Forum Giełda +Dodaj wątek

arząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do public

Zgłoś do moderatora
W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała zmodyfikowanie uchwały
w przedmiocie podwyższenia kapitału poprzez zmianę wartości kwoty
podwyższonego kapitału z publikowanej 11.000.000,00 zł (jedenastu milionów
złotych) poprzez emisję 1100000000 (jednego miliarda stu milionów) akcji o wartości
nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) na kwotę 10.250.000,00 zł (dziesięć
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 1025000000 (jednego
miliarda dwudziestu pięciu milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych
i jeden grosz) oraz poprzez zmianę dnia prawa poboru z proponowanego 20 marca
2012 roku na 2 kwietnia 2012 roku, a nadto doprecyzowanie uprawnienia do prawa
poboru w ten sposób, że na każde 11 (jedenaście) posiadanych akcji serii A, B, C i D
przypadać będzie 41 (czterdzieści jeden) nowych akcji serii E.-------------------------------
Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian § 5 Statutu Spółki
w ten sposób, że do jego aktualnej treści dodaje się punkty 24, 25, 26, 27 oraz 28
w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
„24. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, --------------------------------------------
25. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, ----------------------------------------------
26. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, ----------------------------------------------
27. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, ----------------------------------------------------
28. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych.” ------

no to będzie się działo..

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
STARKDEV 0,00% 0,01 2013-12-11 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.