Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  8,72 zł , zmiana od tamtej pory: 31,31%

6,3 zł EBITDA 4,9 zł EBIT 3,45 zł zysku na 1 akcje po 1 półroczu 23 r

Zgłoś do moderatora
Witam serdecznie ykorzystując sprzyjającą pogodę urlopowałem więc nie miałem czasu na aktywność na forum

aktualny C/ZO Grupy ENERGA = 2,18 uwzględniając ostatnie cztery kwartały włącznie z 2 kw 23 r i zamknięcie z piątku kurs 8,72 zł wskaźnik Cena / Zysk Operacyjny w odróżnieniu od C/Z lepiej obrazuje sytuację a aktualny C/Z Grupy ENERGA = 2,65 za ostatnie cztery kwartały uwzględniając 2 kw 23 r ...
wskaźnik C/WK za portalem biznes radar to 0.29

w IPO ENERGA zapisy były przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję / ostatecznie Skarb Państwa sprzedał po 17 zł jedną akcje /i jeszcze jakie były wtedy kolejki i było bardzo dużo chętnych na zakup akcji ENERGA dlatego nawet zwiększono transzę dla inwestorów indywidualnych o ponad 3 mln akcji .Mimo to popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a tylko inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów . Mali drobni indywidualni inwestorzy mogli złożyć zapis na maksymalnie tysiąc pięćset akcji a mimo tego przyznano im tylko 452 lub 453 szt różnie źródła podają ,/ obserwując notowania czasami widać transakcje sprzedaży z taką ilością /Natomiast w puli dużych profesjonalnych inwestorów indywidualnych oraz wśród inwestorów instytucjonalnych / krajowych i zagranicznych/ była redukcja zapisów prawie 60 % więc inwestorzy otrzymali tylko około 40 % tego co chcieli kupić

przy cenie 17 zł w IPO wskaźniki były następujące
C/Z=14 / a przy cenie 20 zł bo po tyle były zapisy i inwestorzy akceptowali tą cenę bo nie było pewności że będzie niższa to C/Z przy 20 zł był nawet 16
przy sprzedaży w IPO po 17 zł C/WK była 1,06
EBITDA przy sprzedaży w IPO po 17 zł była1,5 mld

Kupując wtedy uważaliście że zyski Grupy ENERGA będą się powiększać i prawidłowo oceniliście bo wszystkie wskaźniki świadczą że tak jest bo aktualny C/ZO Grupy ENERGA=2,18 uwzględniając ostatnie cztery kwartały
a C/Z Grupy ENERGA = 2,65 a C/WK =0.29
EBITDA Grupy ENERGA tylko w po 1 półroczu 23 roku to 2 607 mln zł czyli 6 ,30 zł na 1 akcje tylko po 1 półroczu
przypominając za cały 22 r EBITDA była 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), wzrost o 8% r/r nawet pomimo trudnego otoczenia,

ale mamy odchył od normy że mimo znacznej poprawy wyników kurs nie rośnie od ceny z IPO / pomijam politykę dywidendową/ więc czekamy cierpliwie kiedy rynek zlikwiduje choć w części takie anomalie w wycenie akcji Energa Teraz na podstawie wskaźników z IPO znając aktualny zysk na jedną akcje spółki ENERGA można sobie obliczyć jaki powinien być aktualny kurs aby C/Z był 14 czy 16 tak jak w IPO i wychodzi około 50 zł

Czekając aż wyjątek od reguły nie będzie miał miejsca na GPW w przypadku spółki ENERGA cytując analityk Puchalski z Biuro Maklerskie Santander Reguła jest taka że spółki działające w segmentach dystrybucji i odnawialnym / a taką jest ENERGA /są notowane ze znacząco wyższymi wskaźnikami EV/EBITDA, a potencjalne dorównanie wskaźników polskich spółek do europejskich wskaźników mogłoby spowodować duży wzrost ich kursów – dodaje

Wybrane dane za I półrocze 2023 roku:

Przychody Grupy: 13 434 mln zł (wobec 9 517 mln zł w I pół. 2022 roku).
EBITDA Grupy: 2 607 mln zł (wobec 2 018 mln zł w I pół. 2022 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 022 mln zł (wobec 1 383 mln zł w I pół. 2022 roku).
Wynik netto Grupy: 1 424 mln zł (wobec 1 057 mln zł w I pół. 2022 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku)

EBITDA Grupy ENERGA tylko w po 1 półroczu 23 roku to 2 607 mln zł czyli 6 ,30 zł na 1 akcje tylko po 1 półroczu
przypominając za cały 22 r EBITDA była 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), wzrost o 8% r/r nawet pomimo trudnego otoczenia, / teraz wzrost EBITDA r/r czyli 23 r do 22 r będzie znacznie wyższy wzrost %
Jeszcze statystycznie warto odnotować że w całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku kiedy było to 2,03 miliarda -więc można wyciągnąć wniosek że EBITDA jest powtarzalna z tendencją wzrostową i nawet odchył od normy zaobserwowany w wynikach za 2 kw 23 roku tego nie zmieni

Wynik tylko za 1 półrocze 23 roku to zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy ENERGA to 2 022 mln zł czyli 4,88 zł na 1 akcje
przypominając za cały 22 r EBIT to 1,4 mld zł (wobec 1 ,278 mld zł w 2021 roku)

Zysk netto Grupy ENERGA tylko za 1 półrocze 23 roku to 1428 mln zł czyli 3 ,45 zł na 1 akcje
i to przy nakładach inwestycyjnych w 1 półroczu w wysokości 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku)

Drugie wezwanie Orlenu było wrzesień 2020 rok więc uwzględniając wypracowany zysk przez Grupę Energa od 3 kw 20r włącznie i uwzględniając 2 kw 23 roku to mamy 9 zł zysku na 1 akcje wypracowanego w tym okresie

Warto odnotować że za cały 21 rok był miliard zysku netto i za cały 22 rok był również miliard zysku / jednak analizując statystycznie należy przyjąć że zysk za 22 rok był większy o minimum 329 mln bo na tyle nastąpiło rozwiązanie rezerwy która została utworzona w grudniu 2022 roku a jest wykazywana jako zdarzenie zwiększające zysk za 1 kw 23 roku

Ogólnie wyniki z 1 kw 23 r były za bardzo dobre odchyl od normy in plus a wyniki za 2 kw 23 r mamy odchyły od normy in minus ...Jednak jeśli uwzględnimy wyniki po sumowaniu 1 i 2 kwartału 23 roku czyli za 1 półrocze 23 r to nadal wyniki są bardzo dobre z odchyły od normy in plus co udowadniała wcześniejsza cześć wpisu

Odnosząc się do podanych szacunkowych wyników za 2 kw 23 r to warto zauważyć że każde wcześniejsze szacunki wyników miały EBITDA z podziałem na segmenty Dystrybucja ,Wytwarzanie i Sprzedaż a w tych szacunkach podano tylko łączną EBITDA bez podziału co utrudnia wstępne ustalenie przyczyny która stoi za takimi danymi i dlatego należy zaczekać na publikację raportu aby to przeanalizować ..Starając się ustalić jedną z przyczyn już teraz / choć jest za mało danych ale spróbujemy rozszyfrować zdania cytując

Przy podsumowaniu danych za całe 1 półrocze 23 r piszą o korzystnej wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja ale już przy podsumowaniu danych za 2 kw piszą EBITDA Grupy ENERGA w II kwartale 2023 roku wyniosła 276 mln zł w porównaniu do 941 mln zł w II kwartale 2022 roku. Największy wpływ na spadek EBITDA miała wysoka różnica pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja

małym wprowadzeniem

URE w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej, na którą składają się m.in. straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło
OSD / czyli również spółka ENERGA -OPERATOR /kupują energię na pokrycie różnicy bilansowej, ale ostatecznie płacą za to odbiorcy energii, bo koszty różnicy bilansowej są uwzględniane w taryfach
Przewidywane na 2022 rok koszty strat sieciowych pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych to około 2,8 mld zł w porównaniu do 1,7 mld zł w 2021 rok. Ten skok, jak wynika z informacji uzyskanych od Urzędu Regulacji Energtyki, to efekt wzrostu cen prądu, który operatorzy kupują na pokrycie strat sieciowych...Szacunkowy wskaźnik strat sieciowych (różnicy bilansowej) największych pięciu polskich OSD na 2022 rok to 5,72 proc
W przypadku spółki ENERGA nie było to aż tak negatywnie widoczne w wcześniejszych raportach ...cytując z ESPI o szacunkach za 1 kw 23 r ....EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 1 632 mln zł (wzrost o 920 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była przede wszystkim wyższa średnia cena sprzedaży usługi dystrybucyjnej r/r jako pochodna taryfy na rok 2023 oraz korzystna wycena szacunku strat sieciowych.

więc co się zmieniło ....może odpowiedz znajdziemy w raporcie rocznym za 22 r spółki zależnej tj ENERGA -OPERATOR bezpośrednio zajmującej się dystrybucją której ENERGA jest w 100 % właścicielem ...przy okazji dalej rozpowszechniam linka gdzie po wpisaniu numeru KRS można sobie przeczytać sprawozdanie finansowe plus komentarz zarządu / podobne jak spółki giełdowe podają tylko mamy dane roczne brak raportów kwartalnych/ dowolnej spółki ...w przypadku ENERGA jest chyba 26 spółek zależnych więc w nadmiarze wolnego czasu warto przeczytać wszystkie ...

dzisiaj skupimy się na ENERGA -OPERATOR numer KRS 0000033455

wspomniany link

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

z str 12 sprawozdania zarządu

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 176,4 mln zł, były wyższe od uzyskanych w 2021 roku o 154,3 mln zł i dotyczyły głównie odsprzedaży energii na Rynku Bilansującym (dalej: RB). W 2022 roku przychód ze sprzedaży energii na RB wyniósł 173,6 mln zł i był wyższy od roku 2021 o 154,3 mln zł, przede wszystkim z uwagi na ujęcie w księgach 2022r. odsprzedaży nadwyżki wolumenu zakontraktowanego na pokrycie strat sieciowych z roku 2021 oraz z roku 2022 (wytyczne biegłego) w łącznej wysokości 269,5 GWh przy wyższej cenie sprzedaży na RB r/r o 424,1 zł/MWh.

Z tego cytatu możemy się dowiedzieć że dla rozliczenia strat sieciowych z roku 21 i 22 mieli zakupione nawet za dużo energii lub straty energii były mniejsze i nadwyżki spieniężyli wykazując dodatkowy zysk a cena zakupu energii na pokrycie strat mieściła się w limicie ustalonym przez URE w w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej, na którą składają się m.in. straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło .Teraz analizując dalej gdyby kupili wcześniej za mało energii na rozliczenie strat sieciowych za 2 kw 23 r to by sobie dokupili i by im to obniżyło średnią cenę zakupu tego co kupili wcześniej .Pytanie czy w ogóle można kupić mniej energii na pokrycie tych strat bo przedstawiając do zatwierdzenia taryfy do URE należy to wykazać jako koszt .Grupa Energa nie jest samowystarczalna bo mniej produkuje energii niż jej sprzedaje więc sami od siebie nie mogli kupić .Więc kupili ale kupili po wycenie z giełdy z 22 roku / kursy wtedy były wysokie / a dziś na rynku bilansującym jest taniej ...Czyli tak najpierw się kupuje a później się dowiadujemy jaką cenę dał URE w taryfie ...URE powiedział mogliście kupić taniej i powstaje strata na zakupie o czym świadczy cytat ze str 23

1.15. Przeprowadzenie postępowania na zakup energii na pokrycie różnicy bilansowej na rok 2023

ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z postanowieniami art. 9c ust.3 pkt 8 ustawy Prawo energetyczne, jako OSD zobowiązany jest do zakupu energii elektrycznej w celu pokrycia różnicy bilansowej w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii tą siecią, z zastosowaniem przejrzystych i niedyskryminujących procedur rynkowych. W roku 2022 EOP realizowała ww. zakup na rok 2023 w oparciu o dwuwariantową strategię. Ustalona strategia zakłada indeksowanie ceny umownej produktami standardowymi, notowanym na Rynku Terminowym Towarowej Giełdy Energii S.A w dwóch wariantach. Dla Wariantu I w oparciu o BASE_Y-23 oraz PEAK_Y-23, dla Wariantu II w oparciu BASE_Y-23, dla obu Wariantów określono wagi dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty. Wielkość szacowanego zapotrzebowania na energię elektryczną z tytułu pokrywania różnicy bilansowej w sieci dystrybucyjnej na rok 2023 wynosi 1,26 TWh. Na podstawie uzyskanych zgód korporacyjnych zostało wszczęte postępowanie wykonawcze w trybie zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe zostały skierowane do wykonawców posiadających zawarte z ENERGA-OPERATOR S.A. umowy ramowe EFET (The European Federation of Energy Traders). W dniu 4 maja 2022 roku zawarto umowę sprzedaży
z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z formułą cenową opartą o produkt BASE_Y-23 oraz PEAK_Y- 23 z okresem indeksacji ceny od 2 maja do 30 września 2022 roku. W okresie indeksowania ceny umownej dla zawartej umowy, nastąpiło wiele niekorzystnych
czynników mających wpływ na ponadprzeciętne wzrosty cen na Rynku Energii w Polsce i UE
Zastosowana strategia indeksacji ceny umownej dla kontraktacji energii na pokrycie różnicy bilansowej na rok 2023 w związku z ponadprzeciętnymi wzrostami cen, przyczyniła się do odchylenia wartości zawartego kontraktu, od uznanego przez Prezesa URE uzasadnionego kosztu zakupu energii uwzględnionego w kalkulacji przychodu regulowanego na rok 2023.
Należy nadmienić, że wartość przychodu regulowanego oraz sposób jego określenia na rok taryfowy 2023, Prezes URE podał w dniu 28.11.2022 roku.
mój dopisek może mieć też zastosowanie zasada FIFO pierwsze przyszło pierwsze wyszło dlatego w wynikach 1 kw uwzględnili stare kontrakty zawarte po korzystnych cenach
Trudno powiedzieć czy traderzy-maklerzy / pytanie czy zatrudnieni po znajomości a jeśli nawet nie to jaką mają wiedzę /dokonujący transakcji ....Czy nie wyczuli rynku czy inny powód zakupu w najdroższym okresie ...oczywiście łatwo mówić po fakcie o transakcjach ...Przy okazji zyski spółek energetycznych w dużym mierze uzależnione są o wyczucia rynku przez osoby dokonujące transakcji bo sprzedajemy energię przez giełdę kupujemy przez giełdę energię którą później sprzedajemy np przysłowiowym Kowalskim po cenie ustalonej przez URE ...często się zdarza że zakontraktują energię drożej niż cena sprzedaży ustalona przez URE
Jeszcze bardziej to widać na transakcjach zakupu CO2 które najbardziej wpływają na zyskowność choć tylko aktywa węglowe i gazowe poniżej cytat z raportu elektrowni Ostrołęka....
zawarli kontrakty na
  520120 EUA po średnim kursie 54,077€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w kwietniu 2022 r
41000 EUA po cenie 37,25€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w grudniu 2022 r
1223590 EUA po średnim kursie 60,61€/EUA.Dostawa uprawnień i płatność nastąpi w kwietniu 2023 rok

różnica między najniższą ceną zakupu a najwyższą to 100 % ...czyli np 1,7 mln uprawnień razy np 23 euro to daje 40 mln euro ..łatwo tak pisać po czasie ...ba gdyby wtedy nawet kupili po najdroższej cenie 60 euro uprawnienia dla produkcji na lata przyszle to przy aktualnym kursie 80 euro a było i 100 euro to są bardzo duże różnice które robią zysk

Aby np obniżyć wyniki elektrowni można kupować uprawnienia jak najdrożej zamiast jak najtaniej ....ogólnie jak rozpoczął się covid czyli całkiem niedawno w horyzoncie długoterminowym to wtedy uprawnienia CO2 spadły do nawet chyba 13 euro ...czy Państwo nie mogło wtedy dokupić ...czy zarządy spółek nawet biorąc kredyty nie mogli dokupić po od 13 do 20 euro i prywatny ZEPAK tez nie kupił później płacili wszyscy drożej a dziś po 80euro a było i 100 euro a tak by mieli kupione po od 13 do 20 Euro

Jako ciekawostka bo tego może nie doczytaliście w raporcie elektrowni Ostrołęka piszą że zawarli umowę z ENERGA OBRÓT na zasadzie success fee którzy za nich dokonują transakcji sprzedaży energii wyprodukowanej w elektrowni oraz zakupy CO2 i z tytułu
success fee zapłacili za 22 r ENERGA OBRÓT 14 milionów co w uproszczeniu o tyle obniżyło zysk elektrowni a zwiększyło zysk ENERGA -OBRÓT /segment sprzedaż/ale zostawało w Grupie ENERGA ....choć w raporcie Energa -Obrót wyczytamy że oni już nie będą prowadzić tych transakcji ani w imieniu elektrowni ani w imieniu swoim bo kompetencje te przejmie spółka Orlenu i będzie dokonywać zakupów ...czy będą też obciążać spółki ENERGA prowizją za success fee czy inne będą rozliczenia

wcześniejsze wyniki segmentu dystrybucja który wypracowuje od 60 % do 80 % EBITDA czy zysku

poniżej roczna EBITDA w mln zł tylko z samego segmentu DYSTRYBUCJA

1 716 mln w roku 2016
1 732 mln w roku 2017
1 704 mln w roku 2018
1 648 mln w roku 2019
1 790 mln w roku 2020
2 048 mln w roku 2021
2 044 mln w roku 2022
jeszcze więcej będzie w 2023 r uwzględniając wyniki po 1 półroczu 23 r

No rozłożyli nas panie dyrektorze. Sztab antykryzysowy. Wpadli tutaj, tropili rezerwy ponadnormatywne. Nosy jak psy gończe. I zawrócili dwa pociągi z węglem. Ja pożyczyłem dwa wagony z huty, jutro muszę oddać trzy, no bo taka była umowa. Tymczasem dostałem teleks ze Szczecina, że nasz węgiel jedzie tam, bo tam statek czeka już od dwóch tygodni, bo ich węgiel awaryjnie pojechał do Białegostoku. Chłopi rozebrali po drodze i wie pan co zrobili? Przybili do wagonów kwity ze skupu żywca.

Co mi pan tu za historyjki opowiada? To po to pan mnie ściąga po godzinach ?

No właśnie mówię, że przybili ze skupu żywca kwity bo ich węgiel awaryjnie pojechał przez Poznań z powrotem na Śląsk jako urobek.

Inżynierze do rzeczy, do rzeczy.

No więc w sumie to jest tak, że przez te mądrale ze sztabu musiałem wyłączyć czwarty kocioł. Jak teraz wyłączę jeszcze dwójkę, no to może od biedy przez tydzień się wyrobimy jakoś.

Teraz rozumiem. Więc obniżycie temperaturę o parę stopni...I wszystko będzie grało.

Tak, tak... znaczy... yyy... no... nie za bardzo, bo w tej chwili już dajemy na mieszkania piętnaście stopni, jak obniżymy o kilka to będzie dziesięć stopni, no to to jest mróz.

Co pan radzi?

Ja nad tym myślałem panie dyrektorze. To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla: Ursynów, Natolin, Służew. Najdłuższa, więc straty energii mamy największe, do pięćdziesięciu procent w sieci.

Co pan powie? Do pięćdziesięciu procent?

Teraz to wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach... znowu pięćdziesiąt procent tracimy.

Coś podobnego no...

Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. Pięćdziesiąt procent w cholerę idzie.

No to niesłychane. Tracimy sto pięćdziesiąt procent ciepła. Wyłączyć. Natychmiast wyłączyć.

Panie dyrektorze ja wiedziałem, że pan potrafi podjąć prawidłową decyzję.

Mój dopisek Ja też nad tym myślałem i czekam cierpliwie dalej na ponadprzeciętne zyski z inwestycji w akcje ENERGA ....dalej aktualne żadnej akcji w rynek a jak będzie okazja to uśredniać cenę zakupu to apel szczególnie do tych co mają wysoką średnią cenę zakupu .Ja wiem że potraficie podjąć prawidłową decyzje

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGA -2,14% 11,45 2024-03-01 17:01:17