• KONKURS FW20 MinMax - CZERWIEC 2023 Autor: zosia3005 [77.255.90.*]
  Witam ,
  Zapraszamy do udziału Konkursie FW20 MinMax , który przygotowaliśmy na rok 2023 .
  Nazwa została trochę zmieniona aby nawiązać do tematyki - ale zasady Konkursu pozostają bez zmian .
  Prosimy zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym poniżej .

  Podkreślamy , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach.
  Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
  Nasz teoretyczny depozyt dla 1 kontraktu, uaktualniony do bieżących wymagań w realu wynosi obecnie 2800 zł czyli znacznie mniej niż na początku ubiegłego roku .
  CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 280 punktów netto ( ok. 24 punkty średnio na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
  Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Emu.
  Link do tabelki na czerwiec : 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_we6W-8irsnEqKpyWfmUeIdwg9rqEztttsaMbHAq4wM/edit#gid=893849303
   
  UWAGA 1:
  Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da, ale chociaż w zapisach pomagamy EmGi i ja , czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
  UWAGA 2:
  Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości.
  W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu , który prowadzi zapisy w tabeli.

  Zapraszamy serdecznie , życzymy powodzenia i dobrej ZABAWY !

  ZASADY:
  1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depozyt teoretyczny 2 x 2800 = 5600 zł .
  Depozytu nie trzeba uzupełniać - ale UWAGA : jeśli miesięczny wynik obu portfeli jest ujemny a jednocześnie strata w jednym z nich na koniec sesji jest co najmniej 100 - procentowa ( >= 140 punktów ) , to pozycja w tym portfelu zostanie zamknięta ( z naliczeniem prowizji ) - a portfel pozostaje nieaktywny do końca miesiąca ( oznaczenie takiego portfela to Z na żółtym tle ).
  2. CEL - podwojenie kapitału , czyli 100 % zysku co w tym roku wymaga zebrania 280 punktów, czyli średnio 24 punktów miesięcznie. 
  3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
  4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 10 transakcji w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 20 transakcji . 
  5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
  6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
  7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Emu, który prowadzi zapisy w Tabeli .

  OTWIERANIE POZYCJI
  10. Zgłaszamy w takiej formie , aby nie budziło wątpliwości , najlepiej "otwieram L" czy " zamykam L" lub jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
  UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
  12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
  13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie , można je też anulować.
  14. Zlecenie otwarcia pozycji jest ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania, lub do wygaśnięcia serii.
  15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
  16. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować a jego anulowanie skutkuje utratą transakcji .
   
  ZAMYKANIE  POZYCJI 
  17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
  18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
  19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
  20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
  21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
  22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
  23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenia przechodzą na dalsze sesje .
  24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
  26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
  Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku , nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
  27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Emu i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
  28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Emu.
  29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa . 
 • PODSUMOWANIE - na koniec maja Autor: zosia3005 [77.255.90.*]
  Witam i ..... HURRRAA !!
  Maj wyszedł nam na PLUS + 321 :-))
  Wprawdzie narastająco nadal mamy spory minus ( - 2450 ) ale robimy postępy !

  W maju medalowa trójka to :
  1. zosia3005 ( 168 punktów )
  2. emeryt_giełdowy ( 135 )
  3. yntelygent ( 116 )

  W maju na podium zupełnie inna trójka niż w kwietniu .
  Witamy po przerwie na podium Yntelygenta !
  No i szczęśliwie medalowe miejsca w maju bez minusów ( jak to było w kwietniu )

  Narastająco prowadzą :
  1. argentarius ( 375 )
  2. leszczezulicy ( - 23 )
  3. golden_grael ( - 46 )

  W klasyfikacji generalnej niezmiennie prowadzi Argentarius z porządnym , dużym plusem - BRAWO !
  Na miejscu 2 i 3 tegorocznie debiutanci - świetnie !
  Miejmy nadzieję , że w następnym miesiącu już na medalowych miejscach będą tylko plusy dodatnie ,
  bo jeszcze 2 i 3 miejsce w klasyfikacji narastającej z plusem ujemnym :-(

  GRATULACJE dla zwycięzców i wszystkich uczestników !
  Pozdrawiam i zapraszam do gry w czerwcu - pamiętajcie o 3 Wiedźmach ( 16. czerwca ) !

 • P1 P2 zamknięcie S i P1 P2 otwarcie L 1924 Autor: cien_wiatru_20 [193.107.248.*]
  j.w.
 • P1i P2 sl 1943 Autor: 7777777777777 [83.30.154.*]
  poproszę
 • P1i P2 L 1931 Autor: 7777777777777 [83.30.154.*]
  poproszę
 • p1 p2 zamkniecie L 1947 Autor: cien_wiatru_20 [193.107.248.*]
  j.w.
 • P1iP2 S pkc Autor: 7777777777777 [46.204.100.*]
  Poproszę
 • Re: P1 S 1981 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P2 S 1982 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • p1 p2 otwieram S 2001 Autor: cien_wiatru_20 [193.107.248.*]
  j.w.
 • P1 S PKC Autor: leszczezulicy [83.5.145.*]
  Dziękuję i pogody na weekend
 • P1/P2 Zamykam PKC Autor: golden_grael [83.25.109.*]
  P1/P2 Zamykam PKC
 • P2 S PKC Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Dziękuję
 • Re: P2 S PKC Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Chciałbym dopytać czy jak o 11.14 kurs jest na 2056 to nie powinienem mieć takiej wartości wpisanej w tabeli , zauważyłem że jest 2052?
 • P2 zamykam 2038 Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Dziękuję
 • @leszczezulicy - wyjaśniam kurs Autor: zosia3005 [178.37.130.*]
  " Chciałbym dopytać czy jak o 11.14 kurs jest na 2056 to nie powinienem mieć takiej wartości wpisanej w tabeli , zauważyłem że jest 2052? "

  Zgodnie z Regulaminem ( punkt 24 ) dla zleceń S PKC przyjmujemy najniższą wartość notowaną z całej minuty a dla L odwrotnie ( najwyższą ) . W Twoim przypadku ( zlecenie S ) najniżej w czasie minuty 11.14 było 2052 ( w ciągu 60 sekund kurs czasem mocno się zmienia ).

  Jeśli chciałbyś mieć dokładną wartość co do sekundy - składaj zlecenie przez Formularz ,
  zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w punkcie 5 Regulaminu .

  Pozdrawiamy :-)

 • Re: P1 zamykam 2020 Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Dziękuję
 • P1 S PKC odnowię Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Dziękuję za wyjaśnienie, bardzo rozsądne rozwiązanie
 • zlecenie Autor: emu- [79.191.61.*]
  ja dodam tylko, że gdyby o 11:14 było zlecenie: P2 S2056 to tak zostałoby to zapisane w tabelce, regułę zleceń PKC opisała Zosia.
  Na forum nie mamy niestety podanego czasu postu z dokładnością sekundową i stąd ta reguła.
  Zachęcam do korzystania z formularza tam czas jest sekundowy.
 • Prośba o formularz Autor: leszczezulicy [31.61.254.*]
  pa@
 • Prośba o formularz Autor: emu- [79.191.61.*]
  sprawdziłem wszystkie swoje skrzynki i nigdzie nie znalazłem maila - no chyba, że coś poknociłem
  prośba powinna przyjść na mój adres amikip.bankier@gmail.com z adresu (z tego co piszesz na forum) p....a@....
  gdy tylko taki mail przyjdzie to w odpowiedzi dam dostęp do formularza
  jeżeli mail został jednak wysłany i pożarty przez antyspam to proszę o info i ewentualnie mail na adres emu.bankier@gmail.com
 • Re: Prośba o formularz Autor: emu- [79.191.61.*]
  co ciekawe, chwilę po napisaniu poprzedniego postu znalazłem, poczta wymagała naciśnięcia klawisza POBIERZ
  muszę sobie tylko przypomnieć jak to się robi
 • Re: Prośba o formularz Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Działa bardzo dobrze , dziękuję i pozdrawiam
 • Polecam zlecenia PKC przez formularz Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Naprawdę dobrze to działa i ułatwia obsługę tabelek dla prowadzących konkurs. Poprzednie zlecenie pkc na powyżej 2050 kosztowało mnie 4 pkt przy standardowym zleceniu przez forum.
 • P1 sl 2044 Autor: leszczezulicy [31.61.240.*]
  Otwarty z formularza L
 • Re: P1 TP 2066 Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Dziękuję
 • @leszczu Autor: zosia3005 [87.205.81.*]
  Zgodnie z punktem 15 i 16 Regulaminu
  w P1 straciłeś transakcję T#4
 • Re: @leszczu Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Tak , dzięki, wciągający ten konkurs, jak coś wyjdzie oczywiście.Twarde zasady ale zasady parafrazując Ulpiana.
 • @leszczu Autor: emu- [79.191.183.*]
  dzięki w imieniu Zosi organizatorki i współpracowników za miłe słowa, także za te w
  https://www.bankier.pl/forum/temat_polecam-zlecenia-pkc-przez-formularz,60888705.html 
  opracowywałem tabelkę i formularz właśnie po to żeby było atrakcyjnie i blisko realu
  dla dziadka prawie 70-latka to fajna pochwała
  mam jednak jedną prośbę - nie mieszaj zleceń przez formularz z tymi na forum, pisz wszystkie zlecenia przez formularz, bo to chyba było powodem pomyłki Zosi (no chyba, że ja coś pogmatwałem, ale w moim wieku to już dopuszczalne)
  wydaje mi się, że P1 L PKC z formularza zostało zamknięte ustawieniem TP na forum, a kolejne P1 S zostało anulowane ale to nie oznacza jeszcze utraty zlecenia, dopiero drugie anulowanie to powoduje
  Zosiu sprawdź oczywiście czy to co piszę ma sens
 • Re: @leszczu , @Emu Autor: zosia3005 [87.205.81.*]
  Tak , rzeczywiście , Emu masz rację.
  Przepraszam za moją pomyłkę .
  Dobrze , że Emu sprawdza na spokojnie i dokładnie :-)

 • Re: @leszczu , @Emu Autor: leszczezulicy [83.5.197.*]
  Ok dziękuję, nie będę mieszał akcji na portfelu forum/formularz czyli jak P1/2 zacznę otwierać i dokonywać akcji dalej to będę trzymał się już rozpoczętego sposobu albo forum albo formularz , to likwiduje niejasności, tylko raz anulowałem P1 , P2 warunkowałem realizacją zlecenia dzisiaj ale się zrealizowało finalnie oba mam pozamykane i o to mi chodziło dzisiaj
 • Polecam w Tabeli na dolnym pasku zakładkę "2023 Podsumowanie" Autor: zosia3005 [87.205.81.*]
  To też bardzo pożyteczna statystyka , którą opracował Emu
  a w której każdy uczestnik może ocenić efektywność swoich zleceń .

  Można tam m.in. zobaczyć kto ma więcej zleceń zyskownych a kto stratnych ,
  a każdy może wyciągnąć jakiś wniosek dla siebie.

  PRZYKŁAD : ja na 63 transakcje miałam 42 ( 2/3 ) zyskowne a tylko 21 ( 1/3 ) stratnych
  ale mam łącznie kiepski wynik bo zbyt krótko trzymam pozycje zyskowne
  a zbyt długo stratne.
  Wniosek - dobrze typuję pozycje zyskowne tylko zbyt szybko zamykam a nie ucinam strat ,
  więc aby poprawić wynik muszę dać zyskom rosnąć i szybciej ciąć straty.

  Każdy może sobie przeanalizować swoje zagrania i wyciągnąć wnioski
  co zrobić aby poprawić wynik .
 • Re: Polecam w Tabeli na dolnym pasku zakładkę "2023 Podsumowanie" Autor: golden_grael [83.25.109.*]
  W tym podsumowaniu na koniec miesiąca niepotrzebnie rozliczane są nasze otwarte transakcje. Osobiście miałem dopiero jedną (2 dla P1 i P2) zyskowną transakcję, a wg podsumowania jest jedna zyskowna i jedna stratna co nie do końca przecież jest prawdą.
 • @golden_grael podsumowanie Autor: emu- [79.191.183.*]
  W pewnym momencie wpadłem na pomysł żeby pokazywać wirtualny wynik na koniec sesji - oczywiście żeby podnieść atrakcyjność, a ten wirtualny stan był wtedy bardzo modny, a podsumowanie bierze pod uwagę wszystkie kolumny punktowe P i dlatego jest tak jak piszesz. Jedno jest pewne - gdy zamkniesz pozycję to wirtualny wynik stanie się realnym i taki będzie widoczny w podsumowaniu. A czy to jest aż taki problem - mam nadzieję, że nie, choć oczywiście można pomyśleć o zmianie formuły i uwzględnić to czy kolumna ZM jest wypełniona. Masz dopiero 4 transakcje, gdy będziesz miał 50 to ta jedna wirtualna już nie będzie taka ważna :-)
 • Re: Polecam w Tabeli na dolnym pasku zakładkę "2023 Podsumowanie" Autor: zosia3005 [87.205.85.*]
  Bo to się sumuje na daną chwilę - podobnie zresztą jak cała tabela .
  Aktualizacje są wtedy , kiedy ktoś z nas a zwłaszcza Emu
  ma czas aby wpisać aktualne notowania .

  Z góry uprzedzam , że czasem aktualizacje tabeli są nawet co 2-3 dni
  jak nie mamy czasu - prowadzenie Konkursu i Wigometru to prace społeczne
  więc na pierwszym miejscu są obowiązki zawodowe , rodzinne i inne.

  Cały Konkurs a zwłaszcza Podsumowanie ma służyć poprawieniu naszej gry w realu
  to co publikujemy to tylko zabawa . Jasne , że zawsze lepiej wygrywać niż przegrywać
  ale uczestników nie jest zbyt wielu , bo nie każdy ma dość odwagi nawet w zabawie .

  Pozdrawiam :-)
 • zlecenie zamknięcia L w p1 i p2 po 2075 Autor: artimar [156.17.201.*]
  j.w.
 • P1 i P2 zamieniam S na L 2046 Autor: 7777777777777 [83.30.163.*]
  poproszę
 • P1 i P2 tp 2062 Autor: 7777777777777 [83.30.166.*]
  poproszę
 • P1iP2 L2051 Autor: 7777777777777 [83.30.161.*]
  poproszę
 • P1 i P2 tp 2074 Autor: 7777777777777 [83.30.161.*]
  poproszę
 • P1 i P2 L 2067 Autor: 7777777777777 [83.30.161.*]
  poproszę
 • P1/P2 L 2010 na serii U (jesli to mozliwe) Autor: golden_grael [83.21.90.*]
  P1/P2 L 2010 na serii U (jesli to mozliwe)
 • Zamknięcie pozycji po 2075 Autor: artimar [128.127.12.*]
  Moje zlecenie zamknięcia w p1 i p2 ustawione przed weekendem powinno wejść bo max dziś to 2076 czyli się zrealizowalo
 • Re: Zamknięcie pozycji po 2075 Autor: zosia3005 [77.255.79.*]
  Tak , masz rację , przeoczyliśmy - dzięki za przypomnienie !
 • Artimar Autor: zosia3005 [77.255.79.*]
  Ale zrobiłeś wynik w tym miesiącu - wow !
 • zlecenie otwarcia S w p1 i p2 po 2055 Autor: artimar [156.17.201.*]
  j.w.
 • Modyfikuje zlecenie na LPKC Autor: golden_grael [83.21.90.*]
  Modyfikuje zlecenie na LPKC
 • Re: Modyfikuje zlecenie na LPKC Autor: golden_grael [83.21.90.*]
  Modyfikacja oczywiscie dotyczy P1 i P2
 • zlecenie zamknięcia S w p1 i p2 po 2034 Autor: artimar [156.17.201.*]
  jw
 • weszły mi zlecenia zamknięcia S po 2034 Autor: artimar [156.17.201.*]
  :)
[x]
FW20 -0,13% 2 228,00 2023-11-30 12:24:14
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.