Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,80 zł , zmiana od tamtej pory: -29,17%

I debiut NANO na plusie, info o nowych funduszach mega pomogło

Zgłoś do moderatora
Fundusz Zernike -Meta Venture chce kupić akcje spółki zal. NanoGroup za 4 mln zł

Warszawa, (ISBnews) - Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł, podała NanoGroup. Strony chcą zrealizować transakcję w I kw. 2018 r.

"Zgodnie z treścią listu intencyjnego, wolą stron jest nabycie przez fundusz Zernike- Meta Ventures akcji NanoVelos najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 r., za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos wyniósł 13,79%" - czytamy w komunikacie.

Intencją stron jest również przyznanie funduszowi prawa konwersji akcji NanoVelos na akcje NanoGroup, w wyniku czego udział funduszu w kapitale zakładowym NanoGroup wyniesie od 6% do 8,12%, w zależności od kursu akcji NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

Umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenia due diligence, a także pozyskania inwestorów prywatnych, którzy zasilą fundusz kwotą 2 mln zł, wskazano także.

"Planowana inwestycja w naszą spółkę jest potwierdzeniem, że fundusz dostrzega wartość w prowadzonym przez NanoVelos badaniach i pozytywnie ocenia perspektywy dla innowacyjnych projektów biotechnologicznych" - powiedział prezes NanoGroup Marek Borzestowski, cytowany w komunikacie.

NanoVelos rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

Pozyskane od funduszu środki finansowe będą przeznaczone na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych oraz działalność operacyjną NanoVelos.

"Jako Zernike Meta Ventures głęboko wierzymy w polską branżę biotechnologiczną i cieszymy się, że będziemy mieli tak ciekawy projekt w naszym portfelu. Jest to dla nas dywersyfikacja portfela, a sam projekt i jego potencjał w połączeniu z doświadczoną kadrą zarządzającą pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość" - powiedział partner zarządzający Zernike Meta Ventures Jacek Błoński, cytowany w komunikacie.

Fundusz Zernike Meta - Venture inwestuje w przedsiębiorstwa innowacyjne i prowadzące działalność badawczo - rozwojową ze szczególnym naciskiem na branże takie, jak Internet, telekomunikacja, technologie mobilne, ochrona zdrowia, urządzenia medyczne, biotechnologia, technologie ochrony środowiska oraz dobra konsumpcyjne, ale angażuje się również w projekty z innych branż, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu. Fundusz inwestuje w spółki zlokalizowane na terytorium Polski – ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, gdzie zaplanowano wydatkowanie minimum 30% środków.

Od 1992 roku Meta Group Srl i Zernike Group Holding BV zarządzają funduszami seed i start-up. Partnerzy zarządzający Funduszu zarządzają obecnie inwestycjami o łącznej wartości blisko 200 milionów euro, ulokowanymi w ponad 250 firmach będących na wczesnych etapach rozwoju.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NANOGROUP 4,94% 3,40 2020-09-18 17:00:41
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.