Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,71 zł , zmiana od tamtej pory: -74,08%
Raport EBI
typ raportu
Raport Current
numer
29/2015
data dodania
2015-12-09 18:59:24
spółka
IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił określić dzień 17 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLIPODS00014”. Ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IPODS” i oznaczeniem „IOD”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
Łukasz Piasecki - Wiceprezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IPODS -12,38% 0,18 2020-06-04 13:16:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.