Forum Giełda +Dodaj wątek

dlaczego spada i dlaczego taka rezerwa

Zgłoś do moderatora
http://www.ecbedzin.pl/Aktualnosci?news_id=832

2011-02-03 14:00:00

Spółka posiadała koncesję na wytwarzanie ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/201-ZTO-C/1329/W/OKA/2010/MMi z dnia 25 maja 2010 r., w której łączna osiągalna moc cieplna określona została w wysokości 414,5 MW, przy zapotrzebowaniu zgłoszonym przez Odbiorców w wysokości 335,948 MW mocy cieplnej. Nadwyżka osiągalnej mocy cieplnej w stosunku do zapotrzebowania mocy cieplnej zgłaszanej przez odbiorców wynosiła 78,552 MW.

W związku z tak dużą różnicą pomiędzy osiągalną mocą cieplną a zgłaszaną przez głównych odbiorców zamówioną mocą cieplną zamortyzowany kocioł WP-120 Nr 9 o mocy 139,2 MWt nie był uruchamiany od 2004 roku.

Z uwagi na fakt zamortyzowania tego urządzenia oraz ze względu na wysokie koszty utrzymania tej jednostki w gotowości do ruchu Spółka wycofała w/w kocioł z eksploatacji i docelowo przeznaczyła do likwidacji. W związku z powyższym dokonana została stosowna zmiana w koncesji.

Aktualna koncesja na wytwarzanie ciepła, w której łączna osiągalna moc cieplna określona została w wysokości 381,7 MW zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/201-ZTO-E/1329/W/OKA/2010/MMi z dnia 17 listopada 2010 r. Zamówiona moc cieplna zgłaszana przez Odbiorców to 320,216 MW. Łączna osiągalna moc cieplna Elektrociepłowni Bedzin S.A. wynosi obecnie 381,7 MW.

Obecnie nadwyżka mocy osiągalnej w stosunku do zamówionej wynosi 61,484 MW.

Ograniczenie działalności koncesyjnej pociąga za sobą obowiązek usunięcia majątku, który już nie jest objęty koncesją czyli kotła WP-120 Nr 9 o mocy 139,2 MWt . Spółka utworzyła więc w 2010 r. rezerwę, która obejmuje koszty bezpośrednio z tym związane.

Rezerwa została utworzona w momencie zmiany koncesji, czyli w 2010 r., gdyż nieuwzględnienie jej w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał istotnie zniekształciłoby sytuację majątkową i finansową w latach przyszłych. Dzięki temu zagwarantowano stabilne wyniki Spółki w latach następnych bez wpływu skutków działalności z lat minionych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BEDZIN 0,00% 13,75 2019-12-10 09:03:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.