Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,28 zł , zmiana od tamtej pory: 46,87%

Dobrze że Altus w końcu upomina się o odszkodowanie od getbeku

Zgłoś do moderatora

Zarząd Capitea S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie odpis wniosku złożonego przez Altus S.A. z/s w Warszawie _"Altus"_ o zawezwanie Emitenta do próby ugodowej na kwotę 595.030.710,32 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia Emitentowi odpisu wniosku _"Wniosek"_. Jak wskazano w uzasadnieniu Wniosku, jego podstawą - zdaniem Altus - mają być roszczenia o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu rzekomych strat rzeczywistych poniesionych przez Altus oraz utraconych przez Altus korzyści na skutek cofnięcia Altus przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, za które rzekomo - zdaniem Altus - Emitent ponosi odpowiedzialność.

Emitent informuje, że roszczenia Altus sformułowane we Wniosku nie mają jakichkolwiek podstaw prawnych ani faktycznych, w związku z czym Emitent ich nie uznaje, zarówno co do zasady, jak i wysokości.

Emitent zamierza odmówić zawarcia ugody.
  • Dobrze że Altus w końcu upomina się o odszkodowanie od getbeku Autor: ~ro

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ALTUS 1,08% 1,88 2023-06-02 17:00:00