• Wyszło szydło z wora Autor: ~nowy [10.0.3.*]
    Zarząd Spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (dalej jako "BBI Capital NFI S.A"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od spółki Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), która wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm), zawiadomiła o wzroście zaangażowania do poziomu 9,71% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BBI Capital NFI S.A.

    Poloneza czas zacząć
  • Re: Wyszło szydło z wora Autor: ~qaz [87.207.110.*]
    Ładne dzisiaj strząchnięcie zrobili...
  • Re: Wyszło szydło z wora Autor: ~nowy [10.0.3.*]
    No cóż lękliwi są wśród nas - żeby ktoś zarobił to ktoś musi stracić. Silna obsuwka, stop losy skoszone a teraz do góry.
[x]
IMPERA -5,32% 0,89 2019-11-19 15:11:53
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.