• dnooooo fatalny wynikkkk Autor: ~adasas [94.251.200.*]
  14.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2011 QSr

  Pozycja 1 2 3 4
  WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
  Dane dotyczące skonsolidowanego spr
  awozdania finansowego
  Przychody ze sprzedaży 127917 94865 31652 23700
  Zysk (strata) na działalności opera -5123 599 -1268 150
  cyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7772 850 -1923 212
  Zysk (strata) netto -8019 -118 -1984 -30
  Zysk (strata) netto przypadajacy ak -3662 1655 -906 414
  cjonariuszom jednostki dominujacej
  Środki pieniężne netto z działalnoś -2868 2605 -710 651
  ci operacyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z dzi -662 -2378 -164 -594
  ałalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z dzi 3040 -385 752 -96
  ałalności finansowej
  Zwiększenie / (zmniejszenie) netto -490 -158 -121 -39
  środków pieniężnych i ich ekwiwalent
  Aktywa, razem 118567 117029 26879 29353
  Zobowiązania długoterminowe 22561 31491 5114 7898
  Zobowiązania krótkoterminowe 56890 45376 12897 11381
  Kapitał własny jednostki dominujące 41670 42407 9446 10636
  j
  Kapitał podstawowy 640 640 145 161
  Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,11 0,05 -0,03 0,01
  (w zł / EUR)
  Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,30 1,33 0,30 0,33
  zł / EUR)
  Dane dotyczące jednostkowego sprawo
  zdania finansowego
  Przychody netto ze sprzedaży produk 72138 75084 17850 18758
  tów, towarów i materiałów
  Zysk (strata) z działalności operac 2587 5106 640 1276
  yjnej
  Zysk (strata) brutto 1204 4949 298 1236
  Zysk (strata) netto 957 3951 237 987
  Przepływy pieniężne netto z działal -610 10823 -151 2704
  ności operacyjnej
  Przepływy pieniężne netto z działal -532 -6841 -132 -1709
  ności inwestycyjnej
  Przepływy pieniężne netto z działal 1391 -3760 344 -939
  ności finansowej
  Przepływy pieniężne netto, razem 249 222 62 55
  Aktywa, razem 94646 87423 21456 21927
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 40284 34858 9132 8743
  nia
  Zobowiązania długoterminowe 499 166 113 42
  Zobowiązania krótkoterminowe 39118 34221 8868 8583
  Kapitał własny 54362 52565 12324 13184
  Kapitał zakładowy 640 640 145 161
  Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,12 0,01 0,03
  (w zł/ EUR)
  Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,70 1,64 0,39 0,41
  zł/EUR)

  Objaśnienia kolumn
  1 - 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
  2 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
  3 - 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
  4 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
  Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
  http://biznes.pap.pl
  http://demo.e-pap.pl/espi

  kom espi amp/
 • Re: dnooooo fatalny wynikkkk Autor: ~adasas [94.251.200.*]
  fatalny wynikkkkkkkkkkkkkkkkk
 • Re: dnooooo fatalny wynikkkk Autor: kartom [83.238.85.*]
  i co panowie dalej robic? jedyne co nam pozostalo to jeszcze raz zaufac prezesowi ,niedawno uruchomili ta linie w mleczarni,jedyne to poczekac na wyniki za 4Q 2011 i 1Q 2012,jesli wtedy wyniki beda ujemne juz nie ma nadziei.Jednakk z drugiej strony dobra spoka do zaryzykowania.
 • Re: dnooooo fatalny wynikkkk Autor: ~trolll [94.251.200.*]
  jeszczetroche i ogłoszaupadłosc
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.