Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,90 zł , zmiana od tamtej pory: 37,68%

9 OFE zawarło Porozumienie walczą o godziwą cenę akcji delisting KERNEL

Zgłoś do moderatora
Dziś edukacyjnie ciekawy przypadek ze spółki Kernel gdzie nawet same OFE i TFI zdecydowały się walczyć o magiczną godziwą cenę akcji -daje Wam to dodatkowy argument w sporze ENERGA że średnie notowania giełdowe to nie w każdym przypadku cena godziwa .

ale od początku w skrócie ...Kernel zmniejszył swój bank gruntów z ponad 500 000 ha do 380 000 ha.Ponad 130 000 ha zostało wykupione przez firmy powiązane z beneficjentem „Kernela” Andrzejem Linowskim . Przejął on głównie ziemie na zachodzie Ukrainy -podobno cena po jakiej przeją te aktywa była korzystna dla niego a nie koniecznie spółki.
specjalnie przenieśli się niedawno z Cypru do Luksemburga aby tego dokonać
Decyzja w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podejmowana jest wyłącznie przez Radę Dyrektorów Kernel Holding zgodnie z prawem luksemburskim i nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy którą można zaskarżyć do sądu Zgodnie z prawem luksemburskim, decyzja o wycofaniu akcji z obrotu powinna zostać podjęta przez Radę Dyrektorów i musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.

Rada Dyrektorów Kernela podjęła decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie - podał Kernel w komunikacie.
Decyzja została podjęta przez siedmiu z ośmiu dyrektorów. Przewodniczący Rady Dyrektorów wstrzymał się od głosu z powodu konfliktu interesów.

Kernel podał, że Rada Dyrektorów zaangażowała również Baker Tilly TPA, niezależnego doradcę posiadającego licencję na prowadzenie działalności w Polsce, który wydał niezależną opinię dotyczącą wyceny akcji w wezwaniu. Baker Tilly stwierdził, że cena akcji proponowana w wezwaniu w wysokości 18,50 zł mieści się w dolnej granicy szacowanego przedziału wartości godziwej akcji Kernela.

Inwestorzy finansowi kontrolujący łącznie 21,59 proc. akcji Kernel Holding, . OFE PZU, Uniqua OFE, OFE NN, Allianz Polska OFE, Aegon OFE, PKO BP OFE, OFE Pocztylion, Lind Value i Kopernik Global Investors zawarli porozumienie dotyczące wspólnych działań celem respektowania przez spółkę i jej znaczącego akcjonariusza - Namsen Limited - prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego.
Działania akcjonariuszy mniejszościowych mają związek z ogłoszonym przez Namsen wezwaniem na 100 proc. akcji Kernel Holding i zapowiedzią wycofania akcji ukraińskiego producenta zbóż i oleju z warszawskiej giełdy.

Fundusze zapowiadają wspólne działania w celu respektowania przez spółkę i Namsen powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Fundusze zapowiadają podejmowanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, w tym o charakterze korporacyjnym, zmierzających do ochrony ich prawa jako akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności związanych z uczestnictwem w potencjalnym walnym zgromadzeniu i wykonywaniem podczas jego obrad uprawnień korporacyjnych.

Strony porozumienia zapowiadają ponadto uzgadnianie oraz przeprowadzanie ewentualnych czynności przed sądami powszechnymi lub organami i instytucjami w trybie procedury cywilnej lub administracyjnej zmierzających do wyegzekwowania respektowania przez spółkę oraz Namsen przepisów prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z planowanym delistingiem Kernel Holding.

Wezwanie na akcje Kernel Holding spełnia wszelkie wymogi formalne, dlatego GPW nie rozważa postawienia głównemu akcjonariuszowi dodatkowych warunków wycofania tej spółki z giełdy - poinformował prezes GPW Marek Dietl w kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days 2023 w Londynie.
"Rozmawiamy z Kernelem, ale twardych przesłanek nie mamy. Możemy apelować do rozsądku, do dobrych praktyk. Musimy być też świątynią wolnego rynku - jeśli ktoś oferuje jakąś cenę, to w ramach pełnej wolności można skorzystać z oferty lub nie skorzystać" - powiedział Marek Dietl, pytany o możliwość postawienia wzywającemu dodatkowych warunków wycofania spółki z giełdy.

"Inwestorzy, w tym instytucje finansowe, muszą sami ocenić, czy cena jest dla nich atrakcyjna. Wezwanie spełnia w sensie formalnym wszystkie przesłanki i jest złożone prawidłowo, więc dzisiaj patrzymy na nie w kategoriach gry rynkowej. Jest to paradoksalna sytuacja, że rozmawiamy o inwestowaniu w Ukrainie, a ktoś się pozbywa ciekawego w sensie skali działalności aktywa ukraińskiego" - dodał.

Ostatnio wśród uczestników rynku pojawiły się oczekiwania, że zarząd GPW będzie rozmawiać z Kernelem i jego głównym akcjonariuszem i postawi dodatkowe warunki umożliwiające wycofanie ukraińskiej spółki z warszawskiej giełdy.

Podobny przypadek miał miejsce w 2015 roku, kiedy Global City Holdings chciał wycofać z giełdy spółkę Cinema City, w której był większościowym akcjonariuszem. Zarząd GPW, w celu ochrony mniejszościowych akcjonariuszy, postawił wtedy dodatkowe warunki, by Global City Holding mógł wycofać akcje operatora sieci kin z obiegu.

Pierwszy warunek zakładał, że akcjonariusz większościowy ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przez pozostałych posiadaczy akcji. Drugi natomiast zakładał podjęcie przez organ stanowiący spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wyrażeniu zgody na wycofanie akcji tej spółki z obrotu giełdowego.

GPW argumentowała wtedy, że kwestia zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych wyłącznie na rynku polskim, nie jest wprost uregulowana w polskim prawie. Obowiązujące przepisy nie uzależniają bowiem zniesienia dematerializacji oraz wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym w Polsce akcji spółki publicznej z siedzibą poza Polską, notowanych wyłącznie na tym rynku, od wypełniania dodatkowych obowiązków, jak ma to miejsce w przypadku spółek krajowych oraz zagranicznych notowanych w tzw. dual listingu.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/45068298,fundusze-domagaja-sie-respektowania-prawa-i-standardow-przez-kernel-i-wzywajacego

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/45069430,rada-dyrektorow-kernela-podjela-decyzje-o-wycofaniu-akcji-spolki-z-obrotu-na-gpw

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/44846040,wezwanie-na-kernela-spelnia-wymogi-formalne-gpw-nie-postawi-dodatkowych-warunkow-prezes

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGA -0,21% 9,50 2023-12-08 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.