• ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Danielek [91.237.60.*]
  Erg zapowiada skokowy wzrost
  Giełdowy producent folii zwielokrotnił
  zysk przy mniejszych przychodach. Dzięki inwestycji w nową linię chce urosnąć skokowo na obu poziomach.
  Rok 2020 był szczególny dla producentów opakowań. Notowany na GPW Plast-Box podwoił zysk operacyjny przy zmniejszonej sprzedaży. Podobnie wygląda sytuacja u również obecnego na dużym parkiecie Ergu — producenta przede wszystkim folii prze- mysłowych (62 proc. udziału w krajowej sprzedaży folii).
  Spółka zaraportowała 80,8 mln zł przychodów (spadek
  o 4,9 proc. r/r), 2,7 mln zł zy- sku netto (wzrost o 287,3 proc.) i 3,4 mln zł operacyjnego (wzrost o 94,6 proc.). Rentowność EBITDA wyniosła 8,2 proc. wo- bec 5,8 proc. w 2019 r.
  — Na wyniki wpłynął sze- reg czynników, w tym popra- wa efektywności produkcji i sprzedaży, zmiana portfolio produktów oraz zmniejszenie stanu zapasów. Nowy zarząd, powołany na początku 2019 r., przeznaczył pierwszy rok dzia- łania na restrukturyzację nie- efektywnych obszarów firmy. Następne dwa lata to dla nas zmiana polityki handlowej i oferty oraz wygaszanie dzia- łalności nierentownych — ko- mentuje Grzegorz Tajak, pre- zes Ergu.
  Firma nie przeprowadziła w 2020 r. większych inwestycji poza odtworzeniowymi. W tym roku to się zmieni. W lutym za- warła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową na 14,3 mln zł dotyczącą finansowania zakupu linii produkcyjnej do ekstruzji (wytłaczania) folii. W tym samym miesiącu naby- ła ją od firmy Hosokawa Alpine za 3,75 mln EUR, z terminem dostawy na listopad.
  — To kluczowa inwesty- cja dla naszej działalności w najbliższych trzech latach. Szacujemy, że pozwoli nam w tym okresie zwiększyć obro- ty o 30-35 proc., a zyski o jesz- cze większe wartości, o których nie chcę się jeszcze wypowia- dać — mówi Grzegorz Tajak.
  Podkreśla, że to jedna z naj- nowocześniejszych tego typu linii w skali globu.
  — W Polsce porównywalną instalację posiada tylko jedna firma. Pozwoli nam produko- wać nowoczesne folie zgodne z normami środowiskowymi wprowadzonymi przez UE. Rozruch planujemy pod ko- niec 2021 r., a na produkcję na pełnych obrotach liczmy od pierwszych miesięcy 2022 r. — informuje szef ERG.
  Projekt jest wart 19,3 mln zł. Do końca czerwca firma ma dostać decyzję w sprawie dofi- nansowania 35 proc. kosztów.
  Z inwestycją w nową linię jest związany projekt, na któ- ry spółka pozyskała w 2020 r. z NCBR 1,8 mln zł. Chodzi o wy-
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Danielek [91.237.60.*]
  twarzanie folii z wysoką za- wartością tzw. recyklatów wymaganych przez Unię Europejską.
  — Wytyczne UE przewidują zawartość surowców z recy- klingu w produkcji folii na po- ziomie 50 proc. Dzięki temu projektowi będziemy w pełni przygotowani do ich realizacji już od 2022 r. i staniemy się jednym z liderów w produkcji nowego typu folii spełniających normy ekologiczne — wyjaśnia Grzegorz Tajak.
  Erg zapowiada, że zamie- rza szerzej wejść w rynek folii opakowaniowych barierowych służących do pakowania żyw- ności.
  — Wychodzimy z rynków, gdzie panuje duża konkurencja
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Danielek [91.237.60.*]
  przy niskiej marży. Po wnikli- wej analizie zlikwidowaliśmy w 2020 r. wydział wtrysków [przychód z nich stanowił 3 proc. w 2020 r. — red.], a pie- niądze ze sprzedaży majątku przeznaczamy na rozwój folii — mówi Grzegorz Tajak.
  Spółka także sukcesywnie zwiększa udział eksportu. W 2019 r. wynosił 19,8 proc., w 2020 r. już 21,9 proc., a w cią- gu dwóch-trzech lat firma chce dojść do 25 proc.
  — Najatrakcyjniejsza jest dla nas Europa Zachodnia. Weszliśmy też na rynki Ameryki Północnej i Południowej. Pandemia nieco spowolniła na- sze działania handlowe w tym zakresie — komentuje prezes ERG. [MB] © P
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Marek [31.0.124.*]
  i dlatego spada-proszę wyjaśnić kto jest zainteresowany obniżeniem wartości spółki
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Xmen [5.184.105.*]
  Spróbuj pomyśleć kto. To chyba jasne.
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Danielek [91.237.60.*]
  Spółka powinna być warta sporo więcej , nowy prezes odwalił kawał dobrej roboty .
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Xmen [5.184.109.*]
  I to jest właśnie kwintesencja spółki. Jest wspaniałe a kurs można obniżyć o 7 procent kilkoma akcjami. Całkowity brak zainteresowania czy też irracjonalne zagrywki akcjami?
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Xmen [5.184.109.*]
  Zapewne zbiją kurs w okolice 40 zl
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Xmen [5.184.120.*]
  O proszę. Można kupić poniżej 50 zł. Ale jak widać chętnych brak.
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~Xmen [5.184.120.*]
  Poniżej 48 już.
 • Re: ERG ZAPOWIADA SKOKOWY WZROST - czytać !!! Autor: ~zainteresowany [5.173.9.*]
  to kiedy ten skok? :))
[x]
ERG 5,51% 49,80 2021-11-26 16:44:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.