Forum Giełda +Dodaj wątek

AMPLI SA zmiana znaczącej umowy kredytowej- cena mówi sama za siebie

Zgłoś do moderatora
AMPLI SA zmiana znaczącej umowy kredytowej


01.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2011

Spółka Akcyjna Ampli zawiadamia, że w dniu 01-06-2011r. otrzymała informację o podpisaniu
kolejnego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA I
Oddział w Tarnowie
nr 2004/CKK/25 z dnia 30 czerwca 2004.
Na podstawie ww. aneksu przedłużony został termin spłaty tego kredytu w wysokości
5.500.000 zł - do dnia 31.05.2012 r., przy czym dodatkowo przewidziano, że po upływie ww.
terminu okres obowiązywania umowy kredytu będzie każdorazowo ulegał przedłużeniu na
następny dwunastomiesięczny okres w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: w
oznaczonym terminie Bank otrzyma dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny
zdolności kredytowej AMPLI S.A ; w ocenienie Banku kondycja finansowa Spółki pozwalać
będzie na utrzymanie kwoty kredytu w niezmienionej wysokości; nie dojdzie do naruszaniu
lub zmiany warunków umowy; Kredytobiorca nie zrezygnuje na piśmie z przedłużenia
obowiązywania umowy.
Pełna treść raportu zawarta jest w załączniku.
PODSTAWA PRAWNA:
Raport przekazywany jest na podstawie ő 5 ust. 1 pkt. 3 i ő 9 Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.
z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).
Załączniki:
RB-5-2011.doc
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi
  • AMPLI SA zmiana znaczącej umowy kredytowej- cena mówi sama za siebie Autor: ~ideowiec

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AMPLI 4,35% 1,20 2023-09-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.