• Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.22.7.*]
  Obiecali 20-30% zysku na dywidendę. Zysk 3.043.660,17 zł. 
  Akcji jest 69.200.000 szt. to po jednym groszu na akcję daje 692.000 zł., czyli 22,74%.
  Dobre i to, 120 zł na ulicy nie leży.

 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~akcjonariusz [193.59.32.*]
  skad wzielo ci sie 3mln zysku skoro wg. raportu ponad 7,5mln.?
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~dovado [94.254.177.*]
  Ciekawy z Potynem maja inne akcje niz pozostali uczestnicy rynku .Nie wiem gdzie takie kupili ale we dwoch maja tylko akcje jednostkowe JHM stad u nich zawsze bedzie mniejszy zysk netto .Ciekawe Jaki zysk wyjdzie Potynowi jak sie obudzi o północy.
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [37.7.18.*]
  Ciekawy z taką ilością akcji mógłbyś wykupić billboard przy krajówce aby ogłosić swoje szczęście .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.22.7.*]
  Ktoś tu czegoś nie rozumie i stara się przekonać, że woda leci pod górę.
  Spółka opublikowała dziś dwa sprawozdania:
  Raport pierwszy dotyczący jednostkowego sprawozdania finansowego JHM Development S.A. za 2015 rok i
  Raport drugi dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM Development za 2015 rok
  W raporcie skonsolidowanym w pkt. V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest 7 412 tys. zł.

  W raporcie jednostkowym w pkt. V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest 3 044 tys. zł.
  Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM Development S.A. dokonuje podziału zysku netto wyłącznie osiągniętego przez JHM Development S.A. - dokona podziału wyłącznie zysku jaki osiągnęła Spółka, tzn. kwoty 3 044 tys. zł.
  Proszę sprawdzić uchwały z Walnych Zgromadzeń za wcześniejsze lata i się przekonać, że JHM Development S.A. podejmował uchwały o podziale zysku wypracowanego wyłącznie przez JHM Development S.A.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy żadnej spółki nie może podjąć uchwały o podziale zysku skonsolidowanego. To robią Zgromadzenia Wspólników poszczególnych spółek należących do Grupy. 
   
  W tej sytuacji Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM Development S.A. będzie mogło podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy wyłącznie z zysku jaki Spółka wypracowała samodzielnie, tzn z kwoty 3 044 tys. zł. A to przy 20-30% obiecanych daje jeden grosz na akcję.

  Dla niedowiarków poniżej przywołuję uchwały Mirbudu z 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania jednostkowego i podziale zysku za 2011 rok, kiedy to jak na razie pierwszy i ostatni raz dostałem od tej spółki dywidendę z zysku jednostkowego wypracowanego w 2011 roku.

  Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku
  w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011  
  I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, w skład którego wchodzą: 
  1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 441.705.704,59 zł.
  2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 22.716.034,62 zł.

  Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku
  w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2011 
  I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 22.716.034,62 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) osiągniętego za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 15.216.034,62 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
  Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu jawnym.
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [37.7.90.*]
  Nie miej do nas pretensji za swoje ograniczenia .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.22.7.*]
  Dnia 2016-03-11 o godz. 21:47 ~bMRB napisał(a):
  > Nie miej do nas pretensji za swoje ograniczenia .

  Lepiej mieć ograniczenia, niż być ograniczonym. Nie mam pretensji, mogę jedynie wam współczuć.
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [37.7.24.*]
  Według mojej wiedzy WZA dokonuje podziału zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej czyli JHM S.A. a to jest 7412 tys.zł .Ale nie ma co kruszyć kopii - myślę ,że wkrótce będzie rekomendacja zarządu .Ja obstawiałbym zagranie taktyczne i uchwalenie 5 gr.dywidendy zamiast deklarowanych 3 gr . Dlaczego taktyczne -ponieważ nawet przy 5 gr. w ulicę idzie tylko 250 tys .zł. A dla Mirbudu byłaby korzyść podwójna (finansowa i wizerunkowa ) .Rekomendacja a później WZA rozwieje nasze wątpliwości .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.29.10.*]
  Stanowisko Zarządu
  Zarząd JHM Development podtrzymuje plan przeznaczenia 20-30 proc. zysku za 2015 r. na wypłatę dywidendy - poinformował PAP Sławomir Siedlarski, członek zarządu spółki ds. finansowych.
  „Potwierdzam, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 na poziomie 20-30 proc. zysku netto” - powiedział PAP Siedlarski.

  Z tej wypowiedzi istotnie nie wynika, czy chodzi o zysk jednostkowy Spółki czy o skonsolidowany Grupy Kapitałowej. Więc przychylam się, że poczekajmy. 
  Tak na marginesie wypłacenie po 5 groszy na akcję to 3 460 000 zł a Spółka ma zysk netto tylko 3.043.660,17 zł. a to by znaczyło, że musieliby dołożyć z zysku lat ubiegłych.
  A może Pan Siedlarski uściśli swą wypowiedź dodatkową informacją o tym co miał na myśli mówiąc "zysku za 2015".
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~dovado [94.254.177.*]
  C iekawy poczesci masz racje ale mysle że sie złoża. Gdyby nie mamy wzrost żywej gotowki na kontach JHM z 5 mln do 9 mln a poza tym JHM DEV na podstawie uchwały nr VI/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.10.2015r. Spółka JHM 3 sp. z o.o. dokonała wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 jedynemu wspólnikowi JHM DEVELOPMENT SA w wysokości 243 000,00 PLN . 
  A wiec pierwszy juz sie slożyl JHM 3 .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [46.215.136.*]
  Podałem możliwość jaką zastosowałbym będąc akcjonariuszem dominującym . Główny udziałowiec planuje sprzedaż części pakietu -maksymalnie wysoka dywidenda plus prognozy zakładające znaczny wzrost zysku w kolejnych latach przełoży się na wycenę rynkowa spółki (co ma znaczenie w negocjacjach) . A kapitał zapasowy pozwala na znacznie wyższą dywidendę (jeśli dobrze pamiętam to z dwóch poprzednich lat to około 15 mln.) Bo gdyby miało być 30 % z jednostkowego to śmiech na sali .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.29.10.*]
  Cieszę się że w końcu wszyscy doszliśmy do porozumienia co do przypuszczeń, teraz czekamy tylko na fakty.

 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [46.215.136.*]
  Przeanalizowałem - nic ciekawego .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~bMRB [5.60.44.*]
  Ciekawy przestudiuj pkt. 3.19. raportu str.38-39 . , wynika z niej , że zarząd jednostki dominującej przedstawił prognozy grupy kapitałowej i w tej samej wypowiedzi jest deklaracja dotycząca wysokości dywidendy (czyli wysokości zysku wypracowanego przez grupę) .Oczywiście WZA zatwierdza wynik skonsolidowany i dokonuje podziału zysku jednostkowego .Jadnak wysokość zysku jednostkowego pozwala na dywidendę w przedziale 20-30 % zysku skonsolidowanego . Propozycja 20-30% na wypłatę dywidendy z zysku jednostkowego byłaby zagraniem nie fair .
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.29.154.*]
  Dnia 2016-03-13 o godz. 11:40 ~bMRB napisał(a):
  > Ciekawy przestudiuj pkt. 3.19. raportu str.38-39 . , wynika z niej , że zarząd jednostki dominującej przedstawił prognozy grupy kapitałowej i w tej samej wypowiedzi jest deklaracja dotycząca wysokości dywidendy (czyli wysokości zysku wypracowanego przez grupę) .Oczywiście WZA zatwierdza wynik skonsolidowany i dokonuje podziału zysku jednostkowego .Jadnak wysokość zysku jednostkowego pozwala na dywidendę w przedziale 20-30 % zysku skonsolidowanego . Propozycja 20-30% na wypłatę dywidendy z zysku jednostkowego byłaby zagraniem nie fair .

  Jednocześnie Zarząd JHM DEVELOPMENT oświadcza, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 na poziomie 20- 30% zysku netto . 

  Co by nie mówić, gdyby tak chcieli jak Ty powiadasz to napisaliby wprost: na poziomie 20-30% skonsolidowanego zysku netto. Ale obyś miał rację, bo dwukrotna dywidenda jest lepsza od jednokrotnej.

 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~Ciekawy [83.29.101.*]
  Jakaś dziwna cisza wokół dywidendy. Może Zarząd myśli, że zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy, pamiętamy oświadczenie Zarządu, przypomnę: 
  Jednocześnie Zarząd JHM DEVELOPMENT oświadcza, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 na poziomie 20- 30% zysku netto . 
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~ren [185.93.92.*]
  BUHAHAHAHA AŻ GROSZ??

  bierzcie czym prędzej bo ten śmieć jak znów wzrośnie wymóg wkładu własnego w 2017 bedzie sprzedawać 1 mieszkanie miesięcznie
  i wtedy straty co raport
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~xxx [94.254.129.*]
  C/wk = 4,6 moze lepiej niech sprzedadzą cały majątek i wypłaca dywidendę.
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~tak [217.67.194.*]
  WIERZYSZ W TO WK??? BUHAHAHAHAHAHA

  ŚMIEĆ BAJERUJE WAS A WY NA ŚMIECIU TRACICIE
 • Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję. Autor: ~xxx [89.228.242.*]
  Przeczytaj dobrze raport jak umiesz to też uwierzysz.
 • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [185.93.92.*]
  (wiadomość usunięta przez moderatora)
[x]
JHMDEV 0,00% 1,76 2019-12-16 16:23:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.