• KONKURS FW20 MinMax - MARZEC 2023 Autor: zosia3005 [10.42.3.*]
  Witam ,
  Zapraszamy do udziału Konkursie FW20 MinMax , który przygotowaliśmy na rok 2023 .
  Nazwa została trochę zmieniona aby nawiązać do tematyki - ale zasady Konkursu pozostają bez zmian .
  Prosimy zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym poniżej .

  Podkreślamy , że to ZABAWA , zasady są bardzo uproszczone w stosunku do możliwości gry na prawdziwym rachunku  więc uzyskany wynik nie przesądza o tym jak uczestnik radzi sobie w realnych warunkach.
  Podajemy  wyniki po każdym miesiącu , ale rok rozliczamy narastająco . 
  Nasz teoretyczny depozyt dla 1 kontraktu, uaktualniony do bieżących wymagań w realu wynosi obecnie 2800 zł czyli znacznie mniej niż na początku ubiegłego roku .
  CEL NA CAŁY ROK to wynik : + 280 punktów netto ( ok. 24 punkty średnio na 1 miesiąc ) co odpowiada podwojeniu kapitału .
  Wyniki podajemy w tabelce, którą utworzył i prowadzi Emu.
  Link do tabelki na marzec : 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_we6W-8irsnEqKpyWfmUeIdwg9rqEztttsaMbHAq4wM/edit#gid=976972032
   
  UWAGA 1:
  Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji będą widoczne w tabelce tak szybko jak się da, ale chociaż w zapisach pomagamy EmGi i ja , czasem mogą się zdarzyć nawet kilkugodzinne opóźnienia. Dlatego też możliwe jest składanie kolejnych zleceń mimo, że poprzednie formalnie nie są zakończone w tabelce. Po weryfikacji chronologicznej prawidłowości zlecenia będą widoczne.
  UWAGA 2:
  Bardzo prosimy o jasne i precyzyjne składanie zleceń , tak aby nie budziły one żadnych wątpliwości.
  W przypadku , gdyby jednak były wątpliwości których nie da się jednoznacznie wyjaśnić - ostateczna interpretacja należy do Emu , który prowadzi zapisy w tabeli.

  Zapraszamy serdecznie , życzymy powodzenia i dobrej ZABAWY !

  ZASADY:
  1. Gramy 2 kontraktami ( można mieć 2 otwarte pozycje równocześnie , jednakowe np. P1-L + P2-L  lub przeciwstawne np. P1-L + P2-S ) depozyt teoretyczny 2 x 2800 = 5600 zł .
  Depozytu nie trzeba uzupełniać - ale UWAGA : jeśli miesięczny wynik obu portfeli jest ujemny a jednocześnie strata w jednym z nich na koniec sesji jest co najmniej 100 - procentowa ( >= 140 punktów ) , to pozycja w tym portfelu zostanie zamknięta ( z naliczeniem prowizji ) - a portfel pozostaje nieaktywny do końca miesiąca ( oznaczenie takiego portfela to Z na żółtym tle ).
  2. CEL - podwojenie kapitału , czyli 100 % zysku co w tym roku wymaga zebrania 280 punktów, czyli średnio 24 punktów miesięcznie. 
  3. Mamy do dyspozycji 2 portfele : P1 ( górna linijka Tabeli ) i P2 ( dolna linijka Tabeli ) .
  4. Każdy uczestnik może w miesiącu kalendarzowym wykonać maksymalnie 10 transakcji w  ramach każdego portfela , czyli łącznie 20 transakcji . 
  5. Transakcje muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem w stosunku do realnie biegnących notowań. Można je składać na tym wątku lub przez specjalny Formularz. Dostęp do formularza opisany jest w  https://www.bankier.pl/forum/temat_nowa-mozliwosc-skladania-zlecen,28499757.html  zaś zlecenia widoczne są w tabelce.
  6. Transakcje zgłoszone na wątku w czasie podanej minuty , będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce od tej samej minuty 00 sekund włącznie ( czyli od hh.mm.00  włącznie )
  7. Transakcje zgłoszone za pomocą Formularza – będą odnoszone do notowań rzeczywistych , które miały miejsce począwszy od SEKUNDY złożonego zlecenia WŁĄCZNIE . Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do zleceń PKC , które będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  8. UWAGA : każde zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  9. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje lub z dyspozycji wynika w oczywisty sposób , że odnosi się do P2 ( np. uczestnik da dyspozycję : zamykam na fix mając otwartą tylko pozycję w P2 ) . W każdym innym przypadku budzącym wątpliwości – ostateczna interpretacja należy do Emu, który prowadzi zapisy w Tabeli .

  OTWIERANIE POZYCJI
  10. Zgłaszamy w takiej formie , aby nie budziło wątpliwości , najlepiej "otwieram L" czy " zamykam L" lub jak w normalnych zleceniach , czyli  K=kupno , S=sprzedaż i co bardzo ważne , zlecenie poprzedzamy nazwą portfela , którego dotyczy , np. P1 otwieram L 2050.
  11. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – domyślnym portfelem będzie P1 , chyba że wykorzystano w nim wszystkie transakcje.
  UWAGA : Podawanie identyfikatora jest bardzo ważne , bo jeśli np. uczestnik ma otwartą pozycję L w P1 i da dyspozycję S z zamiarem otwarcia przeciwnej w P2 ale nie poda identyfikatora wyda w ten sposób zlecenie TP ( zamknięcia ) dla Longa w P1 – ponieważ to portfel domyślny.
  12.Uczestnik otwierając transakcję może zgłosić SL ( dowolny i nie trzeba tego robić od razu - byle z wyprzedzeniem w stosunku do notowań ) .
  13. Zgłoszone zlecenie SL można modyfikować wielokrotnie , można je też anulować.
  14. Zlecenie otwarcia pozycji jest ważne bezterminowo - do czasu realizacji, modyfikacji , anulowania, lub do wygaśnięcia serii.
  15. Każde zlecenie otwarcia pozycji można modyfikować tylko 1 raz .
  16. Każde zlecenie otwarcia pozycji można anulować  ALE jest to równoznaczne z wykorzystaniem 1 dostępnej modyfikacji w ten sposób, że złożonego później ( w dowolnym czasie ) zlecenia otwarcia nie można już modyfikować a jego anulowanie skutkuje utratą transakcji .
   
  ZAMYKANIE  POZYCJI 
  17. Otwartą pozycję w danym portfelu ( P1 lub P2 ) trzeba zamknąć, aby otworzyć w tym portfelu następną.
  18. Zlecenie zamknięcia pozycji można złożyć w dowolnym czasie ( oczywiście z wyprzedzeniem w stosunku do notowań rzeczywistych ).
  19. Zlecenie zamknięcia pozycji ( w tym TP ) można modyfikować wielokrotnie lub anulować . 
  20. Otwarta pozycja , która nie została zamknięta do końca miesiąca , będzie rozliczona po ostatnim kursie dla potrzeb podsumowania miesięcznego wyniku ( bez potrącania prowizji ) i automatycznie przeniesiona na następny miesiąc jako rozpoczęta transakcja nr 1 w tym samym portfelu w którym zakończyła miesiąc ( kurs otwarcia = kurs zamknięcia ostatniej sesji poprzedniego miesiąca ) . Każda otwarta pozycja zostanie ostatecznie zamknięta i rozliczona przy wygasaniu danej serii kontraktów . 
  21. Wynik każdej transakcji pomniejszamy o 1 pkt. ( prowizja ) .

  PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
  22. Można złożyć zlecenie otwarcia pozycji w formie widełek np. K 2400 + S 2450 o ile w chwili zlecenia  rzeczywiste notowania są pośrodku ( tj. np. 2420 ) , która wartość wystąpi jako pierwsza – taka pozycja zostanie otwarta a druga „strona” widełek ulega unieważnieniu , NIE staje się automatycznie zleceniem TP . 
  23. Można zgłosić po 17.00 np. o 17.03 zlecenie pojedyncze lub podwójne ( odwrócenia pozycji  tj. 2S lub 2L ) po cenie ustalonej na fix  ALE UWAGA - jeśli w notowaniach rzeczywistych od godz. 17.03.00 do zamknięcia NIE będzie już żadnej transakcji -  wówczas zlecenia przechodzą na dalsze sesje .
  24. Zasadniczo można składać  zlecenia PKC na otwarcie lub zamknięcie . Dla zleceń w toku sesji odbiegających od aktualnego kursu w realu ( w rodzaju PKC ) i złożonych na wątku , przyjmujemy zasadę : dla zleceń S niższych niż pojawią się w realu będzie brany najniższy kurs w minucie zlecenia a dla zleceń L wyższych - najwyższy w realu w minucie zlecenia.  Analogiczne zlecenia ( PKC ) złożone za pomocą Formularza będą realizowane po pierwszym kursie od sekundy zlecenia włącznie.
  25.  Inne przypadki nietypowe – będą rozstrzygane jak się pojawią i dopisywane do tej listy .
  26. Staramy się rozliczać transakcje zgodnie z Regulaminem i notowaniami rzeczywistymi – ale mogą zdarzyć się pomyłki lub błędy – prosimy uczestników o ich zgłaszanie jak najszybciej .
  Gdyby ktoś , mimo wyjaśnień niezgodności na wątku , nie zgadzał się jednak z rozliczeniem – prosimy przedstawić na dowód kopię lub link do notowań w czasie rzeczywistym gdzie można sprawdzić datę , dokładny czas ( co do sekundy ) i kurs .
  27. Czasem , w nietypowych przypadkach , uczestnicy Konkursu będą proszeni o zaakceptowanie doraźnego rozstrzygnięcia „jury” tj. Emu i mojego ( lub innych kolegów, którzy być może dołączą do "jury" ) – aby gra mogła toczyć się dalej.
  28. Jeśli zlecenie nie będzie poprzedzone identyfikatorem portfela – stosujemy zasady opisane w punkcie 9 , ostateczna interpretacja należy do Emu.
  29. W tabelce z wynikami kolorem czerwonym będą wyróżnione zmodyfikowane zlecenia otwarcia pozycji , których kolejna modyfikacja nie jest już możliwa . 
 • PODSUMOWANIE - STYCZEŃ I LUTY 2023 Autor: zosia3005 [10.102.52.*]
  Witam ... i ... mamy pierwszy sukces !
  Po słabym styczniu ( - 944 , głównie z uwagi na regulaminowe zamknięcie kilku portfeli i brak możliwości dalszej gry ) , luty zakończyliśmy na niezłym plusie : + 454 punkty .
  Narastająco jeszcze notujemy stratę : - 490 punktów , ale można ją szybko odrobić .

  W styczniu na podium znaleźli się :
  1. argentarius ( 52 punkty )
  2. Emu ( 31 )
  3. 7777777777777 ( 9 )
  Styczeń był dla nas w Konkursie słaby w więc każdy plus "dodatni" liczy się szczególnie - gratulacje !

  W lutym medalowa trójka to :
  1. yntelygent ( 148 punktów )
  2. zosia3005 ( 142 )
  3. emeryt_giełdowy ( 137 )

  Narastająco prowadzą :
  1. argentarius ( 99 )
  2. yntelygent ( 72 )
  3. 7777777777777 ( 63 )

  SERDECZNIE GRATULUJĘ !

  W tabeli widać poszczególne rozgrywki uczestników , wpływające na ich wyniki .
  Właściwie mamy dopiero początek roku i absolutnie wszystko jest możliwe .

  Gratuluję wszystkim uczestnikom i zapraszam wszystkich chętnych do gry w Konkursie .
  Pozdrawiam i powodzenia !
 • zlecenie zamknięcia L w p1 i p2 po 1872 Autor: artimar [10.42.3.*]
  j.w.
 • zlecenie otwarcia L seria M w p1 i p2 po 1891 Autor: artimar [10.42.8.*]
  j.w.
 • P1 i P2 otwieram L pkc Autor: 7777777777777 [83.30.155.*]
  Proszę
 • P1, P2 short Autor: argentarius [10.42.4.*]
  P1, P2, short pkc
 • zamykam S Autor: argentarius [10.42.4.*]
  P1, P2 zamykam S PKC
 • dla P1 i P2 tp 1866 Autor: 7777777777777 [10.102.52.*]
  poproszę
 • P1 i P2 otwieram S 1863 Autor: 7777777777777 [10.42.3.*]
  poproszę
 • P1 i P2 TP 1852 Autor: 7777777777777 [83.30.161.*]
  Poproszę
 • p1 i P2 zamieniam S na L pkc Autor: 7777777777777 [10.42.8.*]
  poproszę
 • p1 i p2 tp 1910 Autor: 7777777777777 [10.42.4.*]
  poproszę
 • P1, P2 L PKC Autor: argentarius [31.33.92.*]
  P1, P2, L po PKC
 • P1, P2 zamykam Autor: argentarius [37.248.167.*]
  P1, P2, zamykam PKC
 • P1 P2 L PKC Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  odwracam
 • Re: P1 P2 L PKC Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  czyli oczywiście 2xL PKC

  PS. czy do podglądu tabeli trzeba się teraz logować do google? tak mi sie pojawia.
 • @yntelygent: czy do podglądu tabeli trzeba się teraz logować do google? Autor: emeryt_giełdowy [178.42.99.*]
  NIE, wystarczy skopiować podany link do tabeli i kliknąć w poz. link. Otworzy się sam.
 • Re: @EmGi Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  @EmGi
  no właśnie po skopiowaniu linku otwiera mi się strona logowania do google
 • Yntelygent Autor: zosia3005 [87.205.83.*]
  Sprawdź teraz - chyba naprawiłam
 • Re: @ Zosia Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  jest OK
 • Re: Yntelygent - czy już jest OK ? Autor: zosia3005 [87.205.83.*]
  .
 • Re: Yntelygent - no to dobrze :-) Autor: zosia3005 [87.205.83.*]
  .
 • Re: P1 SL 1811 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
  Trzeba sobie ewentualne miejsce zrobić na operowanie pozycją.
 • Re: P2 TP 1799 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  . Profilaktycznie na weekend.
 • Re: P1 SL 1821 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  SL w górę.
 • P1 P2 2xS 1815 Autor: yntelygent [213.134.185.*]
  odwrócę ... kiedyś
 • Re: P1 SL 1782 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  . w dół SL.
 • Re: P1 SL 1772 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  . znów w dół.
 • Re: P1 SL 1766 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  znów w dół.
 • Re: P1 SL 1756 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • P1 i P2 zamykam L pkc Autor: 7777777777777 [83.30.159.*]
  poproszę
 • P1 i P2 otwieram S na nowej serii pkc Autor: 7777777777777 [83.30.159.*]
  poproszę
 • P1, P2 short Autor: argentarius [212.180.227.*]
  P1, P2 short PCR
 • P1 i P2 tp 1738 Autor: 7777777777777 [83.30.159.*]
  poproszę
 • P1 i P2 L pkc Autor: 7777777777777 [46.204.100.*]
  Poproszę
 • Rolowanie serii Autor: argentarius [212.180.227.*]
  P1, P2 zamykam dzisiaj starą serię na zamknięciu oraz otwieram Short na nowej serii Fw20m2320 również na zamknięciu w portfelu P1 i P2
 • @argentarius Autor: zosia3005 [87.205.82.*]
  Niestety wczoraj na zamknięciu sesji musieliśmy zamknąć Twoje oba portfele
  ze względu na przekroczenie dopuszczalnej straty - Regulamin .

  Możesz wznowić grę od nowego miesiąca .
  Pozdrawiam

 • Re: @argentarius Autor: emu- [79.184.205.*]
  oczywiście info dotyczy @artimara, pozycje @argentariusa zrolowane
 • Re: @argentarius - przepraszam za pomyłkę Autor: zosia3005 [87.205.82.*]
  Powodzenia
 • Re: KONKURS FW20 MinMax - MARZEC 2023 Autor: zosia3005 [87.205.82.*]
  @pati
  Serio pytasz :-)))

  Krótka powtórka z historii :
  "8 października 2008 – panikę na giełdach europejskich i azjatyckich (w Tokio indeks stracił 10 proc.) powstrzymała dopiero wspólna akcja banków centralnych USA, Chin, Szwajcarii, Anglii, Kanady, Szwecji i EBC, które obniżyły stopy procentowe. W Kongresie USA ujawniono, że  otrzymanie gigantycznej rządowej pomocy rada dyrektorów AIG uczciła spędzając na koszt firmy tydzień w luksusowym ośrodku w Kalifornii. Kosztowało to 400 tys. USD. Podczas przesłuchań w Kongresie mówiono też o tym, że szefowie AIG wypłacają sobie dziesiątki milionów dolarów premii. Raport biura ds. budżetu Kongresu USA podał, że w ciągu 18 miesięcy aktywa amerykańskich funduszy emerytalnych zmalały o 2 bilionyUSD. Oznacza to, że oszczędności przeciętnego emeryta będą o ok. 20 procent mniejsze. "

  Całość tutaj - polecam , naprawdę pouczajaca lektura :

  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/polityka-pieniezna/historia-kryzysu-kalendarium/

  Pozdrawiam

 • Re: KONKURS FW20 MinMax - MARZEC 2023 Autor: zosia3005 [87.205.82.*]
  Sorki , poprzedni post miał być na innym wątku
  ale .... ta lektura każdemu się przyda !
 • P1 i P2 L pkc Autor: 7777777777777 [83.30.153.*]
  Poproszę
 • Re: P1 S 1724 SL 1730 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P2 S 1726 SL 1732 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P1, P2 SL 1734 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P1, P2 S 17343 SL 1738 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P1, P2 S 1734 SL 1738 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  Próba nr. dwa - Poprawka Pod TKM
 • Re: P1, P2 SL 1742 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • Re: P1, P2 S 1738 Autor: ravcio [212.160.230.*]
  .
 • P1, P2 zamykam Autor: argentarius [31.0.52.*]
  P1, P2 zamykam 1716
[x]
FW20 2,73% 1 957,00 2023-06-01 17:04:52
Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.