• Spólka któta wyplaca dewidende to jest pewna inwestycja dla Funduszy Autor: ~Analityk [217.96.253.*]
  2020-11-30 23:56
  Spis treści:
  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr
  15
  /
  2020
  Data sporządzenia:
  2020-11-30
  Skrócona nazwa em
  OPTEAM S.A.

  Temat

  Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. podjął uchwałę
  o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 złotych (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 117 910 066,68 złotych (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
  Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi: 7 871 166 z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.

  Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:
  1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2019;
  2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 października 2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 235 870 788,29 złotych (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy).

  Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30.11.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w sposób opisany w niniejszym raporcie bieżącym.

  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Data
  Imię i Nazwisko
  Stanowisko/Funkcja
  Podpis

  2020-11-30
  Tomasz Ostrowski
  Prezes Zarządu
 • Re: Spólka któta wyplaca dewidende to jest pewna inwestycja dla Fundus Autor: ~Zdegustowany [89.67.242.*]
  pokaz mi gdzie w tym sprawozdaniu jest zysk 235 mln zl. przeciez ten komunikat to sa jakies jaja....
 • Re: Spólka któta wyplaca dewidende to jest pewna inwestycja dla Fundus Autor: ~fly [212.180.200.*]
  OPTeam sprzedał epłatności. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Opteam-i-Innova-podpisaly-umowe-sprzedazy-Polskich-ePlatnosci-7988670.html
 • Re: Spólka któta wyplaca dewidende to jest pewna inwestycja dla Fundus Autor: ~rodez [83.26.131.*]
  to by sie zgadzało za epłatności dostaną 71.5 mln euro to jest ponad 300 mln zł
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Opteam-i-Innova-podpisaly-umowe-sprzedazy-Polskich-ePlatnosci-7988670.html
[x]
OPTEAM -2,44% 16,00 2021-09-20 16:29:25
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.