• Rejestr akcjonariuszy Autor: ~bankier [83.10.187.*]
  bedzie
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Aero [195.38.12.*]
  Dnia 2020-02-06 o godz. 08:14 ~bankier napisał(a):
  > bedzie

  Witam,
  proszę o precyzyjniejsze informacje, jeżeli dysponujesz i możesz podać.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~bankier [83.10.187.*]
  Pierwszym krokiem do podjęcia, który przewiduje ustawa jest wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy przez walne zgromadzenie. Decyzja zgromadzenia stanowi podstawę do zawarcia umowy, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę wcześniej, pod warunkiem zawieszającym podjęcia właściwej uchwały przez walne zgromadzenie. Po zawarciu umowy z podmiotem prowadzącym rejestr, ale jeszcze przed końcem czerwca 2020 roku, spółki zobowiązane są dokonać po raz pierwszy wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Potem należy przeprowadzać kolejne takie wezwania, nie częściej niż co dwa tygodnie i nie rzadziej niż co miesiąc. Łącznie musi być ich pięć. Warto zauważyć, że ustawa nie przewiduje wyjątków i nie wspomina o możliwości rezygnacji z ogłaszania wezwania, gdy wszyscy akcjonariusze są znani spółce albo z kolejnych wezwań, gdy już po pierwszym złożono wszystkie akcje. Dostrzegamy jednak pewne uzasadnienie dla takiego rozwiązania, gdyż teoretycznie daje ono możliwość ujawnienia się ewentualnych roszczeń jeszcze przed otwarciem rejestru. Właśnie kwestia ogłaszania wezwań jest jednym największych wyzwań na najbliższe miesiące. Wezwań należy dokonać w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Często zatem będzie to oznaczać publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub wysyłkę zawiadomień pocztą. Dlatego najlepiej nie zwlekać z przeprowadzeniem walnego zgromadzenia dokonującego wyboru podmiotu prowadzącego rejestr do ostatniej chwili, tak aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązku ogłoszenia wezwania w terminie.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.11.*]
  "...
  tak aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązku ogłoszenia wezwania w terminie.
  ..."
  Ten argument z pewnością przemówi do naszego prezesa...
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~SM [185.125.224.*]
  Dostał już ktoś odpowiedź z Prokuratury w zakresie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z niewydaniem odcinka zbiorowego akcji . ???
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~zdzichu [83.26.231.*]
  W grudniu 2019r, złożyłem wniosek do prokuratury w tej sprawie,. Dzisiaj, byłem przesłuchiwany w tej sprawie przez policję, jako świadek i poszkodowany. Jednak coś tam robią? Ale nie wiem, czy prokuratura podejmie śledztwo w mojej sprawie, chyba powinienem otrzymać informację o wszczęciu bądź odmowie wszczecia postępowania albo o włączeniu do toczącego się postepowania, bo podobno takowe jest prowadzone, tak twierdzi PAH.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Cuks [5.173.176.*]
  Ja distsle pol roku temu I w uzasadnieniu wykoku bylo ze pan prezes zbiera pelna liste akcjoonariuszy I jak ja zbierze wtedy wyda idcinki zniorowe wykazal dibra wole I sprawa umorzona
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.41.*]
  Sorry, ten "prezes" nie jest naszym Prezesem, bardziej do niego pasuje "syndyk", ale nie wiem czy syndycy przyjęliby go do swojej "kasty"
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.41.*]
  Sorry, ale "ten" "prezes" nie jest Naszym Prezesem. Bardziej do niego pasuje "syndyk", tylko nie wiem czy "prawdziwi" syndycy zechcą go przyjąć do swojej "kasty"
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.41.*]
  Sorry, ale ten "prezes" NIE jest Naszym Prezesem. Bardziej do niego pasuje "syndyk", tylko nie wiem czy prawdziwi syndycy zechcą go przyjąć do swojej "kasty".
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~annecckka29 [185.172.85.*]
  Jeśli chodzi o spółki akcyjne to od niedawna wszystkie z nich muszą zlecić rejestr akcjonariuszy odpowiedniemu organowi, takiemu jak na przykład ten link Zastanawiam się czy ktoś z was już to robił i może mi powiedzieć coś więcej na ten temat?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Zagłoba [37.225.41.*]
  Panie mądry "bankier" a jak wykonać "pierwszy" krok t. zn. jak dokonać wyboru "podmiotu" bez rejestru akcjonariuszy, ha !
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Zawodowiec [37.30.54.*]
  Aby nie narazić się niedopwłnienia obowiązków = bzdury chłopie wypisujesz
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Ciekawy_odpowiedzi [46.204.21.*]
  Nie śledzę na bieżąco ale mam pytanie: dlaczego ( albo nawet czy-) trzeba miec odcinek zbiorowy akcji żeby byc dopisanym do rejestru akcjonariuszy? Niech tam znoszą Ci co mają roszczenia finansowe wobec hawe ale jesli mielismy akcje na rachunku w dniu zdjecia to z automatu powinny być dopisane a domy maklerskie powinny poswiadczyc. Prosze o komentarz
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~artystajan62 [37.248.155.*]
  Też tak uważam.Przecież nie mogą nas pominąć.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.36.*]
  A słyszałeś, żeby prezes robił coś w kierunku stworzenia rejestru akcjonariuszy?
  Bo według mnie nic w tej sprawie nie robi i za chwilę nasze akcje w formie papierowej, których i tak nie mamy stracą ważność, bo od marca jedynym prawnym potwierdzeniem bycia akcjonariuszem będzie wpis w elektronicznym rejestrze.
  Zaksięgowałeś stratę ze swoich akcji, o ile w ogóle jesteś akcjonariuszem?
  Bez potwierdzenia tego dokumentem akcji, a w przyszłości wpisem w elektronicznym rejestrze, nie możesz dokonać sprzedaży akcji, żeby zaksięgować stratę finansową. Tu już nawet nie chodzi o to, czy będzie WZA, czy nie. Księgując stratę finansową ratuję 20% kapitału. To lepsze niż nic. Za jakiś czas ktoś przejmie Mediatela, rozwalą Hawe do reszty i nie będziesz miał się do kogo zwrócić o wydanie akcji. Zostaniemy w jakimś prawnym niebycie tak jak kiedyś akcjonariusze CEDC.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.7.*]
  Rejestr akcjonariuszy czy księga akcyjną jest dokumentem wtórnym w stosunku do potwierdzeń posiadania akcji wydanych przez biura maklerskie. Można go utworzyć w ciągu 2-3 godzin przed rozpoczęciem NWZA. Może w końcu PAH zajmie stanowisko w tej sprawie.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.5.*]
  A co jeśli ktoś nie wystąpił do biura maklerskiego o wydanie takiego zaświadczenia, bo nie chciał ponosić dodatkowych kosztów? Zgodnie z prawem nie musi posiadać takiego zaświadczenia, żeby wziąć udział w WZA, bo rozumiem, że Ty piszesz o zwykłym zaświadczeniu stwierdzającym ilość posiadanych akcji, a nie o zaświadczeniu, o które się występuje do biura maklerskiego przed WZA. Poza tym ja mogę sobie wydrukować cokolwiek i przyjść z tym na WZA i co wtedy? Ktoś będzie dzwonił do biura maklerskiego i sprawdzał? A może moje biuro maklerskie już nie istnieje, to do kogo zadzwonią? Pomijam fakt, że przez telefon nikt by Ci niczego nie potwierdził. Dokumentem uprawniającym do udziału w WZA spółki niepublicznej jest dokument akcji. Uchwały podjęte przez WZA zorganizowane według Twojego sposobu możnaby bez problemu zaskarżyć i myślę, że pierwszym do zaskarżania byłby prezes, gdyby został odwołany.
  Tu nie trzeba pytać PAH, tylko wystarczy zajrzeć do KSH.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.11.*]
  Lektura ksh nie jest wystarczająca, jeśli chodzi o kwestię o którą już dłuższy czas toczymy spór, szczególnie w kontekście Rekomendacji dla uczestników rynku (Organizacja WZ str.13-14) www.kdpw.pl (Strona SEG). Z tej Rekomendacji wynika, że praktycznie nie możliwości skutecznego zwołania i przeprowadzenia NWZA bez dobrej woli zarządu spółki. Jak sprawa dobrej woli zarządu wygląda wszyscy widzą. Dlatego cały czas ważne jest stanowisko w tej kwestii PAHu !
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.5.*]
  Rozumiem, że powołujesz się na ten zapis z rekomendacji http://www.kdpw.pl/pl/KDPW/aktualnosci/News/Broszura_int_hi.pdf :

  "...
  Ze względu na lakoniczność tego przepisu może się on okazać trudny do zastosowania w praktyce, zwłaszcza wobec wskazanych
  przez ksh obligatoryjnych sposobów zwoływania WZ, tj. poprzez ogłoszenie tej
  informacji na stronie internetowej spółki oraz w raporcie bieżącym.
  ..."
  Według mnie nie jest tak jak myślisz.
  Pomijając to, że Hawe nie ma swojej strony internetowej, to ten zapis dotyczy spółek publicznych. W przypadku których ma zastosowanie Art. 402 ^1. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej
  § 1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Hawe S.A nie jest spółką publiczną i w jej przypadku ma zastosowanie Art. 402. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia
  § 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

  PAH walczy o zwołanie WZA w trybie Art. 400. żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy
  § 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

  Wniosek z czytania KSH jest taki, że po upoważnieniu akcjonariuszy przez sąd rejestrowy do zwołania WZA, muszą oni to ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Art. 400. żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy
  § 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w § 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.8.*]
  W porządku. Jest pewien problem, który już dwukrotnie wystąpił. Kwestia "dobrej woli" prezesa. Jeśli po korzystnym dla PAHu postanowieniu sądu prezes zwoła WZ, przed uprawomocnieniem wniesie apelację i z tego powodu odwoła WZ to znajdziemy się w tym samym miejscu, w którym jesteśmy od czterech lat ! Może znasz termin sprawy w sądzie dotyczącej wniosku PAH ?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Ciekawy_odpowiedzi [91.200.26.*]
  Przeczytalem waszą dalszą dyskusje ale mam pytanie o to jak zaksiegowac strate I czy na to sens? Skoro nie wystepowalem do biura maklerskiego tzn ze nie zamierzalem sprzedawac po groszu zeby odjąć strate z rachunku więc te ktore mialem są ciagle moje a jedynie nie można nimi obracac online. (zakladam że gwarantem tego jest dom maklerski) a jako że nie wystapilem o wydania odcinka zbiorowego ktorego i tak bym nie dostał to fizycznym papierem też nie chcialem handlowac gdyż liczylem że wróci do obrotu. To dlaczego mam być pominiety jako właściciel akcji?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.3.*]
  Prawdę mówiąc, to nie rozumiem o co Ci chodzi.
  Stratę możesz zaksięgować poprzez sprzedaż akcji, które musisz najpierw odzyskać od prezesa. Ma to sens jeśli uznasz, że nie ma szans na odzyskanie pieniędzy, które tu zainwestowałeś. Księgując stratę masz możliwość uratowania 20% kapitału. Możesz oczywiście czekać z założonymi rękami na to, aż zjawi się ktoś, kto będzie chciał od Ciebie odkupić te akcje, ale tak czy inaczej warto mieć te akcje przy sobie, a nie u prezesa, bo obecnie nie możesz nimi rozporządzać.

  Nie wiem co masz na myśli pisząc o pominięciu jako właściciel akcji. Przez kogo pominięty? Gdzie pominięty?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.13.*]
  https://strefainwestorow.pl/artykuly/prawo/20200131/rejestr-akcjonariuszy-w-praktyce
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Er [188.146.181.*]
  Po zarząd też prokuratura się zgłosi - tylko chwilę to potrwa
  Po tamtej stronie są cwaniacy bez skrupułów i moralność
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.41.*]
  Wiara czyni cuda
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Był taki czas z Optimusem ze czekałem czekałem az przejął Jakubas i zrobiła sie fortuna zarobiłem krosie na akcjach 1,2 mil.to nie blef ani bajka tak było .Myślę i czekam zobaczymy na efekty ale jakie nie wiem wie to tylko Prezes albo da nam zarobić albo będzie zgrzyt zębami i będą donosy paszkwile i inne. Ja jestem dobrej myśli a akcji mam troszeczkę .Moze faktycznie czekanie nas wynagrodzi. Jak na razie nie gram na giełdzie tak jak pisałem zainwestowałem w grunty i jestem na dużym++++++
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.47.*]
  Brawo Jogi, ale nie każdy ma czas na czekanie i środki na inwestowanie w grunty +++ lub miłego p. Jakubasa
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Er [188.147.39.*]
  Nawet nie wiemy czy spółka zarabia i spłaca długi - jest covid 19 i ruch w internecie - nawet przecieku z firmy
  Pozdrawiam posiadaczy
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Ktoś [37.47.22.*]
  Wszystko wiadomo. Są zamieszczane w KRS sprawozdania HT. Są ogólnodostępne i można wszystko przeczytać.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  No tak kolego a co mamy zrobić nic nam nie pozostało tylko czekać na efekty oczernianie nic nam nie da. Czekamy na efekty a potem wyciągniemy wnioski czy będą pochwały czy oczernianie i sądy kto kogo ograł lub wydymał na żywca. Pozdrawiam Jogi
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~bankier51 [37.248.200.*]
  Popieram
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~anonim [37.225.41.*]
  Wiara czyni cuda !
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.226.*]
  https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-faq/

  Może w końcu zaczniemy wysyłać jakieś pisma do sądu rejestrowego?
  Grzywna za brak wezwania do złożenia dokumentów akcji - 20.000PLN
  Grzywna za brak strony internetowej - 5.000PLN
  Status osoby karanej.
  Prośba do PAH.
  Możecie zapytać swojego prawnika jak wygląda to od strony proceduralnej?
  W jaki sposób można poinformować sąd rejestrowy o niedopełnieniu obowiązków przez zarząd?

  Pomijając nowe przepisy już teraz, zgodnie ze starym KSH jest obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej i zwoływania WZA. I uchybienia w tych kwestiach powinny skutkować nałożeniem grzywny.

  Ciekawe, że zgodnie z nowymi przepisami są prowadzone strony Mediatel i Hawe Telekom, a na Hawe S.A. zabrakło dobrych chęci. Może się zrzucimy na jakiś hosting. To nie są duże koszty, kilkaset złotych rocznie. Dla 100 akcjonariuszy, wyjdzie po 10pln.

 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [5.184.4.*]

  link 

  link 

  link 

  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

  Telefony :
  22 44 00 687
  22 44 00 688
  22 44 00 689
  22 44 00 690
  22 44 00 691
  22 44 00 692
  E-MAIL:  boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl 

  Może wystarczy wysłać maila z informacją o braku sprawozdań, WZA, księgi akcyjnej, strony www itd. i prośbą o wezwanie zarządu do uzupełnienia braków.
  Warto spróbować.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Gillette [37.47.30.*]
  Wysłałeś już mail?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.9.*]
  Przykładowa treść maila, w której trzeba uzupełnić nazwę spółki i numer KRS:

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy w związku z licznymi naruszeniami przepisów KSH przez zarząd spółki (nazwa spółki) w Warszawie KRS (numer KRS) zostały poczynione przez Sąd Rejestrowy jakieś działania dyscyplinujące? Jeśli tak, to jakie?
  Naruszenia przepisów o jakich piszę, to m.in. brak publikowania sprawozdań finansowych (ostatnie opublikowane sprawozdanie dotyczy III kwartału 2015), brak zwoływania WZA (ostatnie WZA odbyło się w sierpniu 2015), nieprowadzenie księgi akcyjnej, brak strony internetowej wymaganej po zmianach w KSH z dnia 30 sierpnia 2019 r, brak wezwań akcjonariuszy akcji imiennych do złożenia dokumentów akcji w związku z wdrożeniem elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Ponadto po zniesieniu dematerializacji akcji w październiku 2018 roku, mimo licznych próśb, do dnia dzisiejszego akcjonariuszom nie zostały wydane dokumenty akcji.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Aero [194.0.181.*]
  Dnia 2020-12-17 o godz. 03:01 ~xxx napisał(a):
  > Przykładowa treść maila, w której trzeba uzupełnić nazwę spółki i numer KRS:
  >
  > Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy w związku z licznymi naruszeniami przepisów KSH przez zarząd spółki (nazwa spółki) w Warszawie KRS (numer KRS) zostały poczynione przez Sąd Rejestrowy jakieś działania dyscyplinujące? Jeśli tak, to jakie?
  > Naruszenia przepisów o jakich piszę, to m.in. brak publikowania sprawozdań finansowych (ostatnie opublikowane sprawozdanie dotyczy III kwartału 2015), brak zwoływania WZA (ostatnie WZA odbyło się w sierpniu 2015), nieprowadzenie księgi akcyjnej, brak strony internetowej wymaganej po zmianach w KSH z dnia 30 sierpnia 2019 r, brak wezwań akcjonariuszy akcji imiennych do złożenia dokumentów akcji w związku z wdrożeniem elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Ponadto po zniesieniu dematerializacji akcji w październiku 2018 roku, mimo licznych próśb, do dnia dzisiejszego akcjonariuszom nie zostały wydane dokumenty akcji.
  > Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Dziękujemy za pomysł.
  Składajmy pisma
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  Po wysłaniu e-meila, z prośbą o informacje, zwrotnie otrzymałem odpowiedź bez żadnych szczegółów, że sp. Hawe wielokrotnie była dyscyplinowana a w celu pozyskania konkretów, należy zamówić akta do wglądu. Zadzwoniłem, pani uprzejmie poinformowała, że najbliższy termin uzyskania akt, to 31. 12 godz. 10.40, z tym, że muszę przyjechać osobiście, nie wysyłają żadnych kopii, nie można wejśc na stronę w celu przejrzenia akt. Zrezygnowałem, bo dla mnie te informacje są bez znaczenia, bo się na tym nie znam, co innego gdybym mógł pokazać to prawnikowi. Tyle
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  Po wysłaniu e-meila, z prośbą o informacje, zwrotnie otrzymałem odpowiedź bez żadnych szczegółów, że sp. Hawe wielokrotnie była dyscyplinowana a w celu pozyskania konkretów, należy zamówić akta do wglądu. Zadzwoniłem, pani uprzejmie poinformowała, że najbliższy termin uzyskania akt, to 31. 12 godz. 10.40, z tym, że muszę przyjechać osobiście, nie wysyłają żadnych kopii, nie można wejśc na stronę w celu przejrzenia akt. Zrezygnowałem, bo dla mnie te informacje są bez znaczenia, bo się na tym nie znam, co innego gdybym mógł pokazać to prawnikowi. Tyle
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.11.*]
  Trole spamują, więc postanowiłem przypomnieć wątek, w którym sami możemy coś dla siebie zrobić. Post z 2020-12-07 01:44 i późniejsze w tym wątku.
  Tak jak napisał Zdzich, sąd nas ignoruje, ale jak dostaną więcej sygnałów, to może poczują presję i zrobią coś więcej, żeby mieć podkładkę.
  W zasadzie właściwy jest wydział XII, ale jak się pisze do XIII, to oni to przekazują do XII i odpisują, że przekazali, więc mamy tak jakby potwierdzenie odbioru, bo sam XII jakoś się nie spieszy z odpisywaniem. Im więcej osób coś napisze, tym lepiej. Niech to nie będzie w oczach sądu jakaś marginalna sprawa dotycząca garstki akcjonariuszy.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~MrPapas [37.47.25.*]
  Próbujcie, ale wg mnie ten kierunek jest obstawiony "Układ zamknięty" , ale działajcie i w tym obszarze.

  Pamiętajcie zbierajcie potwierdzenia złożonych pism.
  Już nie długo się one przydadzą.

  Cdn..
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [37.47.4.*]
  Po tygodniu wątek spadł na siedemnaste miejsce. A przecież nic szczególnego się nie wydarzyło w tym tygodniu, co by wymagało wysmarowania szesnastu nowych wątków. Jedynym konkretnym tematem było pismo od prezesa.
  Jak ktoś jeszcze nie napisał do KRS, to zachęcam. To nic nie kosztuje, a będzie ślad w papierach, że sąd zaniedbał temat. Może kiedyś przyjdzie komuś się z tego tłumaczyć.
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Pisałem prawdę ze to blef. Nic nie otrzymałem na dzień 27.01.2021 szubrawcy puszczają baki a co ciekawego jak napiszę ostro to atakują że ja mam układ z prezesem ale ja z oszustami nic nie mam wspólnego
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~KR [83.144.99.*]
  Ja dziś (28.01) dostałam pismo od prezesa i porządnie się wkurzyłam. W wielkim skrócie - nie ma i nie miał wpływu na sytuację spółki, wszyscy inni są winni, bo toczą sie procesy karne i cywilne. Prosi o deklarację wsparcia pożyczką, żeby można było "uleczyć spółkę" i bardzo mu na tym zależy, bo straciła płynność finansową i grozi jej upadłość. Szuka jeleni?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  Nie chce cie obrażać ale łyknij pigułek na makówkę sorry tak to widzę .Ja nic nie otrzymałem na dzień 28.01.2021r a mam pokaźny pakiet hahahah on cie prosi o kasę hahahahha oczy by ci powybijał kasą
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~zdzichu [83.26.169.*]
  Też dostałem pismo z datą wysłania 25.01. Pokrętny opis sytuacji oraz prośba o deklarację pożyczki w dowolnej kwocie, bez jakiejkolwiek sugestii jak ma to wyglądać, na co docelowo konkretnie będzie przeznaczona? Ja, byłbym gotowy ale w porozumieniu z PAH i na walnym?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Huan [77.254.5.*]
  Czy ktoś może otrzymał dokument akcji?
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~xxx [5.184.17.*]
  Raczej nikt jeszcze nie otrzymał :(
 • Re: Rejestr akcjonariuszy Autor: ~Jogi [83.142.182.*]
  To wal do banku i przelej mu kasę hahahahah!!! To jest tak złodziej okradł kolegów a koledzy okradzeni dają mu kasę aby dalej mógł okradać innych. Weź pałę i lej złodzieja po gołym zadzie a nie ty chcesz jeszcze ziścić złodziejaszka.
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.