• Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  jakże na czasie. Raport za 2019 będzie myślę sporym zaskoczeniem.

  Treść raportu poniżej:

  "Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w dniu 14.10.2013r. wpłynęła do Spółki podpisana z Sopockim
  Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA umowa z dnia 08.10.2013r. dotycząca wystawienia gwarancji
  należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek pod projekt "Budowa kogeneracyjnego bloku
  fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A."na kwotę 62.464.320,00
  zł.
  Termin ważności gwarancji: od 14.10.2013r. do 29.10.2019r.
  Zabezpieczeniem roszczeń regresowych Gwaranta, jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z
  wystawienia Emitenta.
  Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych
  ENRGOINSTAL S.A."

  Pozdrawiam.
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  Według raportu bieżącego 5/2018 termin oddania wydłużono z października 2016 na czerwiec 2018. Idąc w tym kierunku gwarancja powinna wygasnac najpóźniej do 2021 roku a nie jak powyzej w październiku 2019. 62 mln PLN :)
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~wnikliwy [37.47.154.*]
  Nie wiem do czego zmierzasz. Po wygaśnięciu gwarancji pieniędzy w kasie Eni nie przybędzie bo zabezpieczeniem jest weksel. Można byłoby się cieszyć gdyby gwarancja wniesiona była w pieniądzu, a tak zniknie tylko zobowiązanie. Raczej to Hestia bardziej będzie z tego zadowolona bo weksel Eni to słabe zabezpieczenie obecnie.
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  Otwiera się droga do dużych kontraktów.
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~wnikliwy [37.47.154.*]
  Tu przyznam Ci rację. Tylko czy są w stanie zdobyć coś większego.... od Zofiowki posucha a mija już ponad 6lat bez znaczącego kontraktu i to odzwierciedla obecny kurs akcji. Bez zdobycia kontraktu znaczącego nie ma mowy o wzrostach kursu. Po raporcie za 2019 nie spodziewam się nic szczególnego. Raczej Eni zjada obecnie swój własny ogon i to pokaże raport za 2019.
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  A jak rozumiesz poniższe zobowiązania warunkowe:

  "102.470tys.zł tytułem zobowiązania ENERGOINSTAL S.A. wobec PKO BP wynikającego z Umowy limitu
  kredytowego wielocelowego nr 40 1020 2313 0000 3402 0370 0689 z dnia 14.09.2005 r. z późniejszymi
  zmianami
   102.470tys.zł tytułem zobowiązania ENERGOINSTAL S.A. wobec PKO BP z tytułu Umowy limitu kredytowego
  wielocelowego nr 40 1020 2313 0000 3402 0370 0689 z dnia 14.09.2005 r. z późniejszymi zmianam"

  Dla mnie to są dostępne limity kredytowe na ponad 200 mln więc finansowanie jest...
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  Wiem ze 2x to samo no ale tak jest w raporcie...
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~jack [178.37.8.*]
  Dnia 2020-03-01 o godz. 14:27 ~Początkujący napisał(a):
  > A jak rozumiesz poniższe zobowiązania warunkowe:
  > >
  > >  102.470tys.zł tytułem zobowiązania ENERGOINSTAL S.A. wobec PKO BP z tytułu Umowy limitu kredytowego
  > > wielocelowego nr 40 1020 2313 0000 3402 0370 0689 z dnia 14.09.2005 r. z późniejszymi zmianam"
  > >
  > > Dla mnie to są dostępne limity kredytowe na ponad 200 mln więc finansowanie jest...

  Otóż - Widzisz - - Jest taka umowa , tylko że od 2005 r. to było już wiele Aneksów .
  Taki ważniejszy który mógłby Cię zainteresować to ten który był podpisany po zawarciu Kontraktu na Zofiówkę 14.10.2013 r.
  Aneks z PKO BP był podpisany 16.04.2014 r. na kwotę Limitu Kredytowego Wielocelowego w wysokości 220.000.000 zł.

  Umowa obowiązywała od : 16.04.2014 r. do 15.04.2017 r. Następnie były Aneks : 14.04.do 15.05.2017 r. na 170.000.000 zł.

  Kolejne były od >>15.05. - 31.05. 2017 r. <<, >>31.05. - 12.06. 2017 r.<< ,>>12.06. - 20.06. 2017 r. <<,>> 20.06. -31.08. 2017 r. <<, >>31.08. - 30.09. 2017 r<<. z obniżeniem limitu do 150.000.000 zł.

  Aneks : zawarty 25.09. 2017 r. przedłużono do 31.10. 2017 r. , kwota limitu poszła w dół na 68.313.463 zł.
  Następny aneks : 31.10. 2017 r. do 31.01 2018 r.

  31.01. 2018 roku Bank przedłużył umowę Aneksem nr:. 23 >> do 30.11. 2020 roku<< Obniżając limit Do :- 26.305.137,92 zł.
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENERGOINSTAL-S-A-Aneks-do-umowy-kredytu-7570052.html

  Kolejny Aneks Nr - 26 z dnia 05.12. 2019 r. >> Nr 2 - Do Aneksu << Nr 23 z dnia 31.01. 2018 r.
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENERGOINSTAL-S-A-Aneks-do-umowy-kredytu 7784938.html

  I tyle zabezpieczeń finansowych w Banku PKO BP w postaci linii kredytowej ma ,, Energoinstal '' S.A. ( żadne 100 czy 200 mln. PLN )
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~Początkujący [82.5.251.*]
  Zobaczymy jak te zobowiązania warunkowe rozpiszą w rocznym za 2019.
 • Re: Raport bieżący 16/2013, stary ale... Autor: ~jack [178.37.8.*]
  Dnia 2020-03-01 o godz. 20:57 ~Początkujący napisał(a):
  > Zobaczymy jak te zobowiązania warunkowe rozpiszą w rocznym za 2019.

  A jak mają rozpisać ? . Zobowiązania warunkowe dotyczą Banku , odnośnie kredytów na określone cele .
  Z kolei kredyty bankowe zabezpieczone są hipoteką na : nieruchomościach , środkach trwałych , zabezpieczenie przelewami z kontraktów . Na których wykonanie bank udzielił kredytowania firmie .
  Inaczej może się stać z zabezpieczeniem w postaci Umów zastawów rejestrowych na spółkach : ENITEC , ,, EL-GOR '', ENERGOREM , oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie ZEC Energoservice . Które mogą zostać przejęte przez W.A.M. za zobowiązania Energoinstalu i poręczenie ENI pożyczki od W.A.M. dla ENITEC 17.04.2019 r. Umowy z 29.01.2020 r.
[x]
ENERGOINS -1,39% 0,71 2022-07-04 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.