Forum Giełda +Dodaj wątek

DON ZWIEKSZYŁ ZAANGAOWANIE W ELKOPIE

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-03
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Pośrednie zwiększeniu stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 03.09.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Damiana Patrowicz dotyczące pośredniego zwiększenia stanu posiadania:
Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie)
w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy
o ofercie niniejszym zawiadamiam o:
POŚREDNIM ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA
akcji ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)
Zawiadamiający informuje iż w wyniku zawartych przez jego podmiot zależny DAMF INVEST S.A w dniach 28-29.08.2014 r. i 01.09.2014 r. transakcji nabycia akcji w ramach transakcji na rynku regulowanym pośrednio nabył 379.326 akcji Spółki, stanowiących 2,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 379.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadamiający informuje, że przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej pośrednio poprzez swój podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiadał 11.398.331 akcji Elkop S.A., która to ilość stanowiła 75,27% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że pośrednio przez swój podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiada na dzień 03.09.2014 r. 11.777.657 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 77,77 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.777.657 głosów stanowiących 77,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto
Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
LABOPRINT 0,00% 15,70 2021-12-03 10:34:15
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.