Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,55 zł , zmiana od tamtej pory: -63,64%

do 31 mar. 2020 należy się 37.500.000 zł.

Zgłoś do moderatora
W nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2016 Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż z sukcesem zakończył negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). W konsekwencji Emitent w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane udziały Advag OOO za cenę 37.500.000 zł. Termin płatności ustalono do dnia 31 lipca 2016 roku. Cena zostanie zapłacona gotówką lub instrumentami finansowymi. Nabywcą jest ADVAG Asset Management OOO. 

PS
Termin zapłaty został przesunięty :
 
Zarząd Broad Gate S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, raportu bieżącego ESPI nr 2/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku, informuje, iż w dniu 26 stycznia 2018 roku, Emitent podpisał ze spółką ADVAG Asset Management LLC (zarejestrowaną w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1097746284162) Aneks nr 3 (dalej „Aneks”) do umowy sprzedaży udziałów spółki Advag OOO zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 zawartej w dniu 11 marca 2016 roku. Na mocy Aneksu, Strony postanowiły zmienić § 5.2. Umowy sprzedaży udziałów. Zgodnie z dokonanymi w ramach Aneksu zmianami, cena za zbywane udziały zostanie zapłacona gotówką, papierami wartościowymi (akcje) lub innymi instrumentami finansowymi do dnia 31 marca 2020 roku.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BROADGATE -6,54% 0,20 2020-02-26 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.