• █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~merlinxp [31.174.196.*]
  Chcą upoważnić zarząd do uchwalania emisji do 5 mln akcji niekoniecznie z pp.
  Apeluję o udział w walnym i głosowania przeciw.
  Jeżeli ktoś jest przeciw uchwale a nie może uczestniczyć w walnym można udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Na forum parkietu powinny się zgłaszać osoby, które takie pełnomocnictwo będą w stanie przyjąć. Do członków SII apeluję o kontakt z tą organizacją.

  ======================================================================
  Uchwała Nr …/I/2013
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
  z dnia 28 czerwca 2013 roku
  w sprawie: zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
  kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez
  Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz
  upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  § 1
  Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki
  zmienia się Statut Spółki ORZEŁ SA przez dodanie po paragrafie 13 paragrafu 13a w
  następującym brzmieniu:
  „ § 13 a
  1. W terminie do dnia 28.06.2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.00,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
  – kapitał docelowy.
  2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub
  kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
  3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady
  pieniężne lub niepieniężne.
  4. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą
  Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w
  związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z
  postanowieniem ust. 6 poniżej.
  5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich
  sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w
  tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w
  sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych
  umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w
  sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem
  Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w
  sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z
  terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało
  udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
  kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania
  warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej,
  warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków
  ich umarzania.”
  § 2
  Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą
  Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  ======================================================================
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~gdfgddg [31.11.216.*]
  jestem za emisją, trzeba dokapitalizować spółkę żeby mi obligacje spłacili w terminie.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [83.144.106.*]
  zrobie wszystko zeby orzel prezes dostal po dupce, nie z nami takie numery orzel
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~ef [77.253.149.*]
  Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była to emisja z prawem poboru dająca możliwość wyboru obecnym akcjonariuszom co chcą zrobić. Emisja jaką chcą zrobić nie daje takiej możliwości, więc należy ją zablokować, bo godzi w interesy drobnych akcjonariuszy. Też mam obligacje ale takiemu postępowaniu mówię stanowczo nie, bo później takie same sztuczki mogą zrobić nam przy obligacjach.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~merlinxp [31.174.189.*]
  Dnia 2013-06-03 o godz. 18:21 ~ef napisał(a):
  > ...Emisja jaką chcą zrobić nie daje takiej
  > możliwości, więc należy ją zablokować...

  W gwoli ścisłości uchwała jaką orzeł zaproponował nie przewiduje uchwalenia emisji już teraz, tylko daje zarządowi i radzie możliwość uchwalenia dowolnej liczby emisji o dowolnych parametrach, których suma nie przekroczy 5 mln papierów w przeciągu 3 lat.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~bronek [193.71.204.*]
  witam

  nerwy przeokrutne
  smrut przeokropny

  prezes bajkopisarz, w raportach comiesięcznych podaje że nowe kontrakty, a w ogóle ich nie ma w obowiązkowych komunikatach od spółki, bierze ładne pieniążki opisując co miesiąc co mu się śniło w nocy przez 4 tygodnie

  wielkie dymanie...............udziałowców
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~bankrut [83.29.190.*]
  i jeszcze jedno ... szczególnie dla tych co liczą, że wyskoczą po cichu z akcji przy jakimś odbiciu na akcjach ( np przy poprawie wyników finansowych orła na co akurat w 2 połowie roku , ja sam liczę)

  JEŚLI TA UCHWAŁA O GIGANTYCZNEJ EMISJI AKCJI PO NOMINALE CZYLI PO 1,00 zł przejdzie to nikt zdrowo myślący nie zapłaci nawet 1,2 zł za akcje wiedząc że zaraz będzie dodruk po 1,00 zl.... KOMU WIĘC SPRZEDACIE SWOJE AKCJE?

  a nawet gdyby się chętny znalazł
  to najlepsze jest to że następnego dnia po zatwierdzeniu Uchwały jedynym którym będzie sie opłacało sypać akcjami po 1,2 zl albo ciut więcej albo ciut mniej będzie RODZINKA I ICH "ZNAJOMKI" bo będą wiedzieli , że w każdej chwili dodrukują sobie akcji po 1,00 zł.... czyli i tak odkupią taniej !!!!
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [83.144.106.*]
  Panem prezesem zainteresujemy wlasciwych ludzi, zlodzieji nawet tych w bialych rekawiczkach i rodzinke bioraca udzial w tym zlodziejskim procederze trzeba przykladowo ukarac np. utrata majatku tez w bialych rekawiczkach. Orzel nie idz ta droga.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~antyorzeł [83.29.190.*]
  http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/15665-duzy-kapital-na-poprawe-sytuacji

  "artykuł sponsorowany"?????


  ta emisja jest conajmniej średnio związana z tymi wydatkami...
  wydatki na spłatę obligacji, badania, spłatę kredytów, kapitał obrotowy trzeba w większości ponieść najpóźniej w 2014 a uchwała daje prawo do drukowania akcji po nominale (1,00) do czerwca 2016 .

  to byłoby mistrzostwo światahello1 hello1 żeby coś finansować 2 lata po czasie

  a już np drukowanie akcji za wkład niepieniężny na co pozwala uchwała to też pewnie po to żeby dać kapitał obrotowy albo wspomóc spłacić obligacje.
  pewnie posiadacze obligacje z chęcią przyjmą w rozliczeniu chałupę rodzinki albo obraz z portretem rady nadzorczej ( też z rodzinki)


  piszę o tym bo to właśnie że to wszystko to ściema, chodzi o zabezpieczenie możliwości drukowania akcji dla rodzinki i znajomych po nominale ( 1,00) i obejmowania tych akcji za wkłady niepieniężne aż do czerwca 2016 czyli do czasu kiedy sytuacja spółki będzie już wyjaśniona na 10000 %
  zysk za 3 lata bez ryzyka dla wybranych !!!
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~malyMistrz [83.238.5.*]
  piszesz ze nikt nie da po 1,20 za akcje ale to pryszcz bo niedlugo nikt zdrowo myslacy nie da po 1 zl za akcje
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [46.174.176.*]
  niestety to prawda choć przez moment do 12 będzie chyba zarząd kupowal żeby mieć jak najwięcej na walnym potem pewnie zejdziemy poniżej jeśli uchwala przejdzie i to znacznie.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~ochroniarz [79.191.88.*]
  brać świadectwa z biura i na WALNE !!!

  osobiście albo przez pełnomocnika
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [46.174.176.*]
  a kurna nie mowilem już jeden z kolesi zapakowal się w akcje lobuz kupil 50k po sdredniej cenie 1,16 no ladnie wyruchali i ruchaja, banda łobuzów, ciekawe kiedy kupowal powinna się tym zajac odpowiednia instytucja bo jako członek ma dostep do informacji poufnych.
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~wong [37.109.106.*]
  sam mu sprzedałeś, a teraz szczekasz
  dziwne, że nikogo innego nie wyrolowali tylko Ciebie
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [46.174.176.*]
  rozumiem ze ty jestes tym ruchajacym cwaniaczku, niestety wyruchali prawie wszystkich akcjonariuszy poza rodzinka i kolesiami piesia
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~hgfhff [31.11.216.*]
  ja będę głosowała za emisja tylko dlaczego jest taka niska ja bym zrobił od razu na jakieś 20 mln
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~vvcvcxv [31.11.216.*]
  powinna być większa emisja żeby oddłużyć spółkę, zwiększenia rentowności i żeby rodzince coś kapneło
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~jaku [83.144.106.*]
  a ja zrobie wszyskto zeby nie dac sie okrasc i niech Pan Piesio wystapi przeciwko obecnym akcjonariuszom niech zapomni o spolce i pieniadza ja stary esbek mu to mowie
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~przepisywacz [83.29.196.*]

  i jeszcze jedno ... szczególnie dla tych co liczą, że wyskoczą po cichu z akcji przy jakimś odbiciu na akcjach ( np przy poprawie wyników finansowych orła na co akurat w 2 połowie roku , ja sam liczę)

  JEŚLI TA UCHWAŁA O GIGANTYCZNEJ EMISJI AKCJI PO NOMINALE CZYLI PO 1,00 zł przejdzie to nikt zdrowo myślący nie zapłaci nawet 1,2 zł za akcje wiedząc że zaraz będzie dodruk po 1,00 zl.... KOMU WIĘC SPRZEDACIE SWOJE AKCJE?

  a nawet gdyby się chętny znalazł
  to najlepsze jest to że następnego dnia po zatwierdzeniu Uchwały jedynym którym będzie sie opłacało sypać akcjami po 1,2 zl albo ciut więcej albo ciut mniej będzie RODZINKA I ICH "ZNAJOMKI" bo będą wiedzieli , że w każdej chwili dodrukują sobie akcji po 1,00 zł.... czyli i tak odkupią taniej !!!!
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~chemik_83 [83.168.77.*]
  Proszę o odpowiedź na następujące pytania

  1. Jeśli emisja będzie opłacona po 1 zł na akcje czy przewidujesz sypanie przez nowych nabywców poniżej 1zł i długotrwały spadek kursu ??
  2. Czy sprzedasz swoje akcje poniżej 1 zł ??
  3. Co do odkupu poniżej 1zł dadzą radę odlupić ??
  4. Czy nie lepiej sypać stopniowo pozwalając na podbitki ??
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~johny [46.174.176.*]
  problem polega tez na tym ze mogą obejmować emisje za wkłady nie pieniezne a wiec akcje będą obejmować praktycznie za darmo.

  wiec to jest idealna maszynka do robienia kasy cos sobie zonka albo kochanka piesia cos sobie wymyśli i do stanie za to pakiecik akcji i moze sypać ile się da nawet i po 10groszy to i tak dla niej będzie zysk
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~chemik_833 [83.168.77.*]
  Dzięki za odpowiedź
 • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [83.24.255.*]
  (wiadomość usunięta przez moderatora)
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~antyorzel [77.114.73.*]
  termin zgloszen: 12 czerwca
 • Re: █ █ █ Apel o udział w walnym ! █ █ █ Autor: ~antyorzeł [31.174.215.*]
  dzień przedostatni na zgłoszenie się
[x]
ORZLOPONY 14,29% 2,40 2022-05-13 15:04:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.