Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,25 zł , zmiana od tamtej pory: -15,66%

Ciekawe jaką metodą wycenili znak towarowy?

Zgłoś do moderatora
Pamiętać należy, że wartość marki jest zdolnością do generowania przypływów pieniężnych w przyszłości. Dlatego też zastosowana metoda wyceny musi brać pod uwagę przyszłe perspektywy marki i uwzględniać jej wpływ na przyszłe zyski przedsiębiorstwa . W praktyce można wyróżnić dwa sposoby wyceny wartości znaku towarowego:
  1. Metoda marketingowa – przy tej metodzie brane są pod uwagę przychody jakie są osiągane z posiadanego znaku towarowego, następnie przychody te są korygowane przez pomiar relacji klienta z marką.
  2. Metoda finansowa – przy tej metodzie wycena znaku towarowego polega na zestawieniu dwóch sytuacji. Pierwsza z nich zakłada stosowanie znaku towarowego lub marki. Druga zaś je wyłącza. Na takiej podstawie czyli zestawienia dwóch różnych szacunków, wyodrębnienia się nadwyżkę zysków firmy wskutek stosowania znaku lub marki.
Wskazać należy w przypadku wyżej opisanej metody finansowej można jeszcze rozróżniać:
  1. Metoda kosztowa, które obejmuje ogół przewidywanych kosztów, które należałoby ponieść w celu osiągnięcia korzyści przez istniejący znak towarowy np. mogą to być koszty reklamy lub promocji. Metoda ta swym zakresem obejmuje także wcześniejsze estymacje, które zostaną zaktualizowane do wartości bieżącej na dzień sporządzenia danej wyceny.
  2. Metoda dochodowa, która obejmuje wynik finansowy z tytułu posiadania marki lub znaku. Przy tej metodzie warto pamiętać o wycenie, która opiera się na opłatach licencyjnych oraz na przesłance, że inne przedsiębiorstwo, nieposiadające własnego znaku towarowego, byłoby w stanie zapłacić za używanie marki konkurenta.
  3. Metoda rynkowa, która opiera się na tzw. transakcjach porównywalnych. Przy tej metodzie za punkt odniesienia należy przyjąć dany znak towarowy, który został nabyty w przeszłości przez jakieś przedsiębiorstwo i aktualnie występuje w obrocie.
Odnosząc się do powyższych metod, to wskazać należy, że wycena znaku towarowego nie jest rzeczą łatwą. Różnorodność metod i odmienne wyniki przy ich stosowaniu sprawiają, że nie można uzyskać rzeczywistego, obiektywnego wyniku wyceny znaku towarowego. Ponadto przepisy prawa nie zawierają wytycznych w tym przedmiocie. Dlatego też bardzo ważne jest, aby taką wycenę sporządził doświadczony biegły rewident.

Więcej na https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta/porady-eksperta/w-jaki-sposob-wycenic-wartosc-znaku-towarowego

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KCI -2,33% 1,05 2023-03-24 10:15:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.