Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,12 zł , zmiana od tamtej pory: 33,93%

dopiero było scalenie z 4gr na 5 zł teraz obniżenie z 5zł na 11gr

Zgłoś do moderatora
dzięki takim trikom w świetle prawa wartość jednej akcji nie osiągnie 0,00 ale wynosi już jakieś 0,000000x

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony
siedemset tysięcy złotych) do kwoty 103.400,00 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta
złotych), to jest o kwotę 4.596.600,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset złotych) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z
kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za każdą
akcję.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy
2015 i lata ubiegłe oraz przeniesienie pozostałej kwoty na osobny kapitał rezerwowy, który
wykorzystany zostanie na pokrycie strat. 

----------------------------------

a teraz najlepsze
§ 3 Statutu Spółki otrzymuje, nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
.”
§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Założycielami Spółki są Sebastian Bogus oraz Paweł Reng
.”

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FINTECH 0,00% 1,50 2021-12-06 09:50:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.