• kolejny komunikat Spółki Autor: ~borewicz07 [89.75.157.*]
  W ostatnim miesiącu opublikowali więcej kmunikatów niż przez cały 2019 :)))
 • Re: kolejny komunikat Spółki Autor: ghost-man [46.171.121.*]
  Dnia 2020-10-13 o godz. 14:21 ~borewicz07 napisał(a):
  > W ostatnim miesiącu opublikowali więcej kmunikatów niż przez cały 2019 :)))

  czapeczki sa mistrzami manipulacji to trzeba im przyznać .... :) :) oczywiście wszystko zgodnie z prawem wiec nie można absolutnie się do niczego przyczepić ...:) :)
  ------------------------------------------------
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 6 października 2020 roku zawarł list intencyjny z inwestorem, zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie współfinansowania produkcji i wydania przez T-Bull S.A. 5 _pięciu_ gier symulatorowych na PC i konsole.

  List intencyjny przewiduje podpisanie umowy ramowej precyzującej zasady współpracy oraz umów wykonawczych na poszczególne projekty.

  -------------------------------------------------
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. _dalej: "T-Bull", "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 7 października 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie przez Spółkę kwoty 0,5 mln zł.

  Aktualnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem Spółki i jednocześnie zaangażowaniem w jej rozwój, w szczególności poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez Emitenta gier. Zdaniem Zarządu Spółki zaoferowanie akcji Emitenta współpracującym ze Spółką inwestorom służy budowaniu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy w długim terminie, a także zapewnia obniżenie kosztów emisji i sprawne przeprowadzenie pozyskania kapitału.

  Zarząd Emitenta zakłada emisję 26.316 akcji nowej serii G po cenie 19,00 zł za 1 akcję. Relatywnie niewielkie dyskonto od obecnej wartości rynkowej jest niezbędne, aby emisja mogła odnieść sukces i jest zdaniem Zarządu uzasadnione.

  Walne Zgromadzenie zostanie zwołane niezwłocznie.
  ---------------------------------------------------
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 13 października 2020 roku zawarł z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania 5 gier symulatorowych na PC i konsole.

  Umowa ramowa została podpisana w konsekwencji listu intencyjnego z dnia 6 października 2020 roku, aneksowanego w dniu 8 października 2020 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2020 z dnia 06.10.2020 oraz raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 08.10.2020.

  Na podstawie umowy ramowej inwestor zobowiązał się do współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez Spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier _revenue share_. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny.

  Spółka rozpocznie realizację 3 projektów w 2020 roku oraz 2 projektów w I kwartale 2021 roku. Do każdego z powyższych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier.

  Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.
  --------------------------------------------------------
  i na koniec uchwały na NWZA na dzień 03.11.2020
   1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do treści art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
  2. W związku z ofertą akcji serii G prospekt emisyjny nie będzie publikowany na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
  3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. 
  4. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych zero groszy) za jedną akcję.

  że tak sie zapytam to ten super INWESTOR inwestuje czy po prostu kupuje akcje o 20% taniej niż obecna ich cena i to w błyskawicznym tempie ..:) :)
 • Re: kolejny komunikat Spółki Autor: ~tłumik [188.146.32.*]
  A co Was tak raptem nagle odmienia?!
  ';)
 • Re: kolejny komunikat Spółki Autor: ~bart [91.206.96.*]
  Najlepsze jest to że "niby inwestor" nie dość że zarobi na akcjach to jeszcze zabierze ewentualną część zysków z gier xD

  Na takich warunkach to i ja mogę inwestować w ich gry :)
 • Re: kolejny komunikat Spółki Autor: ryzon [195.189.85.*]
  Dnia 2020-10-14 o godz. 07:06 ~bart napisał(a):
  > Najlepsze jest to że "niby inwestor" nie dość że zarobi na akcjach to jeszcze zabierze ewentualną część zysków z gier xD
  >
  > Na takich warunkach to i ja mogę inwestować w ich gry :)

  No ja liczę na to, że będzie chciał zarobić więcej niż te 4 - 5 zł a akcji :)
 • Re: kolejny komunikat Spółki Autor: ~bart [91.206.96.*]
  nie zdziwiłbym się gdyby TIG okazał się inwestorem zarówno na TD jak i tutaj :D Posprzedawal akcje zarobił i tam i tu pyknęli emisje i zarobi znowu ^^
 • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [185.179.132.*]
  (wiadomość usunięta przez moderatora)
 • Re: (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: ~re [178.159.171.*]
  xtb zaczynają grać
[x]
TBULL -4,08% 20,00 2021-10-25 09:55:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.