• KONKURS MINI MAX - MAJ 2021 Autor: zosia3005 [178.37.199.*]
  Witam ,
  Zapraszamy do udziału Konkursie MINI MAX , który przygotowaliśmy na rok 2021 .
  Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem gdyż niektóre zasady zostały zmienione .

  Od lutego wprowadziliśmy możliwość składania zleceń z limitem aktywacji .
  Pozostałe zasadnicze zmiany to :
  - zwiększenie dopuszczalnej liczby transakcji do 10 dla każdego z portfeli
  - zlecenie otwarcia pozycji ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania ( modyfikacja lub anulowanie zleceń otwarcia na dotychczasowych zasadach ), lub do wygaśnięcia serii
  - wprowadzenie miesięcznego limitu straty dla portfela ( 100% czyli 235 punktów )
  - zwiększenie teoretycznego depozytu dla 1 kontraktu do 4700 zł (korekta do aktualnych realiów) 
  Szczegóły są opisane w odpowiednich punktach Regulaminu .

  Podkreślamy , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach.
  Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
  CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 470 punktów netto ( 40 punktów na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
  Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Emu.
  Link do tabelki na maj : ( poda Emu - można też korzystać z poprzedniego i maj otwierać ręcznie ) 

  UWAGA 1:
  Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da, ale chociaż w zapisach pomaga EmGi , czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
  UWAGA 2:
  Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości.
  W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu , który prowadzi zapisy w tabeli.

  Zapraszamy serdecznie , życzymy powodzenia i dobrej ZABAWY !

  ZASADY:
  1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depo 2 x 4700 = 9400 zł .
  Depozytu nie trzeba uzupełniać - ale UWAGA : jeśli miesięczny wynik obu portfeli jest ujemny a jednocześnie strata w jednym z nich na koniec sesji jest co najmniej 100 - procentowa ( >= 235 punktów ) , to pozycja w tym portfelu zostanie zamknięta ( z naliczeniem prowizji ) - a portfel pozostaje nieaktywny do końca miesiąca .
  2. CEL - podwojenie kapitału , czyli 100 % zysku co w tym roku wymaga zebrania 470 punktów, czyli średnio 40 punktów miesięcznie. 
  3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
  4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 10 transakcji w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 20 transakcji . Zastrzeżenie : ponieważ to duża zmiana , w przypadku gdyby powstały nadmierne komplikacje z prowadzeniem tabeli , Emu ( jako prowadzący tabelę ) może zgłosić konieczność ograniczenia liczby transakcji . W takim przypadku , ograniczenie wejdzie w życie od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
  5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
  6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
  7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Emu, który prowadzi zapisy w Tabeli .

  OTWIERANIE POZYCJI
  10. Zgłaszamy w takiej formie , aby nie budziło wątpliwości , najlepiej "otwieram L" czy " zamykam L" lub jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  Można składać zlecenia z limitem aktywacji ( LA ) i limitem ceny , które muszą wyglądać np. tak :
  P1 L 2000 LA 2000 , lub P1 L 2002 LA 2000  - co oznacza , że np. w przypadku otwarcia luką na poziomie 2005 zlecenie automatycznie traci ważność , lub P1 L LA 2000 – co oznacza L PKC od 2000 włącznie i w przypadku otwarcia luką na poziomie 2005 mamy L po 2005 .
  Dla S obowiązują analogiczne zasady – tyle , że w odwrotnym układzie.
  Generalna zasada :
  Uczestnicy składając zlecenia  muszą przestrzegać ustalonych przez Giełdę zasad obrotu.
  W przypadku zleceń kupna musi być spełniony warunek: limit aktywacji > kurs ostatniej transakcji, dodatkowo : limit ceny >= limit aktywacji
  W przypadku zleceń sprzedaży musi być spełniony warunek: limit aktywacji < kurs ostatniej transakcji, dodatkowo : limit ceny <= limit aktywacji
  11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
  UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
  12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
  13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie.
  14. Zlecenie otwarcia pozycji jest ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania, lub do wygaśnięcia serii .
  15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
  16. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować a jego anulowanie skutkuje utratą transakcji .
   
  ZAMYKANIE  POZYCJI 
  17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
  18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
  19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
  20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
  21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
  22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
  23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenia przechodzą na dalsze sesje .
  24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
  26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
  Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku ,nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
  27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Emu i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
  28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Emu.
  29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa . 
 • Link do tabelki - MAJ 2021 Autor: zosia3005 [178.37.202.*]
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b65pEswRf21K9jN_F5G_AjCTdiiutGCHA4lql7yfS9Q/edit#gid=385580113 

  Proszę sprawdzić swoje rozliczenia i zgłaszać błędy.

  W kwietniu nie poszło nam najlepiej - zakończyliśmy miesiąc stratą
  ale ogólnie nie jest źle i zróbmy tak , aby maj wypadł lepiej .
  Mówię oczywiście o wyniku zbiorczym , bo niektóre osoby uzyskały
  w kwietniu bardzo dobry wynik : argentarius , tresor , joanna863 , 77777 - gratulacje !

  Życzę Wszystkim powodzenia !
 • P1 L pkc Autor: 7777777777777 [188.147.42.*]
  Poproszę
 • P2 L pkc Autor: 7777777777777 [188.147.42.*]
  Poproszę
 • Prośba o formularz Autor: zosia3005 [178.37.200.*]
  Wysłałam prośbę o formularz z adresu : z ......5@

 • P2 - TP 2014 Autor: zosia3005 [178.37.200.*]
  Poproszę
 • P1 - zamykam po 2012 Autor: zosia3005 [178.37.152.*]
  j.w.
 • P2 - otwieram L 2008 Autor: zosia3005 [178.37.152.*]
  j.w.
 • P1 - otwieram L po 2002 Autor: zosia3005 [178.37.152.*]
  .
 • P2 close 1997 Autor: ostry- [83.7.103.*]
  dziękuję
 • P1 - zamykam L i otwieram S po cenie na FIX Autor: zosia3005 [178.37.152.*]
  Coś Grubasek dzisiaj nie chce grać w cykora
  i oddaje pole :-)
 • P2 - TP 2024 Autor: zosia3005 [178.37.152.*]
  Poproszę ( wstępnie )
 • P1 S2013 Autor: ostry- [83.7.103.*]
  poproszę
 • P2 - otworzę S 2025 Autor: zosia3005 [165.225.200.*]
  j.w.
 • P2 tp 2049 Autor: 7777777777777 [83.27.180.*]
  poproszę
 • P2 S otwieram Autor: joanna863 [37.47.54.*]
  jw
 • P1 sl 2050 Autor: 7777777777777 [83.27.146.*]
  poproszę
 • P1 tp 2060 Autor: 7777777777777 [83.27.146.*]
  poproszę
 • P1 i P2 S pkc tp 2049 Autor: 7777777777777 [83.27.146.*]
  poproszę
 • P2 S 2064 Autor: ostry- [83.7.103.*]
  dziękuję
 • P2 close 2042 Autor: ostry- [83.7.103.*]
  dziękuję
 • P1 L pkc Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  dziękuję
 • P2 L pkc Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P1 i P2 tp 2054 Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P1 s pkc Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P1 tp 2067 Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P2 S pkc tp 2065 Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P1 S pkc TP 2061 Autor: 7777777777777 [188.147.40.*]
  Poproszę
 • P2 2075 pkc tp 2061 Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  poproszę
 • P2 S oczywiście Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  j/w
 • Re: P2 S oczywiście Autor: 7777777777777 [83.27.17.*]
  dziś byk musi to tylko utrzymać nad 2040 bez napinki po niedzieli wybicie ?
 • P2 S 2081 poproszę Autor: ostry- [83.7.103.*]
  SL 2090 dla tej pozycji
 • P1 i P2 zamieniam S na L pkc Autor: 7777777777777 [83.27.24.*]
  poproszę :)
 • P1 i P2 tp 2159 Autor: 7777777777777 [83.27.24.*]
  poproszę
 • P1 - zamykam 2087 Autor: zosia3005 [87.205.87.*]
  Chyba , że otworzą niżej :-)
 • P1 - ANULUJĘ dyspozycję zamknięcia 2087 Autor: zosia3005 [87.205.87.*]
  j.w.
 • P1 - poproszę TP 2077 Autor: zosia3005 [87.205.87.*]
  .
 • P1 - anuluję TP i przepraszam za kłopot Autor: zosia3005 [87.205.87.*]
  Myślałam , że zrobię nawrotkę ale sprawy się toczą inaczej niż myślałam.
 • P1 - zamykam 2061 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  .
 • P2 - TP 2054 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  Poproszę
 • P2 S 2052 poproszę Autor: ostry- [83.7.134.*]
  Dla obu otwartych pozycji TP 2008
 • P2 - poproszę L 2047 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  .
 • P1 - otwieram S 2053 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  bo tracę cierpliwość , zobaczymy co się wykluje
 • P2 - TP 2059 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  .
 • P2 - otwieram S 2060 Autor: zosia3005 [77.255.70.*]
  .
 • Re: P1 - otwieram S PKC na FIX Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P1 - otwieram S PKC na FIX Autor: ravcio [212.160.230.*]
  Dawno tu nie pisałem to jak jest okazja zdążyć to chwilowo pozycja taka jak w życiu
 • Re: P1 daje TP na 2082 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • P2 - TP 2024 Autor: zosia3005 [83.238.147.*]
  Poproszę
 • P2 - zamykam po 2137 Autor: zosia3005 [77.255.74.*]
  j.w.
[x]
FW20 -0,27% 2 178,00 2021-06-18 14:18:51
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.