Forum Giełda +Dodaj wątek

ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.

Zgłoś do moderatora
Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
1/ przyznać spółce ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 28.123.985 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 22.220.000 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, 643.430 (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści) akcji serii B, 2.760.555 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii C oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D, oraz oznaczyć je kodem PLESPRT00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLESPRT00012 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
  • ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. Autor: ~piotr.pp

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.