• List Prezesa Makolab do akcjonariuszy z 2009 r Autor: qtosiek [83.28.2.*]
  Wyslalem do spolki maila z zapytaniem o kapitalizacje spolki ktorą prezes Zielinski w 2009 okreslal jako niesatysfakcjujaca i obiecal ze ciezka praca zarzadu sprawi ze ta wartosc spolki wzrosnie...czekam na odpowiedz a oto list prezesa;

  Łódź, 29 maja 2009

  Szanowni Państwo – Akcjonariusze i Inwestorzy,
  „Z całą pewnością sześć tysięcy lat temu człowiek, który kierował budową
  piramidy Cheopsa, wiedział więcej od współczesnego dyrektora”
  Te słowa Petera Druckera chyba nigdy nie były tak aktualne, jak w okresie, który
  podsumowuje mój list. W rok 2008 wchodziliśmy z przeświadczeniem, że pomimo
  widocznych perturbacji na rynkach finansowych, światową gospodarkę czekają
  dalsze lata wzrostu. Perturbacje przekształciły się w wyraźny kryzys w USA, ale
  początkowo wydawało się, że nie będzie miał on dużego wpływu na sferę realną
  oraz gospodarki europejskie. Jeszcze w połowie roku wiele analiz
  makroekonomicznych wskazywało, że polska gospodarka będzie rosła, a nasza
  waluta będzie się umacniać. Jesienią rozpoczął się gwałtowny spadek indeksów
  giełdowych i kursu złotówki. Pojawiła się niepewność co do stabilności sektora
  bankowego i wyraźne pogorszenie wskaźników ekonomicznych w sferze realnej.
  Wydaje się, że dziś oswoiliśmy się już z nową sytuacją, ale nikt nie jest w stanie
  odpowiedzieć, co zdarzy się w gospodarce w kolejnych miesiącach.
  Taka sytuacja w otoczeniu Spółki sprawiła, że w pierwszej połowie 2008 roku
  prognozy zaprezentowane w momencie wejścia MakoLab-u na NewConnect
  traktowaliśmy jako realne i zgodne z rozwojem sytuacji. Jednak późną jesienią
  2008, kierując się sygnałami z gospodarki i informacjami od naszych głównych
  klientów, byliśmy zmuszeni obniżyć prognozę sprzedaży i zysku na rok 2008 i
  odwołać prognozy na kolejne lata. Zwiększony wysiłek i dalej zmieniająca się
  sytuacja zewnętrzna doprowadziły do tego, że na koniec 2008 roku osiągnęliśmy
  wyniki lepsze niż w skorygowanej prognozie.
  Kurs akcji MakoLab-u podlegał w 2008 roku znacznym wahaniom. Nie jest moim
  celem komentowanie przyczyn takiego stanu rzeczy, chcę jednak wyraźnie
  zaznaczyć, że obecna rynkowa wycena Spółki nie jest satysfakcjonująca dla
  Zarządu. W dalszej części listu krótko przedstawię wyniki Spółki w 2008 roku oraz
  działania, które podejmujemy, aby wskaźniki ekonomiczne Spółki systematycznie
  polepszały się. Wierzę, że przełoży się to na wzrost ceny akcji MakoLab-u. W celu
  analizy szczegółowych danych zapraszam do lektury pełnego raportu.
  W 2008 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości ok.
  545 tys. zł, na co złożyły się: zysk z działalności operacyjnej oraz zysk z działalności
  finansowej. Ten ostatni był przede wszystkim wynikiem dodatnich różnic
  kursowych. Niemal połowa (ok. 47%) sprzedaży Spółki miała miejsce do strefy
  euro i mimo, że do września 2008 wartość tej waluty w stosunku do złotówki
  systematycznie spadała, prowadziliśmy konserwatywną politykę w zakresie
  zabezpieczania kursu, nie decydując się na ryzykowne instrumenty finansowe. Ta
  strategia okazała się w naszej ocenie właściwa i nie zamierzamy jej zmieniać w
  przyszłości. Będziemy koncentrować nasze wysiłki na podstawowym biznesie i
  pracować przede wszystkim nad poprawą efektywności tworzenia, wdrażania i
  obsługi oprogramowania, w celu poprawy rentowności operacyjnej. W 2008 roku
  była ona niższa niż w roku poprzednim przede wszystkim na skutek kosztów
  związanych z działaniami rozwojowymi opisanymi w dalszej części.
  W ubiegłym roku o 57% zwiększyliśmy sprzedaż w stosunku do 2007 roku, na co
  złożyło się kilka czynników. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeden z
  nich - stworzenie struktur handlowych i marketingowych Spółki. Był to jeden z
  priorytetów Zarządu i musimy przyznać, że niektóre decyzje i działania, jakie
  podjęliśmy w 2008 roku, okazały się błędne. Na bieżąco jednak je korygowaliśmy i
  uznajemy, że końcowy efekt, jaki osiągnęliśmy, jest satysfakcjonujący i dobrze
  rokuje na przyszłość. Utrzymaliśmy kluczowych klientów i zwiększyliśmy sprzedaż
  do nich. Pozyskaliśmy również nowych, znaczących odbiorców. W 2009 roku
  naszym celem jest poprawa efektywności działań handlowych, która ma przynieść
  zwiększenie sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku i dalszą dywersyfikację
  portfela klientów. Chcemy to osiągnąć świadomi trudnej sytuacji rynkowej i
  związanego z kryzysem ograniczania budżetów przede wszystkim przez klientów w
  branży samochodowej, będących naszymi istotnymi odbiorcami.
  Misją MakoLab-u jest tworzenie webowych rozwiązań dla biznesu, co przesądza o
  kierunku działań rozwojowych w obszarze produktów. W 2008 roku
  zrealizowaliśmy kilka innowacyjnych projektów wykorzystujących technologie
  typu ”web service”. Efekty naszych prac spotkały się z dobrym przyjęciem u
  klientów, a niektóre projekty uzyskały prestiżowe nagrody. Kontynuowaliśmy
  rozwijanie opartych na technologiach webowych systemów zarządzania. Prace
  nad rodziną systemów ColDis pozwoliły na pozyskanie na początku 2009 roku
  dwóch nowych, znaczących klientów. Niestety w 2008 roku nie doprowadziliśmy
  do końca realizacji systemu zarządzania sprzedażą Fractus 2.0. Dobrze oceniamy
  jednak postęp prac zgodnie z nowym harmonogramem i zamierzamy rozpocząć
  sprzedaż tego systemu w III-cim kwartale 2009. Poszerzyliśmy kompetencje Spółki
  o umiejętność budowania systemów klasy business intelligence, w którym to
  obszarze zrealizowaliśmy w 2008 roku dwa znaczące projekty. Naszym celem na
  2009 rok jest dalsze rozwijanie kluczowych produktów Spółki i podnoszenie
  kompetencji pozwalających na opracowywanie efektywnych, innowacyjnych
  rozwiązań programistycznych przynoszących klientom korzyści biznesowe.
  W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na poprawę naszej komunikacji
  z inwestorami w minionym roku. Uważamy, że jest to jeden z elementów
  zwiększających wartość Spółki. Od III-go kwartału 2008 publikujemy raporty
  kwartalne, stworzyliśmy także nową, bogatą w treści stronę internetową relacji
  inwestorskich.
  Z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej nie prezentujemy prognoz
  finansowych na obecny rok i kolejne lata. Mam jednak nadzieję, że niniejszy list a
  przede wszystkim zawartość załączonego kompletnego raportu przekona
  Państwa, że mamy plan, zgodnie z którym działamy. Chcę zapewnić, że zarówno
  Zarząd jak i pracownicy Spółki są gotowi do ciężkiej pracy, aby plan ten
  zrealizować i osiągnąć efekty, które przełożą się na wzrost wartości Spółki.


  Wojciech Zieliński
  Prezes Zarządu
 • Re: List Prezesa Makolab do akcjonariuszy z 2009 r Autor: ~Ala [77.255.248.*]
  Ciekawe info


  http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/15244-zagraniczni-klienci-zwiekszaja-sprzedaz
[x]
MAKOLAB -0,82% 6,05 2021-09-22 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.