Forum Giełda +Dodaj wątek

733 tysiecy zlotych dotacji dla spolki

Zgłoś do moderatora
Zatwierdzenie przez PARP dofinansowania projektu spółki MEDIACAP SA w wysokości 733 K
Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka") informuje, że powziął wiadomość o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Oznacza to, iż w ciągu najbliższych dni spółka MEDIACAP SA zostanie zaproszona do podpisania z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na dofinansowanie projektu w kwocie 733.250,00 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Łącza kwota dofinansowania wskazana powyżej stanowi 70% całkowitych kosztów. Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2013-28.02.2015.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
MEDIACAP -0,62% 3,23 2021-10-15 16:31:23