Forum Giełda +Dodaj wątek

członkowie rady nadzorczej wymieniają się akcjami

Zgłoś do moderatora
Komunikat 1
"Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538), jako Członek Rady Nadzorczej, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 17.03.2009 r. dokonałam transakcji sprzedaży akcji spółki Inter Cars S.A. w ilości 28.500 szt. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sztuk) po cenie 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jedną akcję."

Komunikat 2
"Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538), jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 17.03.2009 r. dokonałem transakcji nabycia akcji spółki Inter Cars S.A. w ilości 28.500 szt. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sztuk) po cenie 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 513.000,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy złotych 00/100).
W wyniku opisanego zdarzenia posiadam obecnie łącznie 1.544.370 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Inter Cars S.A."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
INTERCARS -5,75% 172,00 2020-05-29 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.