Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,58 zł , zmiana od tamtej pory: 7,93%

CZYTAC!!! WK - 1,50 ZŁ WARTOSC SPÓŁEK 74MLN

Zgłoś do moderatora
CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji, a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Spółka kontynuowała doskonalenie przemysłowych metod produkcji klap NEO-V, których regularne zamówienia zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych mogą w istotny sposób wpłynąć na sprzedaż w przyszłych okresach. Rozpoczęto badania i prace rozwojowe mające na celu rozszerzenie zakresu klasyfikacji o nową klasę HOT 400/30 w celu dostosowania tej klapy do potrzeb rynku austriackiego, na którym rozpoczęto sprzedaż w bieżącym roku. Rozszerzenie zakresu klasyfikacji może znacząco zwiększyć sprzedaż w Austrii. Spółka kontynuowała pracę nad automatyzacją przygotowania ofert i zamówień dla użytkowników serwisu internetowego PartShelf24.com. Celem wdrożenia jest umożliwienie dla zapytań skonfigurowanych w tym serwisie przygotowania odpowiedzi z ofertą lub potwierdzeniem zamówienia tego samego dnia roboczego. Prowadzono intensywne prace nad rozwojem nowych rynków eksportowych. Kontynuowano rozmowy dotyczące rozwoju sprzedaży w Danii oraz na terenie Niemiec oraz na Łotwie. Zatrudnienie na koniec września 2016 w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 47 osób. Wynik na sprzedaży w trzecim kwartale wyniósł 547,6 tys. PLN i był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku. 

GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo - rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych: Laboratorium badań ogniowych, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej: 
 Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających, wentylatorów, 
 Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych. Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:  Badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 Badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien, GREMPCO S.A. 28/30 
 Badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń, 
 Środowiskowe badania akustyczne. Laboratorium komfortu wnętrza, wykonujące następujące badania:  Właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
 Efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nie-izotermicznych, 
 Badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1. 

 W trzecim kwartale 2016 kontynuował prace badawcze w zakresie badań odporności ogniowej oraz akustyki. Spółka przyjęła do realizacji pierwsze zlecenia na badania dla klientów z Wietnamu i Korei Południowej. Prognozuje się dalszy wzrost ilości zleceń z kierunku azjatyckiego. Jednocześnie rozpoczęto negocjacje z kilkoma nowymi potencjalnym klientami z Unii Europejskiej, które powinny skutkować zwiększoną ilością zleceń realizowanych w kolejnych kwartałach. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, poziom przychodów Spółki nieznacznie wzrósł i wyniósł 2.211 KPLN narastająco od początku roku. Odpowiednio Spółka osiągnęła wynik wyższy o 14 KPLN w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, który wyniósł 375 KPLN. Najistotniejszym z wydarzeń skutkujących możliwością rozwoju prowadzonej przez Spółkę działalności było rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych metod badawczych. Wykonano pierwsze badania wg amerykańskich norm serii ASTM oraz rozpoczęto przygotowania do zgłoszenia wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji. Umożliwi to Spółce rozpoczęcie badań materiałów i wyrobów dla klientów planujących eksportować swoje produkty do USA jak również klientów amerykańskich szukających alternatywnych możliwości pozyskania partnera w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

FLUID DESK Sp. z o.o. jest jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. Wśród klientów FLUID DESK Sp. z o.o. są między innymi tacy producenci jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman, Foko, Karpol, Rosenberg itp. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. w zakresie parametrycznych bibliotek CAD wykorzystywane są również przez CIAT Sp. z o.o. W skali kraju w biurach projektów jest obecnie aktywny ponad 2.000 licencji oprogramowania FDBES. W trzecim kwartale 2016 Spółka opublikowała dwie nowe biblioteki parametryczne w oprogramowaniu FLM i Ventpack. Pierwsza z nich to elementy z oferty krajowego producenta wentylatorów, druga to biblioteka kształtek z przyłączem owalnym liczącego się producenta komponentów wentylacyjnych na polskim rynku. Publikacja bibliotek oraz współpraca marketingowa pomiędzy FLUID DESK a producentami branży instalacji sanitarnych powinna wpłynąć na wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Ventpack 4.0 i Hydronicpack 4.0. W trzecim kwartale Spółka kontynuowała wdrożenie nowej i udoskonalonej funkcjonalności modułu Hydronicpack. Jednocześnie prowadzony był intensywny marketing wśród nowych producentów elementów wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych w celu rozszerzenia bibliotek w module GREMPCO S.A. 30/30 Hydronicpack. Nowe biblioteki mogą znacząco podnieść konkurencyjność oprogramowania, co zaowocuje wzrostem sprzedaży oprogramowania. W bieżącym kwartale Spółka umożliwiła eksport bloków przygotowanych i wygenerowanych przy użyciu modułów Ventpack i Hydronicpack do oprogramowania Autodesk Revit. Jest to kolejny krok do umożliwienia projektantom pracy w technologii BIM. Takie działania zdecydowanie wpływają na konkurencyjność oprogramowania na rynku, a co za tym idzie, mogą zaowocować wzrostem jego sprzedaży. 
Spółka kontynuowała intensywne działania handlowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży licencji własnego oprogramowania. Rezultaty tych działań przyniosły 40% wzrost wartości sprzedaży wszystkich licencji w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku. W zakresie działań marketingowych FLUID DESK położył duży nacisk na intensyfikację pozyskiwania kontaktów z producentami z branży szeroko pojętej techniki sanitarnej, do których zostały rozesłane oferty współpracy przy tworzeniu biblioteki CAD ich produktów. W trzecim kwartale 2016 Spółka kontynuowała swoje wysiłki w zakresie prac rozwojowych aplikacji internetowej klasy B2B, która będzie skierowana zarówno do firmy wykonawczych i projektowych. Aplikacja umożliwi producentom wyrobów, którzy posiadają opracowane biblioteki CAD w Ventpack i Hydronicpack obsługę handlową swoich kontrahentów za pośrednictwem Internetu. Aplikacja automatyzuje między innymi sporządzanie ofert i zamówień na podstawie zestawień materiałów opracowanych z wykorzystaniem oprogramowania FLUID DESK. Nowy produkt umożliwi Spółce wypełnić niszę rynkową, a także rozszerzyć możliwość współpracy z producentami urządzeń. Na podstawie zgłoszeń od użytkowników testowych prowadzone są prace mające na celu zwiększenie ergonomii użytkowania aplikacji. Pod koniec kwartału opublikowana i przekazana do testów została wersja beta aplikacji. Kolejna wersja beta będzie opublikowana w połowie czwartego kwartału 2016. Kontynuowano prace wdrożeniowe nad umożliwieniem współpracy modułu Ventpack z programami doboru central wentylacyjnych. Powyższe rozszerzenie funkcji Ventpack może umożliwić pozyskanie nowych producentów do bibliotek CAD oraz na zwiększenie sprzedaży licencji. Spółka kontynuowała też prace wdrożeniowe nad opracowaniem nowego interfejsu graficznego modułu zarządzania biblioteką elementów FLM. Nowy interfejs może w przyszłości znacząco przyśpieszyć projektowanie przy użyciu modułów oprogramowania tworzonych przez Spółkę.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
GREMPCO 13,82% 0,63 2021-12-03 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.