• JEST 2,5 mln ZYSKU W 2020 ROKU !!! - CZYLI WYSZŁO 3,6 mln ZYSKU w 4Q2020 Autor: ~He [95.222.31.*]
  Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze
  Działalność operacyjną Pragma Inkaso S.A. w 2020 r. oceniamy pozytywnie głównie przez pryzmat 2 dużych transakcji, które miały miejsce:
  1) Sprzedaży w dniu 30 kwietnia 2020 r. Portfeli wierzytelności przez fundusze Pragma 1, Bonus 2 I Bonus 3 a wraz z nimi sprzedaży przez Pragme Inkaso S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  2) Zawarcia w dniu 26 listopada 2020 r. umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży większościowego pakietu akcji w PragmaGO S.A.
  Obie transakcje miały fundamentalne znaczenie z punktu widzenia finansowego; przyczyniły się do osiągnięcia jednostkowego zysku netto za 2020 rok w wysokości 2 509 tys. zł, pozwoliły Spółce w radykalny sposób obniżyć posiadane zobowiązania i wpłynęły na zmniejszenie kosztów bieżącego funkcjonowania, które pozwalają mieć nadzieję na utrzymanie pozytywnych wyników finansowych w przyszłych okresach.
  Na ukończeniu są prace związane z rozwinięciem działalności, opartej częściowo na segmentach, w których Spółka dotychczas działała (w zakresie w jakim umożliwiają to obowiązujące Spółkę umowne zakazy konkurencji), które pozwolą na zwiększenie wartości posiadanych przez Spółkę aktywów. Spółka dokonała również wzmocnień personalnych oraz wypracowała nowy, efektywny model operacyjny działalności.
  WZA w dniu 19 marca 2021 r. zmieniło nazwę spółki na NPL NOVA S.A., którą to nazwą Spółka będzie się posługiwać w przyszłości. Wierzymy, że po trudnych latach ubiegłych, przed Spółką rysują się pozytywne perspektywy w przyszłości.
  Z poważaniem,
  Zarząd Pragma Inkaso S.A.
  Michał Kolmasiak
  Tarnowskie Góry, 30 kwietnia 2021 r.
 • Re: JEST 2,5 mln ZYSKU W 2020 ROKU !!! - CZYLI WYSZŁO 3,6 mln ZYSKU w 4Q Autor: ~Andrzej [185.156.34.*]
  Super jest, ladą chwila pewnie kolejne info i wystrzal, pewnie domknie się około 16zl
 • Re: JEST 2,5 mln ZYSKU W 2020 ROKU !!! - CZYLI WYSZŁO 3,6 mln ZYSKU w 4Q Autor: ~He [95.222.31.*]
  Oni nie sprzedali wszystkich akcji PragmaGO ?!
  W raporcie jest, że mają 446 770 akcji co stanowiło 16,23% procent wszystkich akcji PragmaGO.
  Jeśli tak to dlaczego jedna akcja Pragma Inkaso jest wyceniana na 5,30 zł ?

 • Re: JEST 2,5 mln ZYSKU W 2020 ROKU !!! - CZYLI WYSZŁO 3,6 mln ZYSKU w 4Q Autor: ~He [95.222.31.*]
  Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto (dług finansowy pomniejszony o gotówkę/kapitat własny) wynosił 76% procent. Na koniec 2019 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto wyniósł 138 %. !!!

  no to ładnie pospłacali !!!
  Dlaczego jena akcja Pragma Inkaso kosztuje 5,30 zł ?
[x]
PRAGMAINK 7,55% 5,70 2021-07-23 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.