Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,00 zł , zmiana od tamtej pory: 3,50%

Cytat z raportu

Zgłoś do moderatora
W okresie tym Spółka pomimo utrzymującej się dekoniunktury rynkowej w branży pośrednictwa finansowego oraz spadku wolumenu uruchamianych kredytów po raz kolejny wypracowała zysk netto w kwocie aż 199,6 tys. PLN. W II kwartale 2015 roku Spółka sukcesywnie rozwijała sieć sprzedaży. Spółka pozyskała nowe struktury sprzedażowe, których potencjał sprzedaży wynosi ponad kilkanaście milionów kredytów miesięcznie. Praca wykonana w tym zakresie powinna przynieść efekty w kolejnych kwartałach. Jednocześnie należy sądzić, że Spółka w przyszłym roku wykazywać będzie dynamikę wzrostu przychodów zbliżoną do 100%, a zysk netto będzie rósł w tempie dwucyfrowym. Przypomnę Państwu, że zgodnie z przyjętą strategią będziemy tworzyć Grupę Kapitałową poprzez m.in. przejmowanie spółek z Grupy Polfinance, jak również samą Polfinance Sp. z o.o. Jestem przekonany, że Doradcy24 będą w przyszłym i kolejnych latach zdecydowanie większą Grupą, co w sposób oczywisty powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w wycenie Spółki na rynku Newconnect. Pragnę zauważyć, że po udanej i zakończonej pełnym sukcesem restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej Spółki jesteśmy najlepiej przygotowaną Spółką na rynku w sytuacji spadku koniunktury. Mamy model biznesowy ( koszty ) bardzo dobrze dopasowane do sytuacji, która w perspektywie wystąpienia kryzysu i spadku koniunktury pozwoli nam utrzymać stawki wynagrodzeń prowizyjnych. Każdy wzrost wolumenu sprzedaży kredytów oraz innych produktów o 1 mln PLN przełoży się w sposób bezpośredni na wzrost zysku netto w skali roku o co najmniej 20 tys. PLN. Spółka zaczyna wchodzić w fazę powrotu na ścieżkę rozwoju. W minionym kwartale wszystkie oddziały własne Spółki były rentowne i zgodnie z przyjętym założeniem uzyskiwały break-even średnio po 2 miesiącach. Jestem przekonany, że w każdym kwartale Spółka osiągać będzie dodatni wynik netto. 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
DRFINANCE -2,36% 1,03 2022-09-29 09:00:00