Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  12,90 zł , zmiana od tamtej pory: -0,39%

46 zł do końca grudnia 2021 zgodnie z raportem bieżącym z KNF 2020.09.03

Zgłoś do moderatora
"
Jeżeli po wejściu Saule na Giełdę lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku Spółka Giełdowa nie osiągnie na dowolny dzień wartości kapitalizacji na poziomie stanowiącym równowartość co najmniej 100 000 000 EUR (sto milionów euro) obliczoną według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2021 roku, JR Holding zobowiązuje się sprzedać p. Arturowi Kupczunas, p. Oldze Malinkiewicz, KIK oraz p. Dariuszowi Chrząstowskiemu po cenie 0,01 zł (jeden gorsz) za 1 (jedną) Akcje Spółki Giełdowej w ilości odpowiadającej łącznie 4 p.p. (cztery punkty procentowe) wszystkich Akcji Spółki Giełdowej, w proporcji do posiadanych przez te osoby Akcji Spółki Giełdowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021. JR Holding wykona to zobowiązanie w terminie do 31 marca 2022 roku. Niniejsze postanowienie jest zastrzeżone na korzyść p. Artura Kupczunas, p. Olgi Malinkiewicz, KIK, p. Dariusza Chrząstowskiego (nie muszą skorzystać z uprawnienia).
"

Jest 9'600'000 akcji na rynku. Obecna kapitalizacja dla 13 zł to 124'800'000 czyli ok. 27'733'333 EUR (przy 4,5zł za EUR).
Z tego wynika, że przewidywany kurs to minimu 46 zł w przeciwnym razie JR Holding będzie przekazywał część swoich akcji "w rozliczeniu"?
  • 46 zł do końca grudnia 2021 zgodnie z raportem bieżącym z KNF 2020.09.03 Autor: ~MAN

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
BLUMERANG 1,98% 12,85 2021-09-27 17:00:00