• GRAMY W BINGO ! Autor: ~lotto [94.246.180.*]
  INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (15/2020) Zawarcie istotnej umowy - umowa sprzedaży udziałów
  Raport bieżący 15/2020

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku została zawarta umowa kupna udziałów ("Umowa") pomiędzy Emitentem ("Kupujący"), a spółką FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający").

  Zgodnie z treścią Umowy Sprzedający sprzedaje 66,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki International Gaming Systems AB z siedzibą w Szwecji, której jest wspólnikiem, o łącznej wartości nominalnej 3.228.387 SEK, za cenę 31.650.000 zł.

  Zapłata ceny nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

  Wraz z dniem 11 maja 2020 r. została zapłacona zaliczka na poczet ceny w wysokości 400.000 zł na rzecz Sprzedającego.
 • Re: GRAMY W BINGO ! Autor: ~Xyz [37.30.25.*]
  Ciekawe, kiedy będą pierwsze konkrety?
 • Re: GRAMY W BINGO ! Autor: ~bingo [185.238.205.*]
  i co padaka - czekamy na emisje ?
 • Re: GRAMY W BINGO ! Autor: ~Xyz [37.30.28.*]
  Coś się wszystko opóźnia, a do końca września muszą zapłacić FINV! Pewnie będzie prolongata do końca roku?
[x]
2INTELLECT 5,00% 0,84 2020-11-25 13:46:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.