Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,58 zł , zmiana od tamtej pory: 7,26%

Bardzo dobry wynik zysku netto w 2 kwartale 2022 roku.

Zgłoś do moderatora
Bardzo dobry wynik zysku netto w 2 kwartale 2022 roku - 60 mln zł .
10.08.2022, Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł do 83,9 mln zł z 6,9 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.W pierwszym półroczu wynik odsetkowy wyniósł 334 mln zł, czyli wzrósł 88,2 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 68,6 mln zł, spadając 1,8 proc. rdr.Marża odsetkowa wynosi 2,6 proc.Ogólne koszty administracyjne wyniosły 237,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4 proc. rdr.W ogólnych kosztach administracyjnych została uwzględniona cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł wobec 15,7 mln zł za 2021 rok. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów pierwszego półrocza 2022 roku wynoszą 33,1 mln zł wobec 21,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.Rezerwy w pierwszym półroczu były na poziomie 92,5 mln zł, czyli wzrosły 46,4 proc. rdr, głównie z powodu niższych odpisów w pionie klientów instytucjonalnych.Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły ok. 5 mln zł.Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 481,4 mln zł.Bank uruchomił program ugód ws. kredytów CHF pod koniec stycznia 2022 roku i w pierwszym półroczu zawarł 126 ugód dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Do banku wpłynęło 598 wniosków o ugody. Saldo do spłaty tych kredytów przed konwersją wyniosło83,8 mln zł.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
BOS 1,25% 8,13 2022-12-02 17:00:00