• dnooo Autor: ~dnooo [94.251.200.*]
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 82 749,00 61 604,00 20 858,00 15 385,00
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 631,00 1 731,00 -663,00 432,00
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 858,00 871,00 -972,00 218,00
  IV. Zysk (strata) netto -4 308,00 259,00 -1 086,00 65,00
  V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 292,00 646,00 -326,00 161,00
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 280,00 1 705,00 323,00 426,00
  VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -796,00 -8 412,00 -201,00 -2 101,00
  VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 155,00 6 645,00 -291,00 1 660,00
  IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -671,00 -62,00 -169,00 -15,00
  X. Aktywa, razem 120 350,00 118 240,00 30 189,00 28 520,00
  XI. Zobowiązania długoterminowe 23 212,00 31 572,00 5 823,00 7 615,00
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 310,00 46 129,00 13 623,00 11 127,00
  XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 44 040,00 41 398,00 11 047,00 9 986,00
  XIV. Kapitał podstawowy 640,00 640,00 161,00 154,00
  XV. Liczba akcji (w szt.) 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 0,02 -0,01 0,01
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,38 1,29 0,35 0,31
  dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 178,00 49 441,00 12 144,00 12 347,00
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 648,00 3 643,00 667,00 910,00
  XX. Zysk (strata) brutto 2 311,00 3 214,00 583,00 803,00
  XXI. Zysk (strata) netto 1 861,00 2 565,00 469,00 641,00
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 255,00 9 064,00 568,00 2 264,00
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -552,00 -6 746,00 -139,00 -1 685,00
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 450,00 -2 164,00 -365,00 -541,00
  XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 253,00 154,00 64,00 38,00
  XXVI. Aktywa, razem 93 954,00 85 209,00 23 567,00 20 553,00
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 688,00 34 030,00 9 705,00 8 208,00
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 585,00 256,00 147,00 62,00
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 37 419,00 33 238,00 9 386,00 8 017,00
  XXX. Kapitał własny 55 266,00 51 179,00 13 863,00 12 345,00
  XXXI. Kapitał zakładowy 640,00 640,00 161,00 154,00
  XXXII. Liczba akcji (w szt.) 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,73 1,60 0,43 0,39

 • dnooo Autor: ~zorro2 [195.66.68.*]
  Dno jeszcze przed nami
 • Re: dnooo Autor: ~kiri [94.251.200.*]
  do ilu obstawiasz zjazd?
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.