• MAKOLAB - Utworzy fundusz na wypłatę zalicznki na poczet DYWIDENDY Autor: ~Adamek [31.61.131.*]
  Zwołana na 3 lutego walne . W projekcie wniosek utorzenie funduszu na wypłate zalicznki na dywidendę za 2014.

  Dywidenda za rok 2014 minimum 10 groszy. Ile będzie zależy od wyniku za IV kwartał
 • Re: MAKOLAB - Utworzy fundusz na wypłatę zalicznki na poczet DYWIDENDY Autor: ~masa12 [178.42.248.*]
  co to oznacza ze beda wyplacali dywidende jako zaliczke troche wczesniej?
 • Re: MAKOLAB - Utworzy fundusz na wypłatę zalicznki na poczet DYWIDENDY Autor: ~Adamek [31.61.131.*]


  W nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 14.11.2014 r. nr 35/2014, Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. wyniosła 5.730 tys. zł. Oznacza to przekroczenie o 26% prognozy wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. podanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2014 r.  Wyższa niż prognozowano wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r jest wynikiem zrealizowania do końca IV kwartału 2014 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki oraz wysokiego kursu Euro w końcu 2014 r.  Zarząd Spółki informuje ponadto, że wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w całym 2014 r., według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, osiągnęła poziom 17.190 tys. zł. Oznacza to wzrost wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2014 r. o 27% w stosunku do wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2013 r.  Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r.  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 • Re: MAKOLAB - Utworzy fundusz na wypłatę zalicznki na poczet DYWIDENDY Autor: ~Adamek [31.61.131.*]
  Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 3 lutego 2015 roku w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy § 1 Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 10 Statutu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------- 1. tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,- 2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje z przeniesienia kwoty 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, z kapitału zapasowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, który to kapitał zapasowy MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, --------------------------------------- 3. kapitał rezerwowy może być zasilany zyskiem z kolejnych lat. ------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, ------------------------------------------------------ oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. ---------------------------
[x]
MAKOLAB 0,00% 6,00 2021-09-24 17:02:53
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.