Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,64 zł , zmiana od tamtej pory: 7,76%

DOOK - ANALIZA SPOŁKI SKAZANEJ NA SUKCES

Zgłoś do moderatora
Warto zapoznać się z najważniejszymi wskaźnikami.

C/z = 6

ROE = 46 % !!! Kosmos
Im wartość tego wskaźnika jest wyższa , tym korzystniejsza jest sytuacja firmy.
Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, co
za tym idzie wyższych dywidend.

ROA = 29 % !!! Kosmos
Informuje nas o efektywności zarządzania majątkiem. Im wyższy tym lepiej (powyżej 20 % oznacza , że jest bardzo dobrze)
Im wyższy wskaźnik tym łatwiej otrzymać kredyt i pokazuje się większą wiarygodność dla banku.

zadłużenie ogólne = 0,31 !!!! Rewelacja

zadłużenie kapitału własnego = 0,5 !!! Rewelacja Każde poniżej 1,0 oznacza bardzo dobrą sytuację w firmie

Zadłużenie długoterminowe - praktycznie brak , ok. 120 tys zł

Kapitalizacja ok. 6 mln zł, a w kasie leży ok. 1,5 mln zł.

Piotroski F-Score = 6 Bardzo dobry wynik!

łączna maksymalna liczba punktów to 9.
Spółka uzyskuje punkt jeśli:
  • Wypracowała zysk netto w trakcie ostatniego roku
  • Zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ostatnim roku
  • Poprawiła poziom rentowności aktywów w porównaniu z wcześniejszym rokiem
  • Wartość przepływów z działalności operacyjnej była w ostatnim roku większa od zysku netto
  • W ostatnim roku zmniejszył się stosunek zadłużenia długoterminowego do wartości aktywów spółki
  • Stosunek aktywów obrotowych do zadłużenia krótkoterminowego jest wyższy niż w poprzednim roku
  • Liczba wyemitowanych akcji nie wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku
  • Marża na sprzedaży poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem
- Wartość wskaźnika rotacji aktywów jest wyższa niż przed rokiem

Wskaźnik Altmana = 12,3 (bez wyników za III kw, będzie wyższy) dający rating AAA ( rating AAA uzyskuje się przy wskaźniku altmana powyżej 8 ). Rewelacja. Daje mega duże bezpieczeństwo inwestycji.

Reasumując . Bezpieczeństwo. Umiejętność rozporządzania kapitałem. Zyskowność. Rozwojowy sektor.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DOOK -9,09% 5,00 2020-12-03 10:35:37
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.