Forum Giełda +Dodaj wątek

Gamrat juz prawie nasz:)

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-11
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Strategia akwizycji Gamratu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zakłady Lentex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, podjęła w dniu 11-03-2011 r. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup pakietu 85% akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (ZTS Gamrat S.A.) za cenę nie wyższą niż 120 mln zł.

Zawarcie umowy zakupu akcji a następnie sfinalizowanie transakcji jest uwarunkowane zapewnieniem pozyskania przez Spółkę finansowania oraz uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Spółka oczekuje finalizacji transakcji do końca maja 2011r.

ZTS Gamrat S.A. jest znaczącym w europejskim producentem systemów rynnowych, wykładzin obiektowych, systemów instalacyjnych PVC i PE.

W 2010r. ZTS Gamrat S.A. zanotowała 212,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 195,0 mln zł w 2009r.), EBITDA w wysokości 21,2 mln zł (vs. 21,0 mln zł w 2009r.) oraz zysk netto w wysokości 3,7 mln zł (vs. 4,0 mln zł w 2009r.). Zobowiązania oprocentowane na koniec 2010r. wyniosły 45,7 mln zł.

Zarząd Lentex S.A. obecnie pracuje nad planem działań operacyjnych, które zostaną przeprowadzone po przejęciu spółki ZTS Gamrat S.A. i obejmą m.in.:

- opracowanie strategii aktywizacji sprzedaży ZTS Gamrat S.A. pozwalając wykorzystać w pełni wolne moce produkcyjne w obszarze wykładzin i folii oraz profili dachowych,

- rozwój sprzedaży wykładzin obiektowych dzięki strategicznej współpracy Lentex S.A. z siecią Epicentr K na Ukrainie,

- plan restrukturyzacji kosztów oraz wykorzystanie synergii kosztowych z Lentex S.A.,

- realizację planu inwestycyjnego systemów rurowych na bazie polipropylenu w wys. ok. 20 mln zł, który powinien przyczynić się do wzrostu sprzedaży ZTS Gamrat S.A. oraz poprawy rentowności.

Oczekiwane przez Lentex S.A. oszczędności wynikające m.in. z synergii kosztowych, które Spółka zamierza osiągnąć w przeciągu ok. 2 lat od momentu przejęcia ZTS Gamrat S.A. wynoszą ok. 12 mln zł w skali roku. Ponadto Spółka oczekuje, że w wyniku planowanej aktywizacji sprzedaży i współpracy z siecią Epicentr K na Ukrainie nastąpi wzrost przychodów ZTS Gamrat S.A. do poziomu 258 mln zł, tj. wzrost o ok. 22% w porównaniu do 2010 r. Lentex S.A. oczekuje podwojenia EBITDA ZTS Gamrat S.A. w 2012r. (ok. 42 mln zł), z kolei wynik netto w wyniku realizacji strategii prognozowany jest na poziomie 21 mln zł. Dodatkowo w przeciągu kilku kolejnych lat Lentex S.A. może osiągnąć dodatkowe wpływy w wyniku optymalizacji wykorzystania majątku powstałej grupy kapitałowej.

Szacunkowe efekty i prognozy finansowe, zostały opracowane na bazie informacji, jakie Lentex S.A. nabyła w toku procedur prywatyzacyjnych. Z uwagi na fakt, że informacje te są niepełne, są to wyłącznie wstępne szacunki dla ZTS Gamrat S.A i mogą one ulec zmianie.

Powyższe informacje zostają przekazane w celu zapewnienia inwestorom równego dostępu do informacji dotyczących nabycia akcji ZTS Gamrat S.A. przez Lentex S.A.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
LENTEX 1,13% 7,16 2019-03-18 13:40:36
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.