Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  59,40 zł , zmiana od tamtej pory: -26,60%

Firma "krzak", dobra dla spekuły !!!

Zgłoś do moderatora
Selvita miała 8,99 mln zł straty netto, 8,78 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.ISBnews - Biznes
5 wrz 2019, 8:02

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Selvita odnotowała 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Strata operacyjna wyniosła 8,78 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 32,58 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 27,14 mln zł rok wcześniej.W I poł. 2019 r. spółka miała 16,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 62,73 mln zł w porównaniu z 50,45 mln zł rok wcześniej."W pierwszym półroczu 2019 grupa kapitałowa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 62 734 tys. zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 50 455 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w I poł. 2019 r. 43 488 tys. zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do I poł. 2018 r., w którym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 37 252 tys. zł" - czytamy w raporcie.Grupa kapitałowa Selvita wygenerowała w I poł. 2019 r. stratę zarówno na poziomie całej działalności (zysk netto), jak również na poziomie operacyjnym. Powyższe jest efektem realizacji strategii przyjętej w 2017 r., zgodnie z którą obecnie Segment Innowacyjny koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów planując komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju. Strata netto grupy kapitałowej Selvita za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosła 16 397 tys. zł w porównaniu do zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. w kwocie 16 097 tys. zł. W pierwszym półroczu ubiegłego roku Grupa podjęła decyzję o wycenie posiadanych udziałów w Nodthera według wartości godziwej (wcześniej udziały te były wyceniane metodą praw własności), co znacząco wpłynęło na wynik finansowy. Wynik H1 2018 bez uwzględnienia zmiany wartości udziałów Nodthera wyniósłby -4 690 tys. zł, zaznaczono w raporcie."Segment usługowy w I poł. 2019 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, osiągnął dobrą rentowność przy zachowaniu dużej dynamiki wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły 36 813 tys. zł i w porównaniu do 27.998 tys. zł za I poł. 2018 r. wzrosły o 31%. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na poziomie 4 574 tys. zł, co oznacza nieznaczny wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za I poł. 2018 r., który wyniósł 4 517 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku operacyjnego 12% (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem)" - czytamy dalej.Niższa rentowność (I poł. 2018 14%) związana jest ze znaczącymi inwestycjami jakie zostały zrealizowane w ramach segmentu usługowego, w szczególności związanymi z nabywaniem nowego sprzętu w ostatnim okresie 2018, które zaowocowały skokowym wzrostem amortyzacji w I poł. 2019 r. w stosunku do H1 2018 r. Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) wzrosła z 2 168 tys. zł w I poł. 2018 r. do 3 437 tys. zł w I poł. 2019 r."Dodatkowo wpływ na niższą rentowność miały koszty ponoszone na przeprowadzenie podziału grupy na dwie niezależne spółki. Koszty te, w części dotyczącej segmentu usług, obniżyły rentowność tego segmentu w I poł. 2019 o około 1 pkt proc. Przychody wygenerowane przez segment innowacyjny grupy kapitałowej Selvita w I poł. 2019 wyniosły 17 402 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do I poł. 2018 r., kiedy to przychody wyniosły 16 200 tys. zł. Wzrost przychodów wynika ze znaczącego wzrostu przychodów z tytułu dotacji. Przychody z dotacji wzrosły o 5 113 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym okresie segment innowacyjny zrealizował stratę operacyjną na poziomie 21 224 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu ze stratą za I poł. 2018 r., która wyniosła 6 773 tys. zł" - podano także.Większa strata (wynikająca z wyższych wydatków na projekty badawcze, w szczególności związane z rozpoczętymi badaniami klinicznymi SEL120) potwierdza, że grupa mocno koncentruje się na rozwoju własnych projektów badawczych oraz przygotowywaniu ich do komercjalizacji na późniejszym etapie rozwoju. Segment bioinformatyczny osiągnął w pierwszym półroczu 2019 r. przychody na poziomie 6.180 tys. zł, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym kwartale roku ubiegłego, które wyniosły 4.645 tys. zł. Segment ten osiągnął w I poł. 2019 r. zysk operacyjny w wysokości 267 tys. zł co oznacza wzrost w stosunku do I poł. 2018 r., kiedy to zysk operacyjny wyniósł 176 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 44% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrost z 12 905 tys. zł do 18 618 tys. zł. Zwiększenie przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów ponoszonych na nowe projekty innowacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2017-2021, wskazano także.W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 21,32 mln zł wobec 4,23 mln zł straty rok wcześniej.Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.
(ISBnews)

https://stooq.com/n/?f=1312600

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
RYVU 0,00% 43,60 2019-12-05 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.