Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  51,00 zł , zmiana od tamtej pory: -1,96%

ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!!

Zgłoś do moderatora
Erg zapowiada skokowy wzrost
Giełdowy producent folii zwielokrotnił
zysk przy mniejszych przychodach. Dzięki inwestycji w nową linię chce urosnąć skokowo na obu poziomach.
Rok 2020 był szczególny dla producentów opakowań. Notowany na GPW Plast-Box podwoił zysk operacyjny przy zmniejszonej sprzedaży. Podobnie wygląda sytuacja u również obecnego na dużym parkiecie Ergu — producenta przede wszystkim folii prze- mysłowych (62 proc. udziału w krajowej sprzedaży folii).
Spółka zaraportowała 80,8 mln zł przychodów (spadek
o 4,9 proc. r/r), 2,7 mln zł zy- sku netto (wzrost o 287,3 proc.) i 3,4 mln zł operacyjnego (wzrost o 94,6 proc.). Rentowność EBITDA wyniosła 8,2 proc. wo- bec 5,8 proc. w 2019 r.
— Na wyniki wpłynął sze- reg czynników, w tym popra- wa efektywności produkcji i sprzedaży, zmiana portfolio produktów oraz zmniejszenie stanu zapasów. Nowy zarząd, powołany na początku 2019 r., przeznaczył pierwszy rok dzia- łania na restrukturyzację nie- efektywnych obszarów firmy. Następne dwa lata to dla nas zmiana polityki handlowej i oferty oraz wygaszanie dzia- łalności nierentownych — ko- mentuje Grzegorz Tajak, pre- zes Ergu.
Firma nie przeprowadziła w 2020 r. większych inwestycji poza odtworzeniowymi. W tym roku to się zmieni. W lutym za- warła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową na 14,3 mln zł dotyczącą finansowania zakupu linii produkcyjnej do ekstruzji (wytłaczania) folii. W tym samym miesiącu naby- ła ją od firmy Hosokawa Alpine za 3,75 mln EUR, z terminem dostawy na listopad.
— To kluczowa inwesty- cja dla naszej działalności w najbliższych trzech latach. Szacujemy, że pozwoli nam w tym okresie zwiększyć obro- ty o 30-35 proc., a zyski o jesz- cze większe wartości, o których nie chcę się jeszcze wypowia- dać — mówi Grzegorz Tajak.
Podkreśla, że to jedna z naj- nowocześniejszych tego typu linii w skali globu.
— W Polsce porównywalną instalację posiada tylko jedna firma. Pozwoli nam produko- wać nowoczesne folie zgodne z normami środowiskowymi wprowadzonymi przez UE. Rozruch planujemy pod ko- niec 2021 r., a na produkcję na pełnych obrotach liczmy od pierwszych miesięcy 2022 r. — informuje szef ERG.
Projekt jest wart 19,3 mln zł. Do końca czerwca firma ma dostać decyzję w sprawie dofi- nansowania 35 proc. kosztów.
Z inwestycją w nową linię jest związany projekt, na któ- ry spółka pozyskała w 2020 r. z NCBR 1,8 mln zł. Chodzi o wy-

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ERG 1,63% 50,00 2021-12-01 17:00:00