• Ktoś to powoli zbiera Autor: ~marek [188.146.44.*]
  Trzymać a będzie dobrze
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Nie chcą dać po 6 to zaczynają podpierać po 7.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [37.47.39.*]
  new "inwestorze", przeczytaj ze zrozumienim co ty piszesz. Kto tu podbiera. Tutaj cały czas z głowa uzupełniają na 0.07zł, tak żeby tacy "inwestorzy" jak ty myśleli, że popyt jest na tym poziomie i zaraz zabraknie na 0.07zł. Ile to już razy pisałeś o zebraniu 0.07zł i dziwnym trafem coraz wiecej dokladają na tym poziomie. To jest podaż i to mocna, a nie popyt jak starasz sie wszystkim na tym forum udowodnić od poziomu o ponad 100% wyższym. Jak to nazwiesz? Ja nagananiem. Jak inaczej uważasz to proszę o ripostę.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [37.47.39.*]
  "Podpieraj" dalej new ściany na disco :-).
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Robert [94.254.237.*]
  A ja ci Cybek mówię że nie masz racji.
  To ty masz jakiś w tym cel
  Papier pomalutku będzie jest zbierany
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [37.47.47.*]
  Robert o jakim moim celu piszesz? Jakie zbieranie tutaj widzisz? Argumenty proszę. Nie widzisz ciągłego powolnego, czyli inteligentnego dokładania po 0.07zł? Ile razy w ostatnich tygodniach już niby zostało zebrane po tej wartości? Jak tutaj "inwestorzy" jarali się, że po prawej na chwilę pojawiło sie po 0.08zł, tylko żaden z tych "inwestorów" nie zauważył, ze popyt po lewej na 0.07zł, nie potrafi się zbudować.
  Jeszcze raz proszę o przekonanie mnie, że nie jest tak jak piszę. Jak na razie nie widzę nawet jednego argumentu, tylko same stwierdzenia nie poparte żadnym uzasadnieniem.
  Jak mnie przekonacie, walne się w pierś i napiszę, że pie...rzę głupoty.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Dla mnie to są argumenty:

  EKO PODLASIE
  SŁONECZNE PODLASIE
  VOLTAIC ENERGY
  SUN SORUCE
  ECO POWER
  PODLASKA ENERGIA FOTOWOLTAICZNA
  FOTOWOLT
  ZIELONA ENERGIA BIAŁYSTOK
  SOLARECO
  GREEN VOLTAIC

  http://www.epolska.com.pl/znajdz-firme?szukaj=01cyberaton&lokalizacja=&p=1

  https://zapodaj.net/images/5cec796152d24.png
  29.09.2017
  Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.

  https://zapodaj.net/images/f861d9360e952.jpg
  https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_9k4d38

  Akcjonariat:

  https://stooq.pl/q/h/c/?s=01c
  Były członek RN Pan Janusz Okrutny kupował po 0.11 PLN

  https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2016-12/zawiadomienie_201612011697020381.jpg
  Współpraca z Black Pearl Capital SA

  http://www.ecomilan.pl/wp-content/uploads/20170831_120408.jpg

  https://www.bankier.pl/forum/pokaz-tresc?thread_id=5498083&strona=1

  7 770 126,18
  Należności krótkoterminowe !!! Oprócz oczywiście zysku.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Dodam jeszcze kolejny argument !!!

  Ograniczenie ilosci akcji w obrocie gieldowym poprzez wycofanie wniosku!

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/01CYBERATON-Ograniczenie-ilosci-akcji-w-obrocie-gieldowym-poprzez-wycofanie-przez-01CYBERATON-wniosku-o-dematerializacje-i-dopuszczenie-do-obrotu-30-000-000-akcji-serii-W-7482842.html

  Daje nam pewność, że Pan Skopowski
  http://osobowosciisukcesy.pl/wp-content/uploads/2015/03/skopowski-215x215.jpg
  nie będzie wywalał akcji w ulicę, a już na pewno nie po 7 groszy. Najpierw kurs musi iść do góry !!!
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Pamiętajmy jeszcze o akcjach serii Z które po 0,40 PLN mają być objęte do 30 czerwca 2018 roku !!!

  „Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A., z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2015 roku Zarząd Emitenta powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii Z w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 8.1 Statutu Spółki, z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.800.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) na zasadzie i w trybie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8.1 Statutu Emitenta, w drodze emisji 67.000.000 (sześćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w ramach subskrypcji prywatnej.
  Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. W związku z powzięciem ww. uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie takiej zgody.
  Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych serii Z na kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy) za jedną akcję.

  Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 roku. 

  http://01cyberaton.eu/wp-content/uploads/2015/12/20151202_01CYBERATON_Tekst-jednolity-Statutu-Sp%C3%B3%C5%82ki.pdf
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [46.134.134.*]
  Został tylko poniedziałek i wtorek na ogłoszonie wyników konkursu typu 1. Jeżeli tym razem nie przełożą to będzie w końcu dobry znak.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Franek [37.47.111.*]
  W poniedziałek, najpóźniej we wtorek zostaną ogłoszone wyniki typu 1. Zostały więc już tylko 2 sesje.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Gminy z Podlasia z dotacjami na kolektory i fotowoltaikę. Trzymać do grudnia !!!

  http://gramwzielone.pl/uploads/pictures/_thumbs/thumb_semi_cf37bb2c2700b179ac5c853860e3f3a3.png

  Gminy z woj. podlaskiego otrzymają unijne dotacje na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Łączna wartość dotacji wynosi ponad 70 mln zł. W trakcie oceny są wnioski o dotacje na kolejne instalacje OZE, w tym realizowane z myślą o produkcji energii na potrzeby własne.
  W odpowiedzi na nabór zorganizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, wpłynęło ponad 360 wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawcami mogły być m.in. samorządy, przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także organizacje pozarządowe.
  Na pierwszej liście beneficjentów znalazły się 62 inwestycje podlaskich samorządów. Ich łączna wartość to 109,2 mln zł, a dofinansowanie z RPO dla Podlasia wynosi 70,3 mln zł.
  Największe dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkańców trafi do gminy Mońki (1,59 mln zł), gminy Czeremcha (1,55 mln zł), ale też do Zambrowa (1,49 mln zł) i Augustowa (1,47 mln zł).
  Umowy ze wszystkimi beneficjentami powinny zostać podpisane do końca listopada, jednak to nie koniec unijnych dotacji na OZE w woj. podlaskim.
  Zarząd Województwa Podlaskiego dodaje, że pozostałe projekty są nadal oceniane, a kolejne wyniki będą znane w grudniu br. – w przypadku projektów zakładających budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw, a następnie w marcu 2018 roku – w tym przypadku chodzi o projekty obejmujące wykorzystanie OZE na własne potrzeby.
  Budżet ostatniego konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia to 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.
  Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
  W czerwcu 2016 roku Zarząd Województwa Podlaskiego  anulował kolejny konkurs w ramach działania 5.1., co tłumaczono „niepewnością prawną” związaną z trwającymi wówczas pracami nad nowelizacją ustawy o OZE, która ostatecznie weszła w życie 1 lipca 2016 r. i która wprowadziła nowe zasady rozliczeń producentów energii odnawialnej.
  We wcześniejszym naborze w ramach działania 5.1., który był prowadzony w grudniu 2015 r., dofinansowanie przyznano na 6 projektów, których całkowity koszt oszacowano na 28,75 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12,732 mln zł. Przyznane dofinansowanie stanowiło w przypadku poszczególnych projektów od 55 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.
  Unijne fundusze przyznano m.in. na budowę elektrowni fotowoltaicznych przez spółki Fotowoltaika Podlasie oraz Coral, na instalację fotowoltaiczną na dachu budynku produkcyjnego firmy Abies w Mieczach, a także na budowę systemów PV w gminach Puńsk i Szypliszki przez firmę PV Energia Szypliszki.
  red. gramwzielone.pl

  http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/28802/gminy-z-podlasia-z-dotacjami-na-kolektory-i-fotowoltaike
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~egon [89.229.208.*]
  mówiłem już rok temu po 6 gr można zbierać w ciemno, sam ostatnio dokupiłem spory pakiecik, mam nadzieje że za dwa lata starczy mi na mały helikopter
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Robert [94.254.237.*]
  wszystko zależy Cybek w jakim terminie inwestujesz.Czy jesteś inwestorem czy spekulantem.Ja ci mówię ,że idzie wszystko w dobrym kierunku
  pozdrawiam
  Robert
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.172.*]
  Robercie co to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku ? Nadal brak argumentów dla twoich stwierdzeń.
  new i co to oznacza? Nie dziel skóry na niedzwiedziu. To, że mają powołanych wiele spółek i startuja w różnych projektach finansowanych z UE, nie znaczy, że otrzymają dofinansowanie. A jak nawet dostaną, to czy przekują to na zysk. Nie wiem czy wiesz new ale biznes to zysk.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Nie dzielę skóry na niedźwiedzi ja tylko przedstawiam argumenty, że ze spółką jest wszystko w porządku wbrew opinią niektórych. Spółka 01CYBERATON S.A. w dalszym ciągu podtrzymuje swoje działania ukierunkowane na realizacje dużych projektów fotowoltaicznych. Spółka skupiła się na ustaleniu dobrej lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych mających potencjał w możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, spełnienia wymogów geograficzno–geodezyjnych i przyłączeniowych. Ważnym kryterium do spełnienia była realna możliwość uzyskania finansowania przy uwzględnieniu pozyskania dotacji, która to zwiększa zyskowność całego przedsięwzięcia. Równocześnie spółka prowadziła działania mające na celu pozyskanie inwestorów na zakup gotowych projektów fotowoltaicznych z opcją generalnego wykonawcy inwestycji.

  Dotacje się opóźniają dlatego stoimy w miejscu (jesteśmy na dnie) i tyle.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Smart [91.239.152.*]
  Robert może mieć rację. Pamiętam go z BPC jak upierał się przy swoim gdy wszyscy się śmiali i mówili że to syn i jego cierpliwość została nagrodzona, to tak bez podawania argumentów.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.172.*]
  Pytam Roberta, który nie potrzebuje adwojata niepotrafiacego uzasadnić stwierdzeń swojego klienta.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Robert [87.207.110.*]
  Posłuchaj mej rady a sam się przekonasz.Pozdr.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.172.*]
  Jak dziecko w piaskownicy - będzie dobrze i basta bo to ja tak mówię i tak ma być. Wiesz, gdyby tak miało być to giełda non stop wspinałaby sie do góry. Tak niestety nie jest, bo giełda, poza szkodliwymi działaniami spekulacyjnymi, idzie w tym samym kierunku w jakim idzie strona biznesowa firm na niej notowanych. Co do zasady wyprzedza dobre i złe informacje, oddziaływujące na całą giełdę lub na poszczególne firmy.
  Co mamy na naszej Firmie:
  1) Dwa fixy bo Firma uchybiła w obowazku informacyjnym. Czy mamy pewność, o ile zlożyła , że prawidlowo złożyla dokumenty o dotacje ?
  2) Kurs leci na p..sk.
  3) W niektórych dniach wyższe obroty osiąga babcia handlująca kwiatkami z ogródka, niż osiągane w handlu naszym walorem.
  3) Cały czas podaż i dokładanie po 0.07zł. Tak samo było na wyższych poziomach, co mało kto dostrzega, a już na pewno największy naganiacz tego forum - new. Grubo powyżej 0.10zł, też wg tej grupy forumowiczów a przede wszystkim zdaniem największego naganiacza, był popyt, zbliżające się mega odbicie i rajd w kosmos. I takie naganianie odbywa się od wielu, wielu miesięcy. Inwestowanie dłudoterminowe nie zna takich przypadków, chyba że myślimy o odbiciu spekulacyjnym.
  4) Cały czas( patrząc na wykres od lipca 2015r.) mamy na Spółce trend spadkowy. We wczesniejszym okresie nie bylo lepiej.
  5) Najbliższe raporty nie będa wskazywały niczego dobrego, bo niby jakie sa podstawy do innego stwierdzenia. Nie ma informacji o realizacji nowych kontraktów, to na czym ma być generowany pysk.
  6) Można tak jeszcze trochę napisać ale tyle chyba wystarczy.

  Ponawiam prośbę o uzasadnienie odmiennego stanowiska, opartego na faktach, a nie na stwierdzeniach "Posłuchaj mej rady a sam się przekonasz". Jestem gotowy do merytorycznej i rzeczowej dyskusji. Zaraz pewnie wskoczy na forum towarzystwo wzajemnej adoracji czyli 01fun, dobra_zmiany czyli new i zacznie sam ze soba pisać jak to jest dobrze, bo jest dobrze.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Powiem tak, z tym co piszesz w większości się zgadzam, dlatego kurs jest na dnie ale zauważ, że argumenty które ja przedstawiam też są prawdziwe i jeżeli w końcu zostaną przyznane dotacje to poszybujemy wysoko, a obecny kurs to okazja do zwiększenia zaangażowania. Jeżeli dotacje zostałyby ogłoszone w terminie to to co pisałem na tamten czas też byłoby prawdziwe. Niestety przez odwołanie pierwszego konkursu i ciągle przekładanie ogłoszenia wyników przez to że urzędnicy nie mogą się wyrobić jesteśmy z kursem w d....
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.172.*]
   "(...)argumenty które ja przedstawiam też są prawdziwe i jeżeli w końcu zostaną przyznane dotacje to poszybujemy wysoko(...)"
  "Jeżeli" czyli piszesz o zdarzeniu przyszlym niepewnym. Zobacz dlaczego są na 2 fixach. Czy daje to powód do stwierdzenia, że złożone przez Spółkę dokumenty o dotację są kompletne i ok?
  Dalej sam fakt przyznania dotacji nie oznacza, że kurs wyszczeli. Przykład z zeszłego tygodnia - Presto. Przyznana dotacja, kurs stoi. I słusznie, bo dopiero przekucie otrzymanej dotacji na zysk, daje podstawy do wzrostów. A nie chcę juz mysleć, że przez jakieś zaniedbania cofana jest dotacja lub wydawana decyzja o obowiązku jej zwrotu. Dopiero po rozliczeniu dotacji. Może być ewntualnie ok.
  Ale o czym ja piszę, najpierw trzeba ją otrzymać, a do tego droga daleka, bo:
  1) trzeba złożyć wniosek,
  2) spełnić warunki narzucone przez dysponenta,
  3) być lepszym od konkurencji, która wyciaga ręce po te same pieniądze, a zwykle jest mniej pieniędzy niż zapotrzebowanie.
  A ty piszesz jakby to była formalność. Przejdą pkt.1-3, otrzymaja zatwierdzenie rozliczenia dotacji i osiągną zysk, to wtedy będzie ok i wtedy masz pełne prawo pisać, że argumenty, które wskazujesz są prawdziwe. Na razie jest to niestety nipewna przyszłość, ktora niczego nie gwarantuje.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Oczywiście, że o przyszłych bo ciągle się opóźnia ogłoszenie dotacji. 100 % pewności nigdy nie ma bo to jest giełda i tu wszystko może się zdarzyć. Ja tylko udowadniam, że spółka działa i jest przygotowana. Należę także do tych co twierdzą że spółka celowo przedstawia się w niekorzystny sposób by tanio odebrać akcje z ulicy. Manewr z 2 fixami też wydaję się być celowy.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Franek [46.134.173.*]
  Niski kurs może być wykorzystany do zebrania akcji z ulicy przez osoby związane z firmą którzy wiedzą, że będzie dobrze. Wystraszeni oddają za bezcen.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  PS Okrutny kupował po 0,11 chyba też jest zniesmaczony opóźnieniami dotacji.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [46.134.171.*]
  Dziwię się tym co oddają to po 6, 7 groszy.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~ON [78.88.29.*]
  Bez dotacji powinno być już dawno w szpicy
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.172.*]
  Jest niedziela ,szkoda czasu na udawadnianie, że białe to białe, a nie czarne. Dalej klepcie sie po plecach, a jak bedzie po prawej 0.06zł, to porozmawiamy. Ale już z góry wiem jakie będą komentarze, takie same jak od co najmniej 0.14zł. do obecnego - czyli jest dobrze, Pan Okrótny brał po 0.11zł, kolejne terminy itd. Bawcie się dobrze.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  A Ty posiadasz akcje 01cyberaton ? Jeżeli tak, to z jaką średnią ?
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Cieszy się Cybek bo skupuje po 6
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Powrót do przyszłości jak jak zostaną ogłoszone dotacje.

  Budowa elektrowni Guja 1 MWp (zrealizowana)
  W sierpniu 2014 r. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. podpisał umowę na realizację farmy fotowoltaicznej ze spółką PL2011. Umowa dotyczyła instalacji o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, powiat Węgorzewo, województwo warmińsko-mazurskie. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 6,17 mln zł. Projekt był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 47,92% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę 2.403.427,60 zł netto.
  Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2014 r. Elementy instalacji tj. moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne firmy Solar Word, Inwertery Fronius Symo 20.0-M, konstrukcję wsporczą, naziemną pod moduły fotowoltaiczne firmy Oberhauser, dostarczyła IBCW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie.
  Instalacja fotowoltaiczna składa się z 4,2 tys. sztuk modułów fotowoltaicznych, inwerterów, linii kablowych oraz układu przyłącza energetycznego. Panele zawieszone zostały na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad powierzchnia gruntu.
  26 lutego 2015 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie zostało zgłoszone zakończenie prac budowlano montażowych elektrowni fotowoltaicznej Guja, o mocy wytwórczej 1 MWp. Do oficjalnego użytkowania elektrowni można było przystąpić 20 marca 2015 r. bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  W czerwcu 2015 r. elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Guja, po przeprowadzeniu próbnego rozruchu, rozpoczęła ciągłą produkcję energii elektrycznej.

  http://01cyberaton.eu/wp-content/uploads/2015/12/guja-3.png

  http://01cyberaton.eu/?p=530
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [37.47.77.*]
  10 spółek po 2,5 mln dotacji daje 25 mln na czysto.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [46.134.15.*]
  Nie dajcie się zastraszyć, nie sprzedajecie tanio skóry. Trzymać nie popuszczać !
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [46.134.0.*]
  Kurs pod kontrolą. Dziś znowu straszyli po 6.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~egon [89.229.208.*]
  po 6 gr warto zbierac, bo kurs szoruje po dnie
 • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [91.216.213.*]
  (wiadomość usunięta przez moderatora)
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Warto tylko nie chcą oddawać.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Zbieracz [127.0.0.*]
  Ludzie nie kupujcie tego, będzie więcej dla wtajemniczonych!
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Franek [46.134.167.*]
  To ruszy jak już większość odda za darmo akcje które niejednokrotnie kupili powyżej nominału. Przecież tu wystarczy tylko jedno info o przyznaniu dotacji i rajd się zacznie ale najpierw musicie oddać jak najwięcej akcji.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Maro888 [46.134.79.*]
  Kupiłem niedawno mały pakiecik ale nie dokupie więcej. Energia słoneczna jest perspektywistyczna ale ta spółka nic nie robi. Tu możliwa jest spekulacyjna podbitka i nic więcej. Poczekam do grudnia jak będzie bez zmian to na styczeń sprzedaż. I tyle w temacie.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Franek [37.47.108.*]
  Nie można powiedzieć że nic nie robi. 10 spółek celowych przygotowane w podlaskim. Raczej to wina urzędników którzy nie mogą się wyrobić. Spółka nastawiona na dotacje więc czeka tak jak my.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Franek [37.47.96.*]
  PS Jak ktoś ma wolny kapitał to przy obecnym kursie który szoruje po dnie to wg mnie warto zaryzykować i dobierać.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~Cybek [188.146.3.*]
  new miałeś nie pisać pod innymi nickami.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Ktoś cały czas niewielkimi ilościami akcji próbuje zaniżać kurs i szuka naiwnych co się wystraszą i też będą tanio oddawać !
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Myślę że wygrasz na tym.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~01fun [37.47.70.*]
  No nareszcie ludzie rozumieją że nie warto się tego teraz pozbywać.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Szkoda że nie wszyscy.
 • Re: Ktoś to powoli zbiera Autor: ~new [91.216.213.*]
  Ciekawe kto to tak powoli zbiera ?
[x]
01CYBATON -0,78% 6,35 2020-05-29 13:13:06
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.