Forum Jak ulokować pieniądze? +Dodaj wątek

CrowdWay.pl

Zgłoś do moderatora
Crowdfunding to metoda finansowania ciekawych pomysłów i inicjatyw niewielkimi wpłatami dokonywanymi przez wielu ludzi. Sprawdź co oferuje CrowdWay.pl i wykorzystaj naszą platformę do rozwoju swojego projektu.
  • Crowdfunding nieudziałowy
Idealne rozwiązanie dla twórców poszukujących środków na realizację pomysłu stworzenia określonego produktu, usługi lub zorganizowania wydarzenia. Najczęściej finansowane są pomysły charakteryzujące się kreatywnością i wartością dodaną dla wspierających oraz całego otoczenia. Projektodawca zachęca wspierających do dokonania wpłaty na swój projekt, więc zamieszcza zwięzły opis celu zbiórki, publikuje wideoprezentację oraz określa oferowane im nagrody.
  • Crowdfunding udziałowy
Niepowtarzalna możliwość pozyskania inwestorów na start i rozwój biznesu. Projektodawca gromadzi środki od inwestorów, którzy w zamian za wpłatę otrzymują pakiet udziałów w finansowanym przedsiębiorstwie. Środki pozyskane podczas zbiórki zostaną wypłacone projektodawcy w momencie zakończenia kampanii sukcesem. Dodatkowy element bezpieczeństwa dla inwestorów stanowi selekcja projektów dokonywana przez Komitet Inwestycyjny CrowdWay.pl, składający się z osób o dużym doświadczeniu zdobytym na rynkach kapitałowych.
Z tego rodzaju finansowania skorzystać mogą projektodawcy chcący:
  • założyć spółkę i pozyskać inwestorów poprzez platformę;
  • pozyskać nowych inwestorów do istniejącej już spółki;
sprzedać pakiet udziałów funkcjonującej spółki.
  • Crowdfunding dłużny
Mogą z niego korzystać przedsiębiorstwa, organizacje lub instytucje chcące przeznaczyć zgromadzone środki na rozwój prowadzonych przez siebie projektów. Projektodawca zaciąga u inwestorów pożyczkę, którą zobowiązuje się spłacić na warunkach zaproponowanych im w kampanii. Inwestorzy zarabiają na odsetkach od pożyczonego przez siebie kapitału. Analogicznie, jak w crowdfundingu udziałowym, projekty podlegają selekcji, a środki zgromadzone podczas zbiórki zostaną wypłacone projektodawcy dopiero w momencie zakończenia kampanii sukcesem.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE: https://crowdway.pl/
  • CrowdWay.pl Autor: ~Tomasz_T
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl