• odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~kenaj52 [37.225.47.*]
  Otrzymałem pismo od prezesa. Napisałem i wysłałem odpowiedź. Tekst poniżej.
  Prezes Hawe SA Paweł Paluchowski.
  Dziękuję za skierowane przez Pana do mnie pismo. Cieszę się, że w swoim działaniu uwzględnił Pan rzeczywistych właścicieli, kierowanej przez Pana firmy, czyli akcjonariuszy. Pragnę przypomnieć, że już ponad dwa lata czekam na wydanie dokumentu akcji po ich zmaterializowaniu. Przekroczył Pan wielokrotnie termin, na jego wydanie, określony w ksh.Nie zgadzam się z wyrażonym przez Pana poglądem, że przygotowanie i opublikowanie zaległych raportów, co umożliwiłoby powrót Hawe na GPW, koliduje z działaniami restrukturyzacyjnymi w spółce. Jestem przekonany, że jako prezesowi lub viceprezesowi 18 spółek z łatwością i w krótkim czasie uda się Panu te raporty przygotować i opublikować ! Jestem skłonny udzielić spółce Hawe pożyczki przy spełnieniu następujących wymogów. 1.Opublikowanie zaległych raportów. 2.Przywrócenie Hawe do obrotu na GPW. 3.Pożyczkę stanowiłoby 10% posiadanych przeze mnie akcji oraz pp, pod warunkiem zbycia ich w cenach- akcje 1 zł, pp 50 gr. 4.Wystawienie weksla na kwotę udzielonej pożyczki z terminem wymagalności opisanym w p. 5 (poniżej). 5.Natychmiastowy zwrot pożyczki w sytuacji gdy kurs akcji osiągnie poziom 2 zł.
  Gdyby na opisany wyżej wariant zgodzili się wszyscy akcjonariusze uzyskałby Pan pożyczkę w wys. 10-12 mln zł, która zamieniłaby się w dotację w sytuacji osiągnięcia przez akcje Hawe poziomu 2 zł, co jest możliwe pod warunkiem powrotu spółki na GPW !
  Pragnę dodać, że niecierpliwie oczekuję na niezwłoczne zwołanie WZA.

 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~Akc [37.225.8.*]
  Ciekawie napisane ,fajny wzór dla reszty ,może coś ktoś doda lub przerobi
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~basta [185.104.184.*]
  miejsce tego prezesa 18 spółek jest w więzieniu
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [37.47.1.*]
  @basta
  Możesz napisać coś konkretnego?
  Wysmarowałeś tyle postów w dwie minuty i nie ma w nich żadnej informacji.
  W jakiej sprawie mamy zawiadomić prokuraturę?
  Były tu wątki dotyczące sprawy z art. 296kk, chyba autorstwa kenaj52 i Janusza, sprawa w Zgierzu. Czy o to Ci chodzi?
  Już to kiedyś napisałem. Nie wystarczy krzyczeć "złodziej, złodziej", w prokuraturze zapytają jeszcze kto, co, gdzie, kiedy i komu ukrad. Jeżeli masz jakąś propozycję działania, to napisz konkretnie, a nie na zasadzie piszcie do prokuratury. Na brak sprawozdań, WZA, niewydawanie akcji nie ma paragrafu w KK, więc proponowałem zawiadamiać KRS, bo w KSH są na to paragrafy.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~basta [185.104.184.*]
  kiepski prawnik twierdzi, że na "nie wydanie odcinków akcji" nie ma paragrafu a drugi kiepski prokurator temu daje wiarę

  Przywłaszczenie mienia często mylone z kradzieżą. Oba czyny stanowią przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Główna różnica polega jednak na tym, że w przypadku przywłaszczenia mienia sprawca wchodzi w posiadanie rzeczy w sposób legalny, o czym nie można powiedzieć przy kradzieży. Z drugiej strony, sprzeniewierzenie stanowi typ kwalifikowany przestępstwa przywłaszczenia mienia, gdzie przedmiotem czynności wykonawczej jest mieniem powierzone. Będzie to miało miejsce w sytuacji przekazania do używania rzeczy ruchomej, np. telefonu komórkowego bądź auta, w ramach leasingu. Podobny przypadek ma miejsce w razie powierzenia mienia firmy, np. pieniądze spółki zostają powierzone jej zarządowi. Z doświadczenia jako adwokat wiem, że przywłaszczenie mienia jest zjawiskiem nad wyraz częstym. W niniejszym wpisie omówię zatem regulację art. 284 k.k.

  Zgodnie z treścią art. 284 k.k.:
  „§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  https://www.karh.pl/prawo-karne/przywlaszczenie-mienia/

 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [37.47.1.*]
  Chyba nie jesteś na bieżąco.
  W 2019 roku w prokuraturze Warszawa Śródmieście toczyła się sprawa dotycząca przywłaszczenia dokumentów akcji. I to było wiele razy omawiane. Nawet niedawno tu na forum wyjaśniałem dlaczego prezes nie ukradł akcji i jaka jest różnica między przywłaszczeniem i kradzieżą. Problem w tym, że ten "kiepski prokurator" przychylił się do opinii "kiepskiego prawnika", że nie może być mowy o przywłaszczeniu, bo dokumenty akcji, które są przedmiotem sporu nie istnieją, więc nie mogły zostać przywłaszczone. I tu dochodzimy do KSH, które nakazuje wydanie akcji w coągu tygodnia od złożenia takiego wniosku przez akcjonariusza, ale to już nie to samo co KK.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~basta [185.104.184.*]
  nadal twierdzę, że to kiepski prokurator i nie widzi przywłaszczenia praw (do akcji), akcjonariusze posiadali akcji w formie zapisu elektronicznego w KDPW, który to razem z biurami maklerskimi przekazał Paluchowskiemu (pisemnie oświadczyli dokonanie tej czynności) "wszystkie niezbędne informacje" i to na Paluchowskim spoczywa odpowiedzialność za przywłaszczenie. Co prokurator to prokurator. Jak i sądy. Kwestia nie tylko interpretacji, co dobrej woli w interpretacji.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [37.47.1.*]
  Na zarzut pzywłaszczenia praw do akcji odpowiedź była taka, że prezes nie wykonywał praw korporacyjnych z naszych akcji i te prawa cały czas należały do akcjonariuszy, aczkolwiek ich wykonywanie przez akcjonariuszy może być utrudnione przez to, że nie ma dokumentów akcji. Tak jak napisałeś. Prokurator nie miał dobrej woli i nie miał naszego płaszcza i co mu zrobimy. Poszło zażalenie do sądu.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  Dwa razy wnioskowałem do zarządu Hawe, dwa razy za potwierdzeniem odbioru pisma, nie miałem żadnej reakcji ani wyjaśnień, odpowiedzi. Prokurator, mając te dokumenty wraz zaświadczeniem od maklera, odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ nie stwierdził przestępstwa w rozumieniu kk? Przywłaszczenie, polegałoby na tym, że prezes posługując się nielegalnie moimi akcjami, uzyskałby korzyść majątkową dla siebie, nawet, gdyby użył naszych akcji w imieniu Hawe bez naszej wiedzy również byłoby to nielegalne. Tak więc, żeby oskarżyć Paluchowskiego, trzeba by wiedzieć, że użył nielegalnie naszych akcji lub też oddał albo sprzedał je w inne ręce. Tylko KNF i KSH razem z KRS mogliby przeprowadzić kontrolę i zmusić cały zarząd do zwołania NWZ a tam dokonania zmian? Nieprawdą jest że w Hawe nie ma pieniędzy, bo oznaczałoby to to, że ci panowie pracują za frico.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [5.184.62.*]
  "...oznaczałoby to to, że ci panowie pracują za frico. ..."
  Prezes napisał w liście, że płaci z własnej kieszeni za postępowania sądowe. Możemy oczywiście w to wątpić, ale jak to sprawdzisz?
  Nie sprawdzimy też kto pracuje w Hawe. Na pewno jest tam prezes i chyba oficjalnie nie ma innych pracowników. Nie wiadomo, czy prezes pobiera wynagrodzenie za pracę w Hawe, ale w sumie i tak tam nic nie robi poza sądzeniem się ze wszystkimi, więc gdyby nie brał pensji, to by nie był stratny. Ma jeszcze kilka innych prezesur, więc bieda mu nie grozi. Może sobie podnieść pensję w HT i będzie miał na opłaty sądowe w sprawach Hawe.

  KNF już się nie zajmuje Hawe. Jak kogoś nie przekonują moje słowa, to niech napisze zapytanie na adres knf@knf.gov.pl
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  Jeśli, kogoś interesuje, to pisałem do KNF, zadałem wiele pytań o HAWE SA m.in. o to czy mogą wskazać instytucję która zmusi Prezesa do zwołania Walnego, dostałem taką odpowiedź:

  Szanowny Panie,
  informujemy, że 27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję bezterminowo wykluczającą akcje spółki Hawe S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z ww. decyzją, skutek w postaci wykluczenia akcji ww. Spółki z obrotu nastąpił po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, co nastąpiło w dniu 2 maja 2018 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Hawe SA był dzień 1 czerwca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpiło z dniem 2 czerwca 2018 r. Od dnia 2 czerwca 2018 r. Hawe S.A. w związku z utratą statusu emitenta, którego papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym przestała podlegać obowiązkom informacyjnym polegającym na publikowaniu raportów bieżących, okresowych i informacji poufnych. Obecnie Hawe S.A. nie jest podmiotem nadzorowanym przez UKNF.
   
  Link do komunikatu - link .
   
  Z poważaniem,
  Departament Komunikacji Społecznej
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  Żadnego zainteresowania, żadnej pomocy!
   
  --
   
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [37.47.7.*]
  O tym właśnie już wiele razy pisałem, ale "wiedzący lepiej" ciągle piszą swoje.
  p.s.
  Wygląda jak kopiuj-wklej odpowiedzi, którą dostałem już jakiś czas temu.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~Ktoś [37.47.22.*]
  Panowie pobierają wynagrodzenie w HT. To cała zagadka. Nie ma tu tajemnicy Zdzichu.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  HT, należy do Hawe SA, więc kasa została wrzucona do innego worka i jest próba wydzielenia tego worka od macierzystej spółki. Prezes Paluchowski działa na szkodę Hawe SA, chce dokonać wrogiego przejęcia Hawe Telekom,pytanie od kogo ma zlecenie? Tyle ode mnie
 • Składanie fałszywych zeznań Autor: ~xxx [37.47.1.*]
  "...KDPW, który to razem z biurami maklerskimi przekazał Paluchowskiemu (pisemnie oświadczyli dokonanie tej czynności) "wszystkie niezbędne informacje" ..."
  Czy masz pisemne oświadczenia ze wszystkich biur maklerskich jakie informacje przekazali? Ja nie mam.
  Prezes zeznał, że coś mu się nie zgadza w wyliczeniach, więc poprosił o ponowne przesłanie danych z biur maklerskich. Niestety z punktu widzenia prokuratora to było niestotne dla przedmiotu sprawy jakim było przywłaszczenie. Bo jak wcześniej wyjaśniłem brak znamion czynu zabronionego został inaczej uargumentowany, więc prokurator nie wyjaśniał, czy coś się nie zgadza.
  Teoretycznie moglibyśmy złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na składaniu fałszywych zeznań przez prezesa i zawnioskować o sprawdzenie, czy rzeczywiście w dokumentach przekazanych z biur maklerskich coś się nie zgadzało i czy prezes w tej kwestii nie mijał się z prawdą. Prokurator miałby obowiązek wezwać wszystkie biura maklerskie do przekazania korespondencji jaką wysłały do Hawe i wtedy byśmy zewryfikowali jak wygląda akcjonariat i mieli komplet dokumentów potrzebnych do wytworzenia akcji. No chyba, że by się okazało, że rzeczywiście w tych danych są jakieś braki. Jeśli jednak wszytko by się zgadzało, to znaczy, że ktoś zeznał nieprawdę. A to jest przestępstwo.
 • Re: Składanie fałszywych zeznań Autor: ~Er [188.146.224.*]
  Kenaj52 i Akc - szkoda że nie napisałeś
 • Re: Składanie fałszywych zeznań Autor: ~Er [188.146.224.*]
  Ucieło resztę trudno : chodziło o termin dla prezesa na odpowiedź i o telefon kontaktowy

  Uważaj żeby nie zrobili cię na ,,WNUCZKA,,
 • Re: Składanie fałszywych zeznań Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Jogi posiada pismo z DM ze na dzień wywalenia z giełdy Jogi posiadał tyle i tyle akcji
 • Re: Składanie fałszywych zeznań Autor: ~Maria [77.81.139.*]
  Nie sądzę tak
 • Re: Składanie fałszywych zeznań Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  W grudniu, kontaktowałem się telefonicznie z KRS, oczywiście w sprawie HAWE, pytałem o wiele spraw, niestety nic konkretnego nie uzyskałem, poza tym że w jakiś nieskuteczny sposób interweniują, ale poinformowano mnie, że mogę mieć wgląd w dokumentację spółki tylko muszę się umówić na termin, ucieszyłem się, że może przez internet ale nie, trzeba osobiście? Więc jeśli mamy Akcjonariusza Warszawiaka lub z okolic, można z ciekawości, skoro PAH nic nie informuje, zajrzeć tam i podzielić się na forum? Dla mnie, to jest zbyt skomplikowane.
 • KRS też nic nie robi? Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  W grudniu, kontaktowałem się telefonicznie z KRS, oczywiście w sprawie HAWE, pytałem o wiele spraw, niestety nic konkretnego nie uzyskałem, poza tym że w jakiś nieskuteczny sposób interweniują, ale poinformowano mnie, że mogę mieć wgląd w dokumentację spółki tylko muszę się umówić na termin, ucieszyłem się, że może przez internet ale nie, trzeba osobiście? Więc jeśli mamy Akcjonariusza Warszawiaka lub z okolic, można z ciekawości, skoro PAH nic nie informuje, zajrzeć tam i podzielić się na forum? Dla mnie, to jest zbyt skomplikowane.
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~xxx [5.184.54.*]
  @kenaj52
  Napisałeś coś takiego:
  "...
  3.Pożyczkę stanowiłoby 10% posiadanych przeze mnie akcji oraz pp, pod warunkiem zbycia ich w cenach- akcje 1 zł, pp 50 gr.
  ..."

  Czy możesz wyjaśnić, czy Ty byś chciał pożyczyć prezesowi pakiet akcji, czy gotówkę ze sprzedaży tego pakietu? Jeśli gotówkę, to kto miałby kupić te akcje po 1pln? Zakładasz, że prezes sam znajdzie kupca?
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~kenaj52 [188.146.225.*]
  Pakiet akcji. Znalezienie kupca lub pożyczka pod zastaw to jego sprawa
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~Er [188.146.160.*]
  Nie dajcie się oszukać na ,, wnuczka ,, - blagam
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Pisałem ze pisma żadnego nie ma .Ja mam pokaźny pakiet i żadnego pisma nie otrzymałem na dzień 3.02.2021r.Kundle piszą bzdety
 • Re: odpowiedź na pismo prezesa Autor: ~Ddd [188.146.36.*]
  Sluchaj takie teksty to Ty pisz do swoich kumpli lub rodziny przy.....glupie.
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.