Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,18 zł , zmiana od tamtej pory: -66,67%

GPW ukarała spółkę Wochyńskiego za manipulacje i zatajanie ważnych info

Zgłoś do moderatora
http://newconnect.pl/?page=1061&ph_main_content_start=show&cmn_id=13157

Analiza przekazywanych przez spółkę PLANET SOFT S.A. („Spółka”) raportów bieżących oraz okresowych, a także innych działań Spółki związanych 
z wykonywaniem obowiązków informacyjnych doprowadziła do stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez Spółkę tych obowiązków. Nieprawidłowości te dotyczyły w szczególności:
1) nieterminowości w przekazywaniu informacji w stosunku do wymogów wynikających z przepisów Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO; w tym zakresie należy wskazać w szczególności na następujące uchybienia:
- raport bieżący nr 31/2015 z dnia 23 lipca 2015 r, w którym Spółka poinformowała o wszczęciu wobec niej postępowania sądowego, został opublikowany 
po 10 miesiącach od daty powzięcia przez Spółkę powyższej informacji, podczas 
gdy obowiązek informacyjny w tym zakresie powinien zostać zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin;
- raport bieżący nr 11/2015, dotyczący zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r., został opublikowany w dniu 8 czerwca 2015 r., czyli 
z naruszeniem terminów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5 Załącznika 
Nr 3 do Regulaminu ASO;
- raport bieżący nr 14/2015, dotyczący podsumowania subskrypcji akcji serii C, D 
i E, został opublikowany w dniu 25 czerwca 2015 r., czyli z naruszeniem terminów, 
o których mowa w § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO;
2) braku przekazania niektórych istotnych informacji, tudzież ich przekazania dopiero w odpowiedzi na wezwanie Giełdy, czego przykładem mogą być w szczególnościraport bieżący nr 30/2015 odnoszący się do różnic w wynikach finansowych wykazanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał roku 2014 oraz w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2014.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLANETINN 0,00% 0,06 2019-04-30 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.