Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  89,50 zł , zmiana od tamtej pory: -12,63%

Druk nr 2804 - paliwa gazowe i offshore ;)

Zgłoś do moderatora
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2804

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2804

Jak to w PiS do jednej ustawy o cenach gazu przeplatają inne zmiany i doczekaliśmy się zmian w offshore ;)

2.31. Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Waloryzacja - zmiana pozytywna
Modyfikacja art. 38 ust. 5 ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy offshore i zapewnienie, aby przewidywana przez ustawodawcę waloryzacja poziomu wsparcia obejmowała wszystkie kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy offshore.

Kurs euro - zmiana pozytywna
Nakłady i koszty stanowiące podstawę ustalenia ceny maksymalnej są w znacznej mierze ponoszone w walucie obcej. Natomiast koszty związane z zabezpieczeniem ryzyka zmiany kursu walutowego oraz inne ryzyka związane z faktem, że pomoc operacyjna będzie wypłacana w polskiej walucie, nie zostały uwzględnione w kalkulacji czy to ceny maksymalnej, czy to poziomu wsparcia dla indywidualnych projektów, dla których pomoc jest notyfikowana Komisji w osobnych procedurach.
W efekcie należy uznać, iż związanie poziomu wsparcia z kursem walutowym będzie stanowiło „urealnienie” ceny maksymalnej o zmiany kursu walutowego, którego celem będzie jedynie utrzymanie zaakceptowanej przez Komisję stopy zwrotu z inwestycji. Z tego też względu, proponowane zmiany stanowią zmianę o charakterze formalnym lub administracyjnym, których wprowadzenie nie wymaga notyfikacji jako zmiana pomocy istniejącej w rozumieniu Traktatu oraz rozporządzenia proceduralnego.

Możliwość indeksacji cen z kontraktu różnicowej o inflację już z 2022 r. powoduje że skumulowana indeksacja ceny do czasu wybudowania wyniesie z 60 % ;) prosty procent składny.... to ponownie możemy mówić o opłacalności offshore ;)
Możliwość rozliczania w euro w końcu uwzględnili postulaty z rynku i mamy spadek kosztów zabezpieczeń walutowych

w końcu coś pozytywnego ;)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PEP 0,51% 78,20 2023-03-27 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.