Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,53 zł , zmiana od tamtej pory: -84,71%
Korekta raportu rocznego
2015-05-04 10:41
AA+A+

Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu rocznego opublikowanego w dniu 5 marca 2015 roku nr 4/2015 w zakresie pkt. 5 „Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego”.
Korekta raportu wynika z faktu wystąpienia pomyłki pisarskiej na drugiej stronie opinii biegłego rewidenta. W wyniku pomyłki wskazano: „Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wskazujący stratę netto w kwocie 371.117,71 zł”, zaś prawidłowa informacja to: „Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wskazujący zysk netto w kwocie 371.117,71 zł".
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ponownie raport roczny z poprawioną Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załącznik:
Opinia i raport biegłego rewidenta - Igoria Trade 2014 rok
  • IGORIA !!! Autor: ~ONgracz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
IGORIA 1,30% 0,23 2021-10-27 15:33:45