• Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze... Autor: ~From [194.110.116.*]
  redukcję zatrudnienia.
  W związku z zaleceniami biura biegłych rewidentów, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów
  aktualizujących na posiadane krótkoterminowe aktywa finansowe w pełnej wysokości, tym samym
  wykazując w sprawozdaniu ich wartości na poziomie zera. Powyższe wynika z faktu posiadania spółki
  Jurajski Dom Brokerski S.A. powiązań kapitałowych z Domem Inwestycyjnym TAURUS S.A. , który do
  dnia 15 stycznia 2013 roku pełnił obowiązki Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, a obecnie
  znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W wyniku czego dla celów ostrożnościowych biegły
  rewident zalecił dokonanie pełnych odpisów aktualizacyjnych na posiadane krótkoterminowe aktywa
  finansowe. W związku z dokonanymi odpisami na kwotę niemal 3 mln złotych, oraz w związku z
  dokonaniem korekty przychodów z oddziału w Czechach, sytuacja bilansowa spółki uległa
  drastycznemu pogorszeniu. W wyniku dokonanych zapisów zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta
  w roku 2013 spółka wykazała stratę brutto w wysokości 3.157.640 zł., co wynika wyłącznie z
  aktualizacji wartości posiadanych aktywów .
  Zarząd spółki wskazuje jednocześnie na pozycję zobowiązań w wysokości 1.173 tys. zł, na które to w
  dużej mierze składa się zobowiązanie z tytułu dokonanego przejęcia kancelarii brokerskiej w Opolu w
  2011 roku, gdzie nie nastąpiło objęcie wyemitowanych akcji przez drugą stronę umowy. Na poziom
  zadłużenia wpłynęła również w dużej mierze kwota należnego i niepobranego przez Zarząd
  wynagrodzenia w roku 2013. Faktyczna kwota zadłużenia wynikająca z bieżącej działalności
  operacyjnej na dzień 31.12.2013 wynosiła 159 tys. zł, a która to została niemal w całości spłacona w I
  półroczu bieżącego roku.
  Zarząd Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. wskazuje, że zamierza w najbliższym okresie rozszerzyć
  podstawowy przedmiot działalności, jakim są usługi brokera ubezpieczeniowego.
  W związku z podjęciem w latach 2011-2012 działalności Spółki poprzez dokonywanie inwestycji
  własnych na rynku kapitałowym, Spółka narażona jest dodatkowo na ryzyko spadku wartości
  inwestycji, co uwidocznione zostało odpisami aktualizacyjnymi na koniec 2013 roku. Na ryzyko to
 • Re: Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze... Autor: ~słabomi [87.116.207.*]
  Mówisz że nie piach?
 • Re: Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze... Autor: ~From [194.110.116.*]
  Jak wejdzie Nowy inwestor lecimy na 0,06-0,10pln:)
 • Re: Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze... Autor: ~mamamija [89.74.107.*]
  to ściema z tym inwestorem,
  każdy kto kupi ich nową emisję choćby za 5000 zł będzie nowym inwestorem
  zapomnijcie,
  oni nawet lokalu nie mają
 • Re: Czytajcie raport ze zrozumieniem akcjonariusze... Autor: ~From [194.110.116.*]
  Mają w Częstochowie....Byłem widziałem:)
[x]
FINTECH 0,00% 1,45 2022-01-14 09:40:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.