Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,52 zł , zmiana od tamtej pory: -83,42%

WIADOMOŚCI
19.12.2014 18:03 - 18208098
a aa aaa
IGORIA TRADE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący 10/2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 18 grudnia 2014 roku od Prezesa Zarządu Emitenta.

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Igoria Trade S.A.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 4 sierpnia 2014r. na podstawie uchwały z dnia 10 stycznia 2012r. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. w sprawie emisji 2 500 000 warrantów serii A uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C oraz emisji 2 500 000 warrantów serii B uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C (komunikat EBI nr 2/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.), nastąpiła zamiana 2 500 000 warrantów serii B na 2 500 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 10 gr za każdą akcję. Akcje te zostały objęte i opłacone w dniu 29 września 2014r. wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 250 000,00 zł przez Prezesa Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego.


BĘDZIE JAZDA NA PÓŁNOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • IGORIA Autor: ~bankierek

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IGORIA -0,79% 0,25 2023-06-01 09:27:16
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.