• CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Kr [195.210.60.*]
  Ok CPDek już znalazłem.

  OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2019 r. Spółka wygenerowała dodatni wynik finansowy netto.

  Spółka wygenerowała znaczące wpływy pieniężne ze sprzedaży aktywów, które wykorzystywała do dystrybucji nadwyżek środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy, zwiększając tym samym wartość aktywów netto na akcję. Proces ten kontynuowano w 2019 r., kiedy to nastąpiła kolejna dystrybucja gotówki poprzez wykup akcji. Zarząd dopilnował, aby akcjonariusze mogli uczestniczyć w tych dystrybucjach na szeroką skalę, o czym świadczy szeroki udział i nadsubskrypcja. Aktywa Spółki stopniowo maleją, ponieważ są one zamieniane na środki finansowe, które następnie są przekazywane akcjonariuszom poprzez skup akcji, a cena skupu opiera się na ich wartości godziwej
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Cpdek [83.28.215.*]
  Czekam na ten skup niecierpliwie
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Kr [195.210.60.*]
  Najpierw na walnym zatwierdzą umorzenie akcji z poprzednich zakupów. Następny wykup pewno będzie jak pozyskają środki ostatnio sprzedali działki za 50 mln.... wiec wystarczy trochę poczekać :))
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Cpdek [37.47.46.*]
  Juz umorzenie bylo
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Kr [195.210.60.*]
  Tak ale zarówno Bankier jak i GPW podaje liczbę akcji:
  PLCELPD00013 CELTIC liczba akcji: 26.371131 zamiast 17.671295
  Tak też przeliczają wszystkie wskaźniki .... to się zmieni zapewne po zarejestrowaniu obniżenia kapitału przez KRS
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Cpdek [83.28.215.*]
  W pore z tym umorzeniem wyskoczyles
 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Kr [195.210.60.*]
  Tak w porę bo wczoraj 20.08.2020 podjęli uchwałę...

  Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
  1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
  3) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  4) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
  9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

  Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: - oddano ważne głosy z 5.174.100 akcji, stanowiących 19,62 % kapitału zakładowego, - oddano 5.174.100 ważnych głosów, z czego: 5.174.100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, 

  1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.
  2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

 • Re: CPD Celtic - cena skupu opiera się na ich wartości godziwej !! Autor: ~Cpdek [37.47.1.*]
  No to kiedy nastepny skup? Piekne zyski i to dopiero poczatek, jak pisza w raporcie, bo kolejne raporty maja przedstawiac podobny zysk (rozlozony w czasie) ze sprzedazy lokali z 2019 i 2020. Pamietajcie, ze wartosc godziwa jest juz 3zl wyzsza niz ostatnio
[x]
CELTIC -5,88% 7,20 2021-09-17 17:00:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.