• Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 200M Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  Trzy umowy: Źródło: Komunikaty spółek ESPI

 • Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 Autor: ~kris b [83.21.208.*]
  spolka podpisuje w ciagu tygodnia umowy na ok.300 mln i nic.takiej kumulacji a przede wszystkim wielkosc tych umow robi wrazenie/a kurs praktycznie po dolach.kiedys bylem w epl w piatek kupilem troche po 6.7 zl.ale z jakubasem b.ciezko zarobic/pozdro
 • Jak(k)uba(sowi) tak... nam akcjon. Sprzątanie po zimie Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  pozdr.
 • Re: Jak(k)uba(sowi) tak... nam akcjon. Sprzątanie po zimie Autor: ~kris b [83.21.204.*]
  jedyna nadzeja ze w epl rownowaza sie udzialy jakubasa i tfi skarbiec.jesli ten drugi przejmie powoli paleczke to cos z tego bedzie.ten fundusz znany jest z dlugoterminowej zyskownej strategii-na spadkach dokupywali epl.swoja droga spolka skupowala swoje akcje po 9.5 zl/wezwanie/ a reraz poniej 7 zl sobie odpuszcza-czy to jest normalne.po za tym co z akwizycja-wolne srodki sie kisza a okazjiii w brod bo niby kryzys/pozdro
 • Kierunek analizy właściwy Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  pozdr.
 • Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 Autor: ~kris b [83.11.78.*]
  spolka szuka od wielu kwartalow celow do przejecia.w kasie grubo ponad 20 mln gotowki.przykladowy cel-abm solid-spolka przeinwestowala i ma ogromne klopoty.jek kapitalizacja to ponad 20 mln a przychody ok.pol miliarda.ma b.ciekawe spolki zalezne -za ostatnia z olsztyna zaplacili 40 mln zl-czy wladze epl widza ta okazje czy wola kisic gotowke na kontach.przejecie aktywow takiego abm-solid plus resbud-daloby po sanacjii-niezlego kopa w gore dla energopolu/pozdro
 • Z energią do przodu: 6,88 +0,09 zł +1,33 % wol. 22 971 szt. Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  012-01-27 17:30

  6,88 +0,09 zł +1,33 %

  Kurs odniesienia 6,79 zł
  Kurs otwarcia 6,65 zł
  Max. / min. 6,90 zł / 6,65 zł
  Wolumen 22 971 szt.
  Wartość obrotu 157 505 zł
  Roczny zakres zmian 9,89 zł (2011-02-15)
  6,73 zł (2012-01-24)
  Średni kurs 10 dni / 6 mies. 6,8 zł / 7,8 zł
  Średni wol. 10 dni / 6 mies. 12 305 szt. / 8 392 szt.
 • Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  jw.
 • Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 200M Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  jw.
 • Prognoza rozwija się pomyślnie - perspektywa: istotne wzrosty Autor: ~energopolon [89.229.49.*]
  Prognoza rozwija się pomyślnie - perspektywa: istotne wzrosty
  w najbliższym czasie i w średnim terminie.

  Prognoza: 20 stycznia 2012

  Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 200M ~energopolon, 2012-01-20 20:24
  Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 ~kris b, 2012-01-21 08:19
  Jak(k)uba(sowi) tak... nam akcjon. Sprzątanie po zimie ~energopolon, 2012-01-21 10:50
  Re: Jak(k)uba(sowi) tak... nam akcjon. Sprzątanie po zimie ~kris b, 2012-01-21 18:08
  Kierunek analizy właściwy ~energopolon, 2012-01-21 18:26
  Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 ~kris b, 2012-01-23 10:31
  Z energią do przodu: 6,88 +0,09 zł +1,33 % wol. 22 971 szt. ~energopolon, 2012-01-27 22:53
  Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 7 20 ~energopolon, 2012-01-30 00:13
  Re: Wiosna w styczniu: Trzy umowy 16, 19, 20 stycznia: 77M + 18M + 200M ~energopolon, 2012-02-03 08:55

 • Lipiec: dwie umowy Energopolu ! 200 mln + 40 mln zł Autor: ~energopol-on [89.229.49.*]
  2012.07.06, 19:58
  Zawarcie dwóch znaczących umów
  Spis treści:

  1. RAPORT BIEŻĄCY

  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  3. INFORMACJE O PODMIOCIE

  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


  Raport bieżący nr 41 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-07-06
  Skrócona nazwa emitenta
  ENERGOPOL
  Temat
  Zawarcie dwóch znaczących umów
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do RB nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz RB nr 5/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka"), informuje o zawarciu w dniu 5 lipca 2012 roku przez Spółkę "Energopol – Południe" S.A. występującą jako Lider Konsorcjum firm w składzie:
  • "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,
  • "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum,
  znaczącej umowy realizacyjnej z "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach wykonania całości pozostałych do wykonania robót realizowanych na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej Zamawiającym), wraz z robotami dodatkowymi i zamiennymi wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem urządzeń, objętym przedsięwzięciem: "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze", o którym mowa w umowie zawartej w dniu 10 października 1997 roku pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ("Umowa Główna") oraz Aneksach do Umowy Głównej.
  Wartość robót objętych umową na lata 2012-2015, określono na kwotę 200.000.000 PLN brutto.
  Lider Konsorcjum przyjmuje do wykonania 90% zakresu umowy, a Partner Konsorcjum przyjmuje do wykonania 10% zakresu umowy.
  W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka ("Wykonawca") zawarła z "Energopol – TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach ("Podwykonawca") znacząca umowę ramową na realizację części robót budowlanych pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" (dokończenie robót), stanowiącą zakres robót Wykonawcy, jako Lidera Konsorcjum.
  Po ustaleniu środków finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy Wykonawca zleci Podwykonawcy zakres robót.
  Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie zleconych robót Podwykonawcy według zlecenia na rok 2012 na szacunkową kwotę 40.000.000,00 PLN brutto.
  Podwykonawca zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
  • za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A. za każdy z pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, a za każdy następny dzień kalendarzowy opóźnienia w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
  • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A. za każdy dzień opóźnienia,
  • za odstąpienie od niniejszej umowy lub od umowy zlecenia danych robót z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.,
  • za zlecenie wykonania robót lub ich części niezgłoszonemu Wykonawcy dalszemu Podwykonawcy w wysokości kary naliczonej Wykonawcy przez Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach k.c.
  Za odstąpienie od niniejszej umowy lub umowy zlecenia danych robót, a także w przypadku niewykonania ustaleń umowy, że po ustaleniu środków finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy Wykonawca zleci Podwykonawcy zakres robót, Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Konsorcjum od Syndyka Masy Upadłości Maxer S.A.
  Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.
  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

  INFOMACJE O PODMIOCIE >>>
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-07-06 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
  2012-07-06 Joanna Wycisło Prokurent
[x]
CNT 1,54% 13,20 2023-05-23 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.